Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 7

Giáo án ngoài giờ lên lớp khối 7 cả năm

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 7 là giáo án cần thiết và hữu ích dành cho quý thầy cô lên kế hoạch xây dựng các hoạt động sinh hoạt tập thể ngoại khóa cho các em học sinh. Giáo án được biên soạn đầy đủ cả năm theo chủ điểm từng tháng sẽ là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo.

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP KHỐI 7

Tháng

Chủ đề

Gợi ý nội dung hoạt động

Tiết

9

Truyền thống nhà trường

- Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học

- Tập các bài hát quy định

1

2

10

Chăm ngoan học giỏi

- Lễ giao ước thi đua giữa các tổ và cá nhân

- Hội vui học tập

3

4

11

Tôn sư trọng đạo

- Lễ đăng kí tuần học tốt với chủ đề hoa điểm tốt dâng thầy cô.

- Tổ chức lễ kỷ niệm ngày 20/11

5

6

12

Uống nước nhớ nguồn

- Tìm hiểu về những người con anh hùng của quê hương đất nước

- Hội vui học tập

7

8

1-2

Mừng Đảng mừng xuân

- Sinh hoạt văn nghệ mừng đảng mừng xuân

- Xây dựng KH thực hiện “Trường xanh-sạch-đẹp”

9-10

11-12

3

Tiến bước lên Đoàn

- Thảo luận kế hoạchchuẩn bị hội trại 26/3

- Trao đổi kế hoạch rèn luyện theo gương sáng Đ.viên

13

14

4

Hòa bình và hữu nghị

- Sinh hoạt văn nghệ 30/4

- Hội vui học tập

15

16

5

Bác Hồ kính yêu

- Tìm hiểu 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi

- Thảo luận chủ đề: Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ

17

18

Chủ điểm tháng 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

I- Yêu cầu giáo dục:

- Giúp học sinh nắm được nội qui nhà trường và nhiệm vụ năm học.

- Có ý thức tôn trọng, tự giác thực hiện nội quy, rèn luyện bản thân thành một người tốt.

II- Nội dung và hình thức hoạt động:

1. Nội dung:

- Thảo luận nội qui và nhiệm vụ năm học.

2. Hình thức hoạt động:

- Tìm hiểu và thảo luận.

- Đan xen văn nghệ giữa các phần thảo luận.

III- Chuẩn bị hoạt động:

1. Phương tiện:

- Mỗi học sinh một bản nội quy nhà trường trước khi thảo luận.

- Một hoạt cảnh minh họa.

- Một số câu hỏi có tình huống.

- Phần thưởng.

2. Tổ chức:

- Phân công trang trí phòng học

- GVCN nêu chủ đề, nội dung, lớp chuẩn bị.

IV- Tiến hành hoạt động:

1. Ổn định lớp:

2. Nội dung hoạt động:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

- GVCN giao cho lớp trưởng điều khiển lớp thảo luận

- GVCN quan sát lớp

- GVCN kết luận

- GVCN quan sát lớp

- GVCN nhận xét tinh thần buổi thảo luận và nhắc nhở thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ năm học.

- GVCN yêu cầu lớp hát tập thể

- Tập thể lớp hát bài: Lớp chúng mình kết đoàn

- Lớp trưởng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Lớp trưởng đề nghị một số bạn làm thư kí.

- Lớp trưởng mời bạn lớp phó học tập đọc bản nội quy và nhiệm vụ năm học

- Lớp trưởng cho lớp thảo luận.

- HS thảo luận theo đơn vị tổ

- Các tổ trình bày kết quả thảo luận

- HS lắng nghe

- Lớp trưởng điểu khiển lớp thực hiện tiết mục văn nghệ hát đơn ca.

- Lớp trưởng mời GVCN cho ý kiến

- HS lắng nghe

- Lớp trưởng thay mặt lớp cám ơn lời nhận xét của GVCN

- Văn nghệ tập thể - Kết thúc buổi thảo luận.

3. Dặn dò:

Chuẩn bị nội dung cho tiết sau:

- Chủ điểm: Truyền thống nhà trường

- Nội dung: Thi tìm hiểu truyền thống nhà trường

V- Tổng kết – Rút kinh nghiệm:

Mời các bạn tải về để xem đầy đủ các chủ điểm hoạt động cả năm tại: Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 7. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn: Toán lớp 7, Ngữ văn lớp 7, Vật Lý lớp 7... và các Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 21.361
Sắp xếp theo

Giáo án ngoài giờ lên lớp

Xem thêm