Phân phối chương trình môn tiếng Việt lớp 3

Phân phối chương trình môn Tiếng Việt lớp 3 với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy, giúp các thầy cô chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Phân phối chương trình dạy học lớp 3 môn Tiếng Việt

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
Năm học .........

Tổng số tiết : 245 tiết/35 tuần (Học kì I: 18 tuần; Học kì II: 17 tuần)

Số tiết: 8 tiết/ tuần - Thời lượng: 40 phút/tiết

TUẦN

CHỦ ĐỀ

Số tiết theo PPCT

Số tiết thực hiện

Trang

PHÂN MÔN

TÊN BÀI

NỘI DUNG
ĐIỀU CHỈNH

LÝ DO ĐIỀU CHỈNH

HD ĐIỀU CHỈNH

1

MĂNG
NON

1

2

4

Tập đọc-KC

Cậu bé thông minh

2

5

Tập đọc-KC

Cậu bé thông minh

1

1

6

Chính tả

Cậu bé thông minh

3

1

7

Tập đọc

Hai bàn tay em

1

1

8

Luyện từ và câu

Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh

Không yêu cầu nêu lí do vì sao thích hình ảnh SS

Câu hỏi khó đối với học sinh

HS có thể nói hoặc không nói lý do thích

1

1

8

Tập viết

Ôn chữ hoa A

2

1

10

Chính tả

Chơi chuyền

1

1

11

Tập làm văn

Nói về Đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn

GV có thể nói thông tin về Đội (Không bắt buộc học sinh phải nói)

Hs ít biết các thông tin

Gv cho học sinh tìm hiểu thông tin sẵn hoặc giáo viên cung cấp thông tin

2

4

2

12

Tập đọc-KC

Ai có lỗi?

5

13

Tập đọc- KC

Ai có lỗi?

3

1

13

Chính tả

Ai có lỗi?

6

1

Tập đọc

Cô giáo tí hon

2

1

16

Luyện từ và câu

MRVT: Thiếu nhi. Ôn tập câu Ai là gì?

2

1

17

Tập viết

Ôn chữ hoa Ă, Â

4

1

18

Chính tả

Cô giáo tí hon

2

1

18

Tập làm văn

Viết đơn

3

MÁI
ẤM

7

2

20

Tập đọc-KC

Chiếc áo len

8

20

Tập đọc- KC

Chiếc áo len

5

1

22

Chính tả

Chiếc áo len

9

1

23

Tập đọc

Quạt cho bà ngủ

3

1

24

Luyện từ và câu

So sánh. Dấu chấm

3

1

25

Tập viết

Ôn chữ hoa B

6

1

27

Chính tả

Chị em

3

1

28

Tập làm văn

Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn.

4

10

2

29

Tập đọc-KC

Người mẹ

11

30

Tập đọc-KC

Người mẹ

7

1

30

Chính tả

Người mẹ

12

1

34

Tập đọc

Ông ngoại

4

1

33

Luyện từ và câu

MRVT: Gia đình. Ôn tập câu: Ai là gì?

4

1

34

Tập viết

Ôn chữ hoa C

8

1

35

Chính tả

Ông ngoại

4

1

36

Tập làm văn

Nghe - kể: Ngại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn.

Không yêu cầu làm bài 2

Không phù hợp với thực tế

Gv có thể thay thế bằng thực hành gọi điện thông báo về gia đình

5

TỚI
TRƯỜNG

13

2

38

Tập đọc-KC

Người lính dũng cảm

14

40

Tập đọc-KC

Người lính dũng cảm

9

1

41

Chính tả

Người lính dũng cảm

15

1

42

Tập đọc

Mùa thu của em

5

1

42

Luyện từ và câu

So sánh

5

1

43

Tập viết

Ôn chữ hoa C (Tiếp theo)

10

1

45

Chính tả

Mùa thu của em

5

1

45

Tập làm văn

Tập tổ chức cuộc họp

6

16

2

46

Tập đọc-KC

Bài tập làm văn

17

47

Tập đọc-KC

Bài tập làm văn

11

1

48

Chính tả

Bài tập làm văn

18

1

51

Tập đọc

Nhớ lại buổi đầu đi học

6

1

50

Luyện từ và câu

MRVT: Trường học. Dấu phẩy

6

1

51

Tập viết

Ôn chữ hoa D, Đ

12

1

52

Chính tả

Nhớ lại buổi đầu đi học

6

1

52

Tập làm văn

Kể lại buổi đầu em đi học.

