Phân phối chương trình dạy và học môn Toán lớp 5

Phân phối chương trình môn Toán lớp 5 với đầy đủ các nội dung của từng tiết học cho 35 tuần trong 2 kì giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc lên kế hoạch soạn bài và giảng dạy. Đồng thời các em học sinh nắm được chương trình học để chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

1. Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 5

Kế hoạch giảng dạy môn Toán lớp 5 bao gồm 35 tuần học và 4 chương học. Mỗi tuần học có các chủ đề tương ứng. Các chủ đề bao gồm các bài học có những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…. Dưới đây là chi tiết cho các thầy cô tham khảo.

Chi tiết: Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 

2. Nội dung chương trình học môn Toán lớp 5

Phân phối chương trình học lớp 5 môn Toán sau đây chi tiết cho từng tuần, từng tiết học, các thầy cô tham khảo điều chỉnh tùy vào tình hình thực tế của các địa phương mà có những kế hoạch thích hợp.

Tuần

Tiết số

Tên bài

Nội dung điều chỉnh - giảm tải (nếu có)

HC KÌ I: 18 Tun = 90 tiết

1

01

Ôn tập: Khái niệm về phân số

 

02

Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

 

03

Ôn tập: So sánh hai phân số

 

04

Ôn tập: So sánh hai phân số (tt)

 

05

Phân số thập phân

 

2

06

Luyện tập

 

07

Ôn tập: phép cộng, trừ, nhân, chia hai phân số

 

08

Ôn tập: phép cộng, trừ, nhân, chia hai phân số (tt)

 

09

Hỗn số

 

10

Hỗn số (tt)

 

3

11

Luyện tập

 

12

Luyện tập chung

 

13

Luyện tập chung (tt)

 

14

Luyện tập chung (tt)

 

15

Ôn tập về giải toán

 

4

16

Ôn tập và bổ sung về giải toán

 

17

Luyện tập

 

18

Ôn tập và bổ sung về giải toán (tt)

 

19

Luyện tập

 

20

Luyện tập chung

 

5

21

Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài

 

22

Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng

 

23

Luyện tập

 

24

Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

 

25

Mi-li mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

 

6

26

Luyện tập

 

27

Héc-ta

 

28

Luyện tập

 

29

Luyện tập chung

 

30

Luyện tập chung (tt)

 

7

31

Luyện tập chung (tt)

 

32

Khái niệm số thập phân

 

33

Khái niệm số thập phân (tt)

 

34

Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

 

35

Luyện tập

 

8

36

Số thập phân bằng nhau

 

37

So sánh số thập phân

 

38

Luyện tập

 

39

Luyện tập chung

 

40

Viết các số đo độ dài dưới dạng số thâp phân

 

9

41

Luyện tập

 

42

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.

 

43

Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân.

 

44

Luyện tập chung.

 

45

Luyện tập chung (tt)

 

10

46

Luyện tập chung.

 

47

Kiểm tra giữa kì I.

 

48

Cộng hai số thập phân.

 

49

Luyện tập.

 

50

Tổng nhiều số thập phân.

 

11

51

Luyện tập.

 

52

Trừ hai số thập phân.

 

53

Luyện tập.

 

54

Luyện tập chung.

 

55

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên.

 

12

56

Nhân một số thập với 10; 100; 1000 ; …

 

57

Luyện tập.

 

58

Nhân một số thập phân với một số thập phân.

 

59

Luyện tập.

 

60

Luyện tập (tt)

 

13

61

Luyện tập chung.

 

62

Luyện tập chung.

 

63

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên.

 

64

Luyện tập.

 

65

Chia một số thập phân cho 10; 100; 1000; ….

 

14

66

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân.

 

67

Luyện tập.

 

68

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân.

 

69

Luyện tập.

 

70

Chia một số thập phân cho một số thập phân.

 

15

71

Luyện tập.

 

72

Luyện tập chung.

 

73

Luyện tập chung.

 

74

Tỉ số phần trăm.

 

75

Giải bài toán về tỉ số phần trăm.

 

16

76

Luyện tập

 

77

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiết 2)

 

78

Luyện tập

 

79

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiết 3)

 

80

Luyện tập

 

17

81

Luyện tập chung

 

82

Luyện tập chung

 

83

Giới thiệu máy tính bỏ túi

 

84

Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

 

85

Hình tam giác

 

18

86

Diện tích hình tam giác

 

87

Luyện tập

 

88

Luyện tập chung

 

89

Kiểm tra học kì 1

 

90

Hình thang

 

HC KÌ II: 17 tun = 85 tiết

19

91

Diện tích hình thang

 

92

Luyện tập

 

93

Luyện tập chung

 

94

Hình tròn – Đường tròn

 

95

Chu vi hình tròn

 

20

96

Luyện tập

 

97

Diện tích hình tròn

 

98

Luyện tập

 

99

Luyện tập chung

 

100

Giới thiệu biểu đồ hình quạt

 

21

101

Luyện tập về diện tích

 

102

Luyện tập về diện tích (tt)

 

103

Luyện tập chung

 

104

Hình hộp chữ nhật-Hình lập phương

 

105

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

22

106

Luyện tập

 

107

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

108

Luyện tập

 

109

Luyện tập chung

 

110

Thể tích của một hình

 

23

111

Xăng-ti-mét khối; Đề-xi-mét khối

 

112

Mét khối

 

113

Luyện tập

 

114

Thể tích hình hộp chữ nhật

 

115

Thể tích hình lập phương

 

24

116

Luyện tập chung

 

117

Luyện tập chung

 

118

Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

 

119

Luyện tập chung

 

120

Luyện tập chung

 

25

121

Kiểm tra định kì giữa kì 2

 

122

Bảng đơn vị đo thời gian

 

123

Cộng,. Trừ số đo thời gian

 

124

Cộng. Trừ số đo thời gian

 

125

Luyện tập

 

26

126

Nhân số đo thời gian

 

127

Chia số đo thời gian

 

128

Luyện tập

 

129

Luyện tập chung

 

130

Vận tốc

 

27

131

Luyện tập

 

132

Quãng đường

 

133

Luyện tập

 

134

Thời gian

 

135

Luyện tập

 

28

136

Luyện tập chung

 

137

Luyện tập chung

 

138

Luyện tập chung

 

139

Ôn tập về số tự nhiên

 

140

Ôn tập về phân số

 

29

141

Ôn tập về phân số (tt)

 

142

Ôn tập về số thập phân

 

143

Ôn tập về số thập phân (tt)

 

144

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

 

145

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tt)

 

30

146

Ôn tập về đo diện tích

 

147

Ôn tập về đo thể tích

 

148

Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tt)

 

149

Ôn tập về đo thời gian

 

150

Ôn tập: Phép cộng

 

31

151

Phép trừ

 

152

Luyện tập

 

153

Phép nhân

 

154

Luyện tập

 

155

Phép chia

 

32

156

Luyện tập

 

157

Luyện tập (tt)

 

158

Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

 

159

Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

 

160

Luyện tập

 

33

161

Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

 

162

Luyện tập

 

163

Luyện tập chung

 

164

Một số dạng toán đặc biệt đã học

 

165

Luyện tập

 

34

166

Luyện tập

 

167

Luyện tập

 

168

Ôn tập về biểu đồ

 

169

Luyện tập chung

 

170

Luyện tập chung

 

35

171

Luyện tập chung

 

172

Luyện tập chung

 

173

Luyện tập chung

 

174

Luyện tập chung

 

175

Kiểm tra định kì (Cuối học kì II)

 

3. Phân phối chương trình học các môn lớp 5 khác

Đối với chương trình học lớp 5, các thầy cô, các bậc phụ huynh, các em học sinh tham khảo nhóm sau đây. Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Tại đây có các tài liệu miễn phí chia sẻ về kinh nghiệm giảng dạy, trao đổi bài dạy, soạn bài soạn giáo án.,,, được các giáo viên VnDoc.com chia sẻ thường xuyên.

Đánh giá bài viết
26 94.054
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán học 5

Xem thêm