Phân phối chương trình dạy học lớp 3 - Đầy đủ các môn

Phân phối chương trình dạy học lớp 3 với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy, giúp các thầy cô chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

1. Phân phối chương trình dạy học lớp 3 môn Tiếng Việt

 KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
Năm học .........

Tổng số tiết : 245 tiết/35 tuần (Học kì I: 18 tuần; Học kì II: 17 tuần)

Số tiết: 8 tiết/ tuần - Thời lượng: 40 phút/tiết

TUẦN

CHỦ ĐỀ

Số tiết theo PPCT

Số tiết thực hiện

Trang

PHÂN MÔN

TÊN BÀI

NỘI DUNG
ĐIỀU CHỈNH

LÝ DO ĐIỀU CHỈNH

HD ĐIỀU CHỈNH

1

MĂNG
NON

1

2

4

Tập đọc-KC

Cậu bé thông minh

2

5

Tập đọc-KC

Cậu bé thông minh

1

1

6

Chính tả

Cậu bé thông minh

3

1

7

Tập đọc

Hai bàn tay em

1

1

8

Luyện từ và câu

Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh

Không yêu cầu nêu lí do vì sao thích hình ảnh SS

Câu hỏi khó đối với học sinh

HS có thể nói hoặc không nói lý do thích

1

1

8

Tập viết

Ôn chữ hoa A

2

1

10

Chính tả

Chơi chuyền

1

1

11

Tập làm văn

Nói về Đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn

GV có thể nói thông tin về Đội (Không bắt buộc học sinh phải nói)

Hs ít biết các thông tin

Gv cho học sinh tìm hiểu thông tin sẵn hoặc giáo viên cung cấp thông tin

2

4

2

12

Tập đọc-KC

Ai có lỗi?

5

13

Tập đọc- KC

Ai có lỗi?

3

1

13

Chính tả

Ai có lỗi?

6

1

Tập đọc

Cô giáo tí hon

2

1

16

Luyện từ và câu

MRVT: Thiếu nhi. Ôn tập câu Ai là gì?

2

1

17

Tập viết

Ôn chữ hoa Ă, Â

4

1

18

Chính tả

Cô giáo tí hon

2

1

18

Tập làm văn

Viết đơn

3

MÁI
ẤM

7

2

20

Tập đọc-KC

Chiếc áo len

8

20

Tập đọc- KC

Chiếc áo len

5

1

22

Chính tả

Chiếc áo len

9

1

23

Tập đọc

Quạt cho bà ngủ

3

1

24

Luyện từ và câu

So sánh. Dấu chấm

3

1

25

Tập viết

Ôn chữ hoa B

6

1

27

Chính tả

Chị em

3

1

28

Tập làm văn

Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn.

4

10

2

29

Tập đọc-KC

Người mẹ

11

30

Tập đọc-KC

Người mẹ

7

1

30

Chính tả

Người mẹ

12

1

34

Tập đọc

Ông ngoại

4

1

33

Luyện từ và câu

MRVT: Gia đình. Ôn tập câu: Ai là gì?

4

1

34

Tập viết

Ôn chữ hoa C

8

1

35

Chính tả

Ông ngoại

4

1

36

Tập làm văn

Nghe - kể: Ngại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn.

Không yêu cầu làm bài 2

Không phù hợp với thực tế

Gv có thể thay thế bằng thực hành gọi điện thông báo về gia đình

5

TỚI
TRƯỜNG

13

2

38

Tập đọc-KC

Người lính dũng cảm

14

40

Tập đọc-KC

Người lính dũng cảm

9

1

41

Chính tả

Người lính dũng cảm

15

1

42

Tập đọc

Mùa thu của em

5

1

42

Luyện từ và câu

So sánh

5

1

43

Tập viết

Ôn chữ hoa C (Tiếp theo)

10

1

45

Chính tả

Mùa thu của em

5

1

45

Tập làm văn

Tập tổ chức cuộc họp

6

16

2

46

Tập đọc-KC

Bài tập làm văn

17

47

Tập đọc-KC

Bài tập làm văn

11

1

48

Chính tả

Bài tập làm văn

18

1

51

Tập đọc

Nhớ lại buổi đầu đi học

6

1

50

Luyện từ và câu

MRVT: Trường học. Dấu phẩy

6

1

51

Tập viết

Ôn chữ hoa D, Đ

12

1

52

Chính tả

Nhớ lại buổi đầu đi học

6

1

52

Tập làm văn

Kể lại buổi đầu em đi học.