7

CỘNG ĐỒNG

19

2

54

Tập đọc-KC

Trận bóng dưới lòng đường

20

55

Tập đọc-KC

Trận bóng dưới lòng đường

13

1

56

Chính tả

Trận bóng dưới lòng đường

21

1

59

Tập đọc

Bận

7

1

58

Luyện từ và câu

Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

7

1

59

Tập viết

Ôn chữ hoa E, Ê

14

1

60

Chính tả

Bận

7

1

61

Tập làm văn

Nghe kể: Không nỡ nhìn. Tập tổ chức cuộc họp.

Không yêu cầu làm bài 2

Nội dung không phù hợp đối với hs lớp 3

Cho học sinh thảo luận trao đổi chung về trách nhiệm của học sinh trong cộng đồng

8

22

2

62

Tập đọc-KC

Các em nhỏ và cụ già

23

63

Tập đọc-KC

Các em nhỏ và cụ già

15

1

63

Chính tả

Các em nhỏ và cụ già

24

1

64

Tập đọc

Tiếng ru

8

1

65

Luyện từ và câu

MRVT: Cộng đồng. Ôn tập câu "Ai làm gì?"

8

1

66

Tập viết

Ôn chữ hoa G

16

1

68

Chính tả

Tiếng ru

8

1

68

Tập làm văn

Kể về người thân

9

25

2

Tập đọc-KC

Ôn tập giữa học kì 1

26

Tập đọc-KC

Ôn tập giữa học kì 1

17

1

Chính tả

Ôn tập giữa học kì 1

28

1

69- 74

Tập đọc

Ôn tập giữa học kì 1

9

1

Luyện từ và câu

Ôn tập giữa học kì 1

9

1

Tập viết

Ôn tập giữa học kì 1

18

1

Chính tả

Ôn tập giữa học kì 1

9

1

Tập làm văn

Ôn tập giữa học kì 1

10

QUÊ HƯƠNG

29

2

76

Tập đọc-KC

Giọng quê hương

30

78

Tập đọc-KC

Giọng quê hương

19

1

78

Chính tả

Quê hương ruột thịt

31

1

81

Tập đọc

Thư gửi bà

10

1

80

Luyện từ và câu

So sánh. Dấu chấm

10

1

80

Tập viết

Ôn chữ hoa G (Tiếp theo)

20

1

82

Chính tả

Quê hương

10

1

83

Tập làm văn

Tập viết thư và phong bì thư

11

32

2

84

Tập đọc-KC

Đất quý, đất yêu

33

86

Tập đọc-KC

Đất quý, đất yêu

21

1

87

Chính tả

Tiếng hò trên sông

34

1

88

Tập đọc

Vẽ quê hương

11

1

89

Luyện từ và câu

MRVT: Quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì?

11

1

90

Tập viết

Ôn chữ hoa G (Tiếp theo)

22

1

92

Chính tả

Vẽ quê hương

11

1

92

Tập làm văn

Nghe- kể: Tôi có đọc đâu! Nói về quê hương

12

BẮC
TRUNG
NAM

35

2

94

Tập đọc-KC

Nắng phương Nam

36

95

Tập đọc-KC

Nắng phương Nam

23

1

96

Chính tả

Chiều trên sông Hương

37

1

97

Tập đọc

Cảnh đẹp non sông

12

1

98

Luyện từ và câu

Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái.
So sánh

12

1

99

Tập viết

Ôn chữ hoa H

24

1

101

Chính tả

Cảnh đẹp non sông

12

1

102

Tập làm văn

Nói, viết về cảnh đẹp đất nước.

13

38

2

103

Tập đọc-KC

Người con của Tây Nguyên

39

104

Tập đọc-KC

Người con của Tây Nguyên

25

1

105

Chính tả

Đêm trăng trên Hồ Tây

40

1

Tập đọc

Vàm Cỏ Đông

13

1

106

Luyện từ và câu

MRVT: Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm than.

13

1

108

Tập viết

Ôn chữ hoa I

26

1

110

Chính tả

Vàm Cỏ Đông

26

1

110

Tập làm văn

Viết thư

14

ANH
EM
MỘT
NHÀ

41

2

112

Tập đọc-KC

Người liên lạc nhỏ

42

114

Tập đọc-KC

Người liên lạc nhỏ

27

1

114

Chính tả

Người liên lạc nhỏ

43

1

115

Tập đọc

Nhớ Việt Bắc

14

1

117

Luyện từ và câu

Ôn tập về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào?

