Kế hoạch giảng dạy môn tiếng Anh lớp 6 i-Learn Smart World năm 2022

Phân phối chương trình tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 6 sách i-Learn Smart World năm 2021 - 2022 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Giáo án tiếng Anh lớp 6 sách mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Phân phối chương trình dạy và học môn tiếng Anh lớp 6 i-Learn Smart World giúp quý thầy cô lên giáo án bài giảng môn tiếng Anh lớp 6 hiệu quả. Đây là tài liệu cho các thầy cô tham khảo soạn bài giảng dạy cho các em học sinh.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về đầy đủ đáp án.

Sách Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World - Bắt đầu học từ tháng 9

Thời lượng: 35 tuần x 3 tiết/tuần = 105 tiết/năm học

Học Kỳ 1: 18 tuần x 3 tiết/tuần = 54 tiết

Học Kỳ 2: 17 tuần x 3 tiết/tuần = 51 tiết

Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Số tiết

Unit 1: Home

10

Unit 2: School

10

Unit 3: Friends

11

Unit 4: Festivals and Free Time

11

Unit 5: Around Town

10

Ôn tập + thi học kỳ 1

2

Unit 6: Community Services

10

Unit 7: Movies

10

Unit 8: The World Around Us

10

Unit 9: Houses in the Future

10

Unit 10: Cities Around the World

9

Ôn tập + thi học kỳ 2

2

Tổng cộng: 105 tiết

Ghi chú: Phần sách bài tập không bắt buộc, sử dụng khi thời gian cho phép.

I. Khung chương trình học kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh

Unit 1: Home

Số Tiết
No of Ps

Tiết
Period

Bài
Lesson

Sách bài học
Student's Book

Sách bài tập
Workbook

3

1-3

1

Trang 6-8

Trang 2-3

3

4-6

2

Trang 9-11

Trang 4-5

3

7-9

3

Trang 12-13

Trang 6-7

1

10

Ôn tập

Trang 86-87

Unit 2: School

Số Tiết
No of Ps

Tiết
Period

Bài
Lesson

Sách bài học
Student's Book

Sách bài tập
Workbook

3

11-13

1

Trang 14-16

Trang 8-9

3

14-16

2

Trang 17-19

Trang 10-11

3

17-19

3

Trang 20-21

Trang 12-13

1

20

Ôn tập

Trang 88-89

Unit 3: Friends

Số Tiết
No of Ps

Tiết
Period

Bài
Lesson

Sách bài học
Student's Book

Sách bài tập
Workbook

3

21-23

1

Trang 22-24

Trang 14-15

3

24-26

2

Trang 25-27

Trang 16-17

3

27-29

3

Trang 28-29

Trang 18-19

2

30-31

Ôn tập + Kiểm tra

Trang 90-91

Unit 4: Festivals and Free Time

Số Tiết
No of Ps

Tiết
Period

Bài
Lesson

Sách bài học
Student's Book

Sách bài tập
Workbook

3

32-34

1

Trang 30-32

Trang 20-21

3

35-37

2

Trang 33-35

Trang 22-23

3

38-40

3

Trang 36-37

Trang 24-25

2

41-42

Ôn tập + Kiểm tra

Trang 92-93

Unit 5: Around Town

Số Tiết
No of Ps

Tiết
Period

Bài
Lesson

Sách bài học
Student's Book

Sách bài tập
Workbook

3

43-45

1

Trang 38-40

Trang 26-27

3

46-48

2

Trang 41-43

Trang 28-29

3

49-51

3

Trang 44-45

Trang 30-31

1

52

Ôn tập

Trang 94-95

Ôn tập + Kiểm tra học kỳ 1 (2 tiết)

Số Tiết
No of Ps

Tiết
Period

1

53

Ôn tập

1

54

Kiểm tra HK1

Trên đây là Nội dung chương trình học tiếng Anh lớp 6 sách i-Learn Smart World năm 2021 - 2022. Ngoài ra VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu PPCT tiếng Anh lớp 6 các bộ sách khác nhau như:

Giáo án tiếng Anh 6 i-Learn Smart World học kì 1

Phân phối chương trình tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Phân phối chương trình tiếng Anh 6 Friends Plus

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 5.419
Sắp xếp theo
    Giáo án Tiếng anh lớp 6 Xem thêm