7

CỘNG ĐỒNG

19

2

54

Tập đọc-KC

Trận bóng dưới lòng đường

20

55

Tập đọc-KC

Trận bóng dưới lòng đường

13

1

56

Chính tả

Trận bóng dưới lòng đường

21

1

59

Tập đọc

Bận

7

1

58

Luyện từ và câu

Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

7

1

59

Tập viết

Ôn chữ hoa E, Ê

14

1

60

Chính tả

Bận

7

1

61

Tập làm văn

Nghe kể: Không nỡ nhìn. Tập tổ chức cuộc họp.

Không yêu cầu làm bài 2

Nội dung không phù hợp đối với hs lớp 3

Cho học sinh thảo luận trao đổi chung về trách nhiệm của học sinh trong cộng đồng

8

22

2

62

Tập đọc-KC

Các em nhỏ và cụ già

23

63

Tập đọc-KC

Các em nhỏ và cụ già

15

1

63

Chính tả

Các em nhỏ và cụ già

24

1

64

Tập đọc

Tiếng ru

8

1

65

Luyện từ và câu

MRVT: Cộng đồng. Ôn tập câu "Ai làm gì?"

8

1

66

Tập viết

Ôn chữ hoa G

16

1

68

Chính tả

Tiếng ru

8

1

68

Tập làm văn

Kể về người thân

9

25

2

Tập đọc-KC

Ôn tập giữa học kì 1

26

Tập đọc-KC

Ôn tập giữa học kì 1

17

1

Chính tả

Ôn tập giữa học kì 1

28

1

69- 74

Tập đọc

Ôn tập giữa học kì 1

9

1

Luyện từ và câu

Ôn tập giữa học kì 1

9

1

Tập viết

Ôn tập giữa học kì 1

18

1

Chính tả

Ôn tập giữa học kì 1

9

1

Tập làm văn

Ôn tập giữa học kì 1

10

QUÊ HƯƠNG

29

2

76

Tập đọc-KC

Giọng quê hương

30

78

Tập đọc-KC

Giọng quê hương

19

1

78

Chính tả

Quê hương ruột thịt

31

1

81

Tập đọc

Thư gửi bà

10

1

80

Luyện từ và câu

So sánh. Dấu chấm

10

1

80

Tập viết

Ôn chữ hoa G (Tiếp theo)

20

1

82

Chính tả

Quê hương

10

1

83

Tập làm văn

Tập viết thư và phong bì thư

11

32

2

84

Tập đọc-KC

Đất quý, đất yêu

33

86

Tập đọc-KC

Đất quý, đất yêu

21

1

87

Chính tả

Tiếng hò trên sông

34

1

88

Tập đọc

Vẽ quê hương

11

1

89

Luyện từ và câu

MRVT: Quê hương. Ôn tập câu Ai làm gì?

11

1

90

Tập viết

Ôn chữ hoa G (Tiếp theo)

22

1

92

Chính tả

Vẽ quê hương

11

1

92

Tập làm văn

Nghe- kể: Tôi có đọc đâu! Nói về quê hương

12

BẮC
TRUNG
NAM

35

2

94

Tập đọc-KC

Nắng phương Nam

36

95

Tập đọc-KC

Nắng phương Nam

23

1

96

Chính tả

Chiều trên sông Hương

37

1

97

Tập đọc

Cảnh đẹp non sông

12

1

98

Luyện từ và câu

Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái.
So sánh

12

1

99

Tập viết

Ôn chữ hoa H

24

1

101

Chính tả

Cảnh đẹp non sông

12

1

102

Tập làm văn

Nói, viết về cảnh đẹp đất nước.