14

1

118

Tập viết

Ôn chữ hoa K

28

1

119

Chính tả

Nhớ Việt Bắc

14

1

120

Tập làm văn

Nghe kể: Tôi cũng như bác. Giới thiệu hoạt động.

15

44

2

121

Tập đọc-KC

Hũ bạc của người cha

45

122

Tập đọc-KC

Hũ bạc của người cha

29

1

123

Chính tả

Hũ bạc của người cha

46

1

127

Tập đọc

Nhà rông ở Tây Nguyên

15

1

126

Luyện từ và câu

MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh.

15

1

127

Tập viết

Ôn chữ hoa L

30

1

128

Chính tả

Nhà rông ở Tây Nguyên

15

1

128

Tập làm văn

Nghe kể: Giấu cày.
Giới thiệu về tổ em.

16

THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN

47

2

130

Tập đọc-KC

Đôi bạn

48

132

Tập đọc-KC

Đôi bạn

31

1

132

Chính tả

Đôi bạn

49

1

133

Tập đọc

Về quê ngoại

16

1

135

Luyện từ và câu

MRVT: Thành thị-Nông thôn. Dấu phẩy

16

1

135

Tập viết

Ôn chữ hoa M

32

1

137

Chính tả

Về quê ngoại

16

1

138

Tập làm văn

Nghe- kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, Nông thôn

17

50

2

139

Tập đọc-KC

Mồ Côi xử kiện

51

141

Tập đọc-KC

Mồ Côi xử kiện

33

1

142

Chính tả

Vầng trăng quê em

52

1

143

Tập đọc

Anh Đom Đóm

17

1

145

Luyện từ và câu

Ôn về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu: Ai thế nào? Dấu phẩy

17

1

Tập viết

Ôn chữ hoa N

34

1

147

Chính tả

Âm thanh thành phố

17

1

147

Tập làm văn

Viết về thành thị, nông thôn

18

53

2

Tập đọc-KC

Ôn tập cuối kì 1

54

Tập đọc-KC

Ôn tập cuối kì 1

35

1

Chính tả

Ôn tập cuối kì 1

55

1

Tập đọc

Ôn tập cuối kì 1

18

1

148

Luyện từ và câu

Ôn tập cuối kì 1

18

1

Tập viết

Ôn tập cuối kì 1

36

1

151

Chính tả

Ôn tập cuối kì 1

18

1

Tập làm văn

Ôn tập cuối kì 1

HỌC KÌ 2

1

19

BẢO
VỆ TỔ QUỐC

56

2

4

Tập đọc-KC

Hai Bà Trưng

57

6

Tập đọc-KC

Hai Bà Trưng

37

1

7

Chính tả

Hai Bà Trưng

58

1

10

Tập đọc

Báo cáo kết quả tháng thi đua "Noi gương chú bộ đội"

19

1

8

Luyện từ và câu

Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?

19

1

9

Tập viết

Ôn chữ hoa N (Tiếp theo)

38

1

11

Chính tả

Trần Bình Trọng

19

1

12

Tập làm văn

Nghe- kể: Chàng trai làng Phù Ủng

20

59

2

13

Tập đọc-KC

Ở lại với chiến khu

60

15

Tập đọc-KC

Ở lại với chiến khu

39

1

15

Chính tả

Ở lại với chiến khu

61

1

16

Tập đọc

Chú ở bên Bác Hồ

20

1

17

Luyện từ và câu

MRVT: Tổ quốc. Dấu phẩy

20

1

18

Tập viết

Ôn chữ hoa N (Tiếp theo)

40

1

19

Chính tả

Trên đường mòn Hồ Chí Minh

20

1

20

Tập làm văn

Báo cáo hoạt động

21

SÁNG TẠO

61

2

22

Tập đọc-KC

Ông tổ nghề thêu

62

24

Tập đọc-KC

Ông tổ nghề thêu

41

1

24

Chính tả

Ông tổ nghề thêu

63

1

25

Tập đọc

Bàn tay cô giáo

21

1

26

Luyện từ và câu

Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu ?

