Bài giảng powerpoint tiếng Anh 6 Global Success

Bài giảng tiếng Anh 6 Global success năm 2022 - 2023

Nằm trong bộ Bài giảng Powerpoint lớp 6 môn tiếng Anh năm 2022, Bài giảng điện tử Anh 6 Global success dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Giáo án điện tử tiếng Anh 6 Global success được chia thành 2 học kì với 12 Unit 1 - 12 và 4 bài Review sau mỗi 3 Unit giúp quý thầy cô chuẩn bị giáo án bài giảng tại nhà hiệu quả. 

I. Download giáo án powerpoint tiếng Anh 6 Kết nối tri thức học kì 1

Bài giảng điện tử học kì 1 tiếng Anh lớp 6 kết nối tri thức

II. Download giáo án powerpoint tiếng Anh 6 Kết nối tri thức học kì 2

Bài giảng điện tử học kì 2 tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức

III. Tài liệu tiếng Anh 6 dành cho giáo viên

Bên cạnh đó, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu tiếng Anh 6 sách mới dành cho giáo viên khác nhau như:

Bộ Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức:

Bộ Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo:

Bộ Tiếng Anh lớp 6 i-Learn Smart World

Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải bộ PPCT tiếng Anh 6 mới khác như:

Trên đây là Giáo án điện tử lớp 6 môn Anh kết nối tri thức với cuộc sống.

Đánh giá bài viết
7 23.845
Sắp xếp theo

Bài giảng Tiếng anh lớp 6

Xem thêm