13

38

2

103

Tập đọc-KC

Người con của Tây Nguyên

39

104

Tập đọc-KC

Người con của Tây Nguyên

25

1

105

Chính tả

Đêm trăng trên Hồ Tây

40

1

Tập đọc

Vàm Cỏ Đông

13

1

106

Luyện từ và câu

MRVT: Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm than.

13

1

108

Tập viết

Ôn chữ hoa I

26

1

110

Chính tả

Vàm Cỏ Đông

26

1

110

Tập làm văn

Viết thư

14

ANH
EM
MỘT
NHÀ

41

2

112

Tập đọc-KC

Người liên lạc nhỏ

42

114

Tập đọc-KC

Người liên lạc nhỏ

27

1

114

Chính tả

Người liên lạc nhỏ

43

1

115

Tập đọc

Nhớ Việt Bắc

14

1

117

Luyện từ và câu

Ôn tập về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào?

14

1

118

Tập viết

Ôn chữ hoa K

28

1

119

Chính tả

Nhớ Việt Bắc

14

1

120

Tập làm văn

Nghe kể: Tôi cũng như bác. Giới thiệu hoạt động.

15

44

2

121

Tập đọc-KC

Hũ bạc của người cha

45

122

Tập đọc-KC

Hũ bạc của người cha

29

1

123

Chính tả

Hũ bạc của người cha

46

1

127

Tập đọc

Nhà rông ở Tây Nguyên

15

1

126

Luyện từ và câu

MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh.

15

1

127

Tập viết

Ôn chữ hoa L

30

1

128

Chính tả

Nhà rông ở Tây Nguyên

15

1

128

Tập làm văn

Nghe kể: Giấu cày.
Giới thiệu về tổ em.

16

THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN

47

2

130

Tập đọc-KC

Đôi bạn

48

132

Tập đọc-KC

Đôi bạn

31

1

132

Chính tả

Đôi bạn

49

1

133

Tập đọc

Về quê ngoại

16

1

135

Luyện từ và câu

MRVT: Thành thị-Nông thôn. Dấu phẩy

16

1

135

Tập viết

Ôn chữ hoa M

32

1

137

Chính tả

Về quê ngoại

16

1

138

Tập làm văn

Nghe- kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, Nông thôn

17

50

2

139

Tập đọc-KC

Mồ Côi xử kiện

51

141

Tập đọc-KC

Mồ Côi xử kiện

33

1

142

Chính tả

Vầng trăng quê em

52

1

143

Tập đọc

Anh Đom Đóm

17

1

145

Luyện từ và câu

Ôn về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu: Ai thế nào? Dấu phẩy

17

1

Tập viết

Ôn chữ hoa N

34

1

147

Chính tả

Âm thanh thành phố

17

1

147

Tập làm văn

Viết về thành thị, nông thôn

18

53

2

Tập đọc-KC

Ôn tập cuối kì 1

54

Tập đọc-KC

Ôn tập cuối kì 1

35

1

Chính tả

Ôn tập cuối kì 1

55

1

Tập đọc

Ôn tập cuối kì 1

18

1

148

Luyện từ và câu

Ôn tập cuối kì 1

18

1

Tập viết

Ôn tập cuối kì 1

36

1

151

Chính tả

Ôn tập cuối kì 1

18

1

Tập làm văn

Ôn tập cuối kì 1

HỌC KÌ 2

1

19

BẢO
VỆ TỔ QUỐC

56

2

4

Tập đọc-KC

Hai Bà Trưng

57

6

Tập đọc-KC

Hai Bà Trưng

37

1

7

Chính tả

Hai Bà Trưng

58

1

10

Tập đọc

Báo cáo kết quả tháng thi đua "Noi gương chú bộ đội"

19

1

8

Luyện từ và câu

Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?

19

1

9

Tập viết

Ôn chữ hoa N (Tiếp theo)

38

1

11

Chính tả

Trần Bình Trọng

19

1

12

Tập làm văn

Nghe- kể: Chàng trai làng Phù Ủng

20

59

2

13

Tập đọc-KC

Ở lại với chiến khu

60

15

Tập đọc-KC

Ở lại với chiến khu

39

1

15

Chính tả

Ở lại với chiến khu

61

1

16

Tập đọc

Chú ở bên Bác Hồ

20

1

17

Luyện từ và câu

MRVT: Tổ quốc. Dấu phẩy

20

1

18

Tập viết

Ôn chữ hoa N (Tiếp theo)

40

1

19

Chính tả

Trên đường mòn Hồ Chí Minh

20

1

20

Tập làm văn

Báo cáo hoạt động

21

SÁNG TẠO

61

2

22

Tập đọc-KC

Ông tổ nghề thêu

62

24

Tập đọc-KC

Ông tổ nghề thêu

41

1

24

Chính tả

Ông tổ nghề thêu

63

1

25

Tập đọc

Bàn tay cô giáo

21

1

26

Luyện từ và câu

Nhân hóa. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu ?

21

1

27

Tập viết

Ôn chữ hoa O, Ô, Ơ

42

1

29

Chính tả

Bàn tay cô giáo

21

1

30

Tập làm văn

Nói về trí thức. Nghe - kể: Nâng niu từng hạt giống

22

64

2

31

Tập đọc-KC

Nhà bác học và bà cụ

65

33

Tập đọc-KC

Nhà bác học và bà cụ

43

1

33

Chính tả

Ê- đi - xơn

66

1

34

Tập đọc

Cái cầu

22

1

25

Luyện từ và câu

MRVT: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm,
chấm hỏi

22

1

36

Tập viết

Ôn chữ hoa P

44

1

37

Chính tả

Một nhà thông thái

22

1

38

Tập làm văn

Nói, viết về một người lao động trí óc

23

NGHỆ THUẬT

67

2

40

Tập đọc-KC

Nhà ảo thuật

68

42

Tập đọc-KC

Nhà ảo thuật

45

1

42

Chính tả

Nghe nhạc

69

1

46

Tập đọc

Chương trình xiếc đặc sắc

23

1

44

Luyện từ và câu

Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời
câu hỏi: Như thế nào?

23

1

45

Tập viết

Ôn chữ hoa Q

46

1

47

Chính tả

Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

23

1

48

Tập làm văn

Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật

24

70

2

49

Tập đọc-KC

Đối đáp với vua

71

51

Tập đọc-KC

Đối đáp với vua

47

1

51

Chính tả

Đối đáp với vua

72

1

54

Tập đọc

Tiếng đàn

24

1

53

Luyện từ và câu

MRVT: Nghệ thuật. Dấu phẩy

24

1

54

Tập viết

Ôn chữ hoa R

48

1

54

Chính tả

Tiếng đàn

24

1

56

Tập làm văn

Nghe- kể: Người bán quạt may mắn

1

25

LỄ
HỘI

73

2

58

Tập đọc-KC

Hội vật

74

59

Tập đọc-KC

Hội vật

49

1

60

Chính tả

Hội vật

75

1

60

Tập đọc

Hội đua voi ở Tây Nguyên

25

1

61

Luyện từ và câu

Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?

25

1

62

Tập viết

Ôn chữ hoa S

50

1

63

Chính tả

Hội đua voi ở Tây Nguyên

25

1

64

Tập làm văn

Kể về lễ hội

26

76

2

65

Tập đọc-KC

Sự tích Lễ hội Chử Đồng Tử

77

67

Tập đọc-KC

Sự tích Lễ hội Chử Đồng Tử

51

1

67

Chính tả

Sự tích Lễ hội Chử Đồng Tử

78

1

71

Tập đọc

Rước đèn ông sao

26

1

70

Luyện từ và câu

MRVT: Lễ hội. Dấu phẩy

26

1

70

Tập viết

Ôn chữ hoa T

52

1

72

Chính tả

Rước đèn ông sao

26

1

72

Tập làm văn

Kể về một ngày hội

27

ÔN TẬP GIỮA HKII

79

2

Tập đọc-KC

Ôn tập giữa kì 2

80

Tập đọc-KC

Ôn tập giữa kì 2

53

1

73- 78

Chính tả

Ôn tập giữa kì 2

81

1

Tập đọc

Ôn tập giữa kì 2

27

1

Luyện từ và câu

Ôn tập giữa kì 2

27

1

Tập viết

Ôn tập giữa kì 2

54

1

Chính tả

Ôn tập giữa kì 2

27

1

Tập làm văn

Ôn tập giữa kì 2

28

THỂ
THAO

82

2

80

Tập đọc-KC

Cuộc chạy đua trong rừng

83

82

Tập đọc-KC

Cuộc chạy đua trong rừng

55

1

83

Chính tả

Cuộc chạy đua trong rừng

84

1

83

Tập đọc

Cùng vui chơi

28

1

85

Luyện từ và câu

Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?

28

1

86

Tập viết

Ôn chữ hoa T (Tiếp theo)

56

1

88

Chính tả

Cùng vui chơi

28

1

88

Tập làm văn

Viết lại một tin thể thao trên báo, đài

Không yêu cầu làm bài 2

Đề bài không phù hợp với HS.

Cho học sinh sưu tầm một mẩu tin thể thao và đọc lại hoặc thông báo lại cho lớp.

29

85

2

89

Tập đọc-KC

Buổi học thể dục

86

90

Tập đọc-KC

Buổi học thể dục

57

1

91

Chính tả

Buổi học thể dục

87

1

94

Tập đọc

Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

29

1

93

Luyện từ và câu

MRVT: Thể thao. Dấu phẩy

29

1

94

Tập viết

Ôn chữ hoa T (Tiếp theo)

58

1

95

Chính tả

Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

29

1

96

Tập làm văn

Viết về một trận thi đấu thể thao

30

NGÔI NHÀ CHUNG

88

2

98

Tập đọc-KC

Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua

89

99

Tập đọc-KC

Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua

59

1

100

Chính tả

Liên hợp quốc

90

1

100

Tập đọc

Một mái nhà chung

30

1

102

Luyện từ và câu

Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì?
Dấu hai chấm

30

1

103

Tập viết

Ôn chữ hoa U

60

1

104

Chính tả

Một mái nhà chung

30

1

105

Tập làm văn

Viết thư

31

91

2

106

Tập đọc-KC

Bác sĩ Y- éc- xanh

92

107

Tập đọc-KC

Bác sĩ Y- éc- xanh

61

1

108

Chính tả

Bác sĩ Y- éc- xanh

93

1

109

Tập đọc

Bài hát trồng cây

31

1

110

Luyện từ và câu

MRVT: Các nước. Dấu phẩy

31

1

110

Tập viết

Ôn chữ hoa V

62

1

112

Chính tả

Bài hát trồng cây

31

1

112

Tập làm văn

Thảo luận về bảo vệ môi trường

Không yêu cầu làm bài 2

Khó đối với hs

Cho học sinh cùng thảo luận, trao đổi trước lớp

32

94

2

113

Tập đọc-KC

Người đi săn và con vượn

95

114

Tập đọc-KC

Người đi săn và con vượn

63

1

115

Chính tả

Ngôi nhà chung

96

1

118

Tập đọc

Cuốn sổ tay

32

1

117

Luyện từ và câu

Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu chấm, dấu hai chấm

32

1

118

Tập viết

Ôn chữ hoa X

64

1

119

Chính tả

Hạt mưa

32

1

120

Tập làm văn

Nói, viết về bảo vệ môi trường.

33

BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤT

97

2

122

Tập đọc-KC

Cóc kiện Trời

98

124

Tập đọc-KC

Cóc kiện Trời

65

1

124

Chính tả

Cóc kiện Trời

99

1

125

Tập đọc

Mặt trời xanh của tôi

33

1

126

Luyện từ và