21

1

27

Tập viết

Ôn chữ hoa O, Ô, Ơ

42

1

29

Chính tả

Bàn tay cô giáo

21

1

30

Tập làm văn

Nói về trí thức. Nghe - kể: Nâng niu từng hạt giống

22

64

2

31

Tập đọc-KC

Nhà bác học và bà cụ

65

33

Tập đọc-KC

Nhà bác học và bà cụ

43

1

33

Chính tả

Ê- đi - xơn

66

1

34

Tập đọc

Cái cầu

22

1

25

Luyện từ và câu

MRVT: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm,
chấm hỏi

22

1

36

Tập viết

Ôn chữ hoa P

44

1

37

Chính tả

Một nhà thông thái

22

1

38

Tập làm văn

Nói, viết về một người lao động trí óc

23

NGHỆ THUẬT

67

2

40

Tập đọc-KC

Nhà ảo thuật

68

42

Tập đọc-KC

Nhà ảo thuật

45

1

42

Chính tả

Nghe nhạc

69

1

46

Tập đọc

Chương trình xiếc đặc sắc

23

1

44

Luyện từ và câu

Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời
câu hỏi: Như thế nào?

23

1

45

Tập viết

Ôn chữ hoa Q

46

1

47

Chính tả

Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

23

1

48

Tập làm văn

Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật

24

70

2

49

Tập đọc-KC

Đối đáp với vua

71

51

Tập đọc-KC

Đối đáp với vua

47

1

51

Chính tả

Đối đáp với vua

72

1

54

Tập đọc

Tiếng đàn

24

1

53

Luyện từ và câu

MRVT: Nghệ thuật. Dấu phẩy

24

1

54

Tập viết

Ôn chữ hoa R

48

1

54

Chính tả

Tiếng đàn

24

1

56

Tập làm văn

Nghe- kể: Người bán quạt may mắn

1

25

LỄ
HỘI

73

2

58

Tập đọc-KC

Hội vật

74

59

Tập đọc-KC

Hội vật

49

1

60

Chính tả

Hội vật

75

1

60

Tập đọc

Hội đua voi ở Tây Nguyên

25

1

61

Luyện từ và câu

Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?

25

1

62

Tập viết

Ôn chữ hoa S

50

1

63

Chính tả

Hội đua voi ở Tây Nguyên

25

1

64

Tập làm văn

Kể về lễ hội

26

76

2

65

Tập đọc-KC

Sự tích Lễ hội Chử Đồng Tử

77

67

Tập đọc-KC

Sự tích Lễ hội Chử Đồng Tử

51

1

67

Chính tả

Sự tích Lễ hội Chử Đồng Tử

78

1

71

Tập đọc

Rước đèn ông sao

26

1

70

Luyện từ và câu

MRVT: Lễ hội. Dấu phẩy

26

1

70

Tập viết

Ôn chữ hoa T

52

1

72

Chính tả

Rước đèn ông sao

26

1

72

Tập làm văn

Kể về một ngày hội

27

ÔN TẬP GIỮA HKII

79

2

Tập đọc-KC

Ôn tập giữa kì 2

80

Tập đọc-KC

Ôn tập giữa kì 2

53

1

73- 78

Chính tả

Ôn tập giữa kì 2

81

1

Tập đọc

Ôn tập giữa kì 2

27

1

Luyện từ và câu

Ôn tập giữa kì 2

27

1

Tập viết

Ôn tập giữa kì 2

54

1

Chính tả

Ôn tập giữa kì 2

27

1

Tập làm văn

Ôn tập giữa kì 2

28

THỂ
THAO

82

2

80

Tập đọc-KC

Cuộc chạy đua trong rừng

83

82

Tập đọc-KC

Cuộc chạy đua trong rừng

55

1

83

Chính tả

Cuộc chạy đua trong rừng

84

1

83

Tập đọc

Cùng vui chơi

28

1

85

Luyện từ và câu

Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?

28

1

86

Tập viết

Ôn chữ hoa T (Tiếp theo)

56

1

88

Chính tả

Cùng vui chơi

28

1

88

Tập làm văn

Viết lại một tin thể thao trên báo, đài

Không yêu cầu làm bài 2

Đề bài không phù hợp với HS.

Cho học sinh sưu tầm một mẩu tin thể thao và đọc lại hoặc thông báo lại cho lớp.

29

85

2

89

Tập đọc-KC

Buổi học thể dục

86

90

Tập đọc-KC

Buổi học thể dục

57

1

91

Chính tả

Buổi học thể dục

87

1

94

Tập đọc

Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

29

1

93

Luyện từ và câu

MRVT: Thể thao. Dấu phẩy

29

1

94

Tập viết

Ôn chữ hoa T (Tiếp theo)

58

1

95

Chính tả

Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

29

1

96

Tập làm văn

Viết về một trận thi đấu thể thao

30

NGÔI NHÀ CHUNG

88

2

98

Tập đọc-KC

Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua

89

99

Tập đọc-KC

Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua

59

1

100

Chính tả

Liên hợp quốc

90

1

100

Tập đọc

Một mái nhà chung

30

1

102

Luyện từ và câu

Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì?
Dấu hai chấm

30

1

103

Tập viết

Ôn chữ hoa U

60

1

104

Chính tả

Một mái nhà chung

30

1

105

Tập làm văn

Viết thư

31

91

2

106

Tập đọc-KC

Bác sĩ Y- éc- xanh

92

107

Tập đọc-KC

Bác sĩ Y- éc- xanh

61

1

108

Chính tả

Bác sĩ Y- éc- xanh

93

1

109

Tập đọc

Bài hát trồng cây

31

1

110

Luyện từ và câu

MRVT: Các nước. Dấu phẩy

31

1

110

Tập viết

Ôn chữ hoa V

62

1

112

Chính tả

Bài hát trồng cây

31

1

112

Tập làm văn

Thảo luận về bảo vệ môi trường

Không yêu cầu làm bài 2

Khó đối với hs

Cho học sinh cùng thảo luận, trao đổi trước lớp

32

94

2

113

Tập đọc-KC

Người đi săn và con vượn

95

114

Tập đọc-KC

Người đi săn và con vượn

63

1

115

Chính tả

Ngôi nhà chung

96

1

118

Tập đọc

Cuốn sổ tay

32

1

117

Luyện từ và câu

Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu chấm, dấu hai chấm

32

1

118

Tập viết

Ôn chữ hoa X

64

1

119

Chính tả

Hạt mưa

32

1

120

Tập làm văn

Nói, viết về bảo vệ môi trường.

33

BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤT

97

2

122

Tập đọc-KC

Cóc kiện Trời

98

124

Tập đọc-KC

Cóc kiện Trời

65

1

124

Chính tả

Cóc kiện Trời

99

1

125

Tập đọc

Mặt trời xanh của tôi

33

1

126

Luyện từ và câu

Nhân hóa

Không yêu cầu làm bài tập 2. Chỉ yêu cầu viết 1-2 câu có sử dụng phép nhân hóa

Khó đối với hs

Giáo viên cho học sinh viết 1-2 câu nhân hoác về bầu trời hoặc vườn cây

33

2

127

Tập viết

Ôn chữ hoa Y

66

129

Chính tả

Quà của đồng nội

33

1

130

Tập làm văn

Ghi chép sổ tay

34

100

2

130

Tập đọc

Sự tích chú Cuội cung trăng

101

132

Kể chuyện

Sự tích chú Cuội cung trăng

67

1

133

Chính tả

Thì thầm

102

1

134

Tập đọc

Mưa

34

1

135

Luyện từ và câu

MRVT: Thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy

34

1

135

Tập viết

Ôn chữ hoa A, M, N, V (Kiểu 2)

68

1

137

Chính tả

Dòng suối thức

34

1

139

Tập làm văn

Nghe - kể: Vươn tới các vì sao. Ghi chép sổ tay

35

ÔN TẬP CUỐI HKII

103

2

140-143

Tập đọc-KC

Ôn tập và kiểm tra cuối học kì 2

104

Tập đọc-KC

Ôn tập và kiểm tra cuối học kì 2

69

1

Chính tả

Ôn tập và kiểm tra cuối học kì 2

105

1

Tập đọc

Ôn tập và kiểm tra cuối học kì 2

35

1

Luyện từ và câu

Ôn tập và kiểm tra cuối học kì 2

35

1

Tập viết

Ôn tập và kiểm tra cuối học kì 2

70

1

Chính tả

Ôn tập và kiểm tra cuối học kì 2

35

1

Tập làm văn

Ôn tập và kiểm tra cuối học kì 2

VnDoc còn có Kế hoạch dạy học lớp 3 dựa theo Công văn 2345 là kế hoạch giảng dạy, hoạt động giáo dục 8 môn học: Toán, Tiếng Việt, Thể dục, Tự nhiên và xã hội, Thủ công, Âm nhạc, Mĩ thuật, Đạo đức để các thầy cô tham khảo lên kế hoạch điều chỉnh giảng dạy cho phù hợp.

Ngoài Phân phối chương trình môn tiếng Việt lớp 3 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 3 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 3 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 3,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 3, môn tự nhiên xã hội lớp 3, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
7 27.968
Sắp xếp theo

    Giáo án Tiếng Việt 3

    Xem thêm