Bài giảng powerpoint tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Bài giảng điện tử tiếng Anh i-Learn Smart World 6 năm 2021 - 2022

Nằm trong bộ Bài giảng Powerpoint lớp 6 môn tiếng Anh năm 2021, bài giảng ppt tiếng Anh 6 i-Learn Smart World dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Powerpoint tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6 được chia thành 2 học kì với 10 Unit 1 - 10 giúp quý thầy cô chuẩn bị giáo án bài giảng tại nhà hiệu quả.

Download giáo án ppt i-Learn Smart World lớp 6 học kì 1

Tải giáo án học kì 1 tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Download giáo án ppt i-Learn Smart World lớp 6 học kì 2

Tải giáo án học kì 2 tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Trên đây là Giáo án điện tử lớp 6 i-Learn Smart World. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu dạy và học tiếng Anh lớp 6 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống khác như:

Giáo án tiếng Anh 6 i-Learn Smart World cả năm

Giáo án tiếng Anh 6 i-Learn Smart World học kì 2

Kế hoạch giảng dạy môn tiếng Anh lớp 6 i-Learn Smart World năm 2021

Giáo án tiếng Anh 6 i-Learn Smart World học kì 1

Đánh giá bài viết
3 10.988
Sắp xếp theo
    Tiếng anh lớp 6 Xem thêm