Phân phối chương trình dạy học lớp 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
Phân phối chương trình dạy học lớp 3
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
Tuần
Tên bài dạy
Điều chỉnh
1
LT&C: Ôn về từ ch sự vật. So
sánh (trang 8)
Không yêu cầu nêu do sao thích hình
ảnh so nh (bài tập 3)
TLV: i về Đội TNTP. Điền vào
giấy tờ in sẵn (trang 11)
GV thể nói một số thông tin về Đội
TNTP Hồ Chí Minh cho HS biết (bài tập 1)
4
TLV: Nghe - kể: Dại đổi.
Điền vào giấy tờ in sẵn (trang 36)
Không yêu cầu làm bài tập 2
5
TLV: Tập tổ chức cuộc họp (trang
45)
Không dạy
7
LT&C: Ôn về từ chỉ hoạt động,
trạng thái. So sánh (trang 58)
Không yêu cầu làm bài tập 3
TLV: Nghe - kể: Không nỡ nhìn.
Tập tổ chức cuộc họp (trang 61)
Không yêu cầu làm bài tập 2
11
TLV: Nghe - kể: Tôi đọc đâu !
Nói về quê hương (trang 92)
Không yêu cầu làm bài tập 1
14
TLV: Nghe - kể: Tôi cũng như bác.
Giới thiệu hoạt động (trang 120)
Không yêu cầu làm bài tập 1
15
TLV: Nghe - kể: Giấu cày.
Giới thiệu tổ em (trang 128)
Không yêu cầu làm bài tập 1
16
TLV: Nghe - kể: Kéo cây lúa lên.
Nói về thành thị, ng thôn (trang
Không yêu cầu làm bài tập 1
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
138)
20
TLV: Báo cáo hoạt động (trang 20)
Không yêu cầu làm bài tập 2
23
TLV: Kể lại một buổi biểu diễn
nghệ thuật (trang 48)
GV th thay đề i cho phù hợp với HS.
26
TLV: Kể về một ngày hội (trang
72)
GV th thay đề i cho phù hợp với HS.
28
TLV: Kể lại trận thi đấu thể thao
(trang 88)
- GV thể thay đề bài cho phù hợp với
HS. (bài tập 1).
- Không yêu cầu làm bài tập 2
29
TLV: Viết về một trận thi đấu thể
thao (trang 96)
GV th thay đề i cho phù hợp với HS.
30
TLV: Viết thư (trang 105)
GV th thay đề i cho phù hợp với HS.
31
TLV: Thảo luận về bảo vệ môi
trường (trang 112)
Không yêu cầu làm bài tập 2
33
LT&C: Nhân hóa (trang 126)
Chỉ u cầu viết 1 câu sử dụng phép
nhân hóa
MÔN TOÁN LỚP 3
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
Tuần
Tên bài học
Nội dung điều chỉnh
1
Cộng, trừ các số có ba chữ số
(không nhớ) (tr. 4)
Không làm bài tập 4
2
Ôn tập các bảng nhân (tr. 9)
Bài tập 4: Không yêu cầu viết phép tính,
chỉ yêu cầu trả lời.
3
Ôn tập về nh học (tr. 11)
Yêu cầu cần đạt “TÝnh ®-îc ®é dµi
®-êng gÊp khóc, chu vi h×nh tam gi¸c,
h×nh gi¸c” của bài học y sửa là
“Tính ®-îc ®é i ®-êng gÊp khóc, chu
vi h×nh tam gi¸c, hình chữ nhật”.
10
Luyện tập chung (tr. 49)
- Không làm dßng 2 bài tập 3.
- Không làm ý b bài tập 5.
11
Bài toán giải bằng hai phép tính
(tiếp theo) (tr. 51)
Dòng 2 bài tập 3: Không yêu cầu viết
phép tính, chỉ yêu cầu trả lời.
14
LuyÖn tËp (tr. 67)
Bµi tập 4: Tổ chức dưới dạng trò chơi.
17
LuyÖn tËp chung (tr. 83)
Bµi tập 4: Tổ chức dưới dạng trò chơi.
19
Các số bốn chữ số (tr. 91)
Bài tập 3 (a, b): Không yêu cầu viết số, chỉ
yêu cầu trả lời.
22
Vẽ trang trí hình tròn (tr. 112)
Không dạy.
23
Luyện tập (tr. 116)
Không làm bài tập 2
25
- Luyện tập (tr. 129) (tiết 2)
- Tiền Việt Nam (tr 130)
- Không làm bài tập 1
- Kết hợp giới thiệu c bài Tiền Việt
Nam” Toán lớp 2 (SGK Toán 2, tr.162)

Nội dung Phân phối chương trình dạy học lớp 3

Phân phối chương trình dạy học lớp 3 với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy, giúp các thầy cô chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Phân phối chương trình dạy học lớp 3 các môn:

Lưu ý: Hiện tại các em vẫn đang trong lúc nghỉ dịch bệnh. Các nhà trường ưu tiên thời gian tối đa để tổ chức dạy học các môn học bắt buộc theo chương trình và tổ chức dạy học các môn tự chọn một cách phù hợp; tăng cường các hình thức dạy học từ xa như dạy học qua internet và trên truyền hình.

Mời các bạn tham khảo toàn bộ: Tinh giản chương trình học kì 2 lớp 3 của Bộ GD&ĐT năm 2019 - 2020 là tài liệu giảm tải chuẩn cho thầy cô tham khảo, để các thầy cô chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức một cách đúng nhất theo quy định.

Ngoài Phân phối chương trình dạy học lớp 3 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 3 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 3 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 3,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 3, môn tự nhiên xã hội lớp 3, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
1 5.484
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thể dục 3 Xem thêm