Bài giảng powerpoint tiếng Anh 6 Global Success

Bài giảng điện tử tiếng Anh Global Success lớp 6 năm 2021 - 2022

Nằm trong bộ Bài giảng Powerpoint lớp 6 môn tiếng Anh năm 2021, bài giảng ppt tiếng Anh 6  Global Success dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Powerpoint tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức được chia thành 2 học kì với 12 Unit 1 - 12 và 4 bài Review sau mỗi 3 Unit giúp quý thầy cô chuẩn bị giáo án bài giảng tại nhà hiệu quả.

Download giáo án powerpoint tiếng Anh 6 Kết nối tri thức học kì 1

Bài giảng điện tử học kì 1 tiếng Anh lớp 6 kết nối tri thức

Download giáo án powerpoint tiếng Anh 6 Kết nối tri thức học kì 2

Bài giảng điện tử học kì 2 tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức

Trên đây là Giáo án điện tử lớp 6 môn Anh kết nối tri thức với cuộc sống. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu dạy và học tiếng Anh lớp 6 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống khác như:

Giáo án tiếng Anh 6 Global Success học kì 1

Phân phối chương trình tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Đánh giá bài viết
5 12.762
Sắp xếp theo
    Tiếng anh lớp 6 Xem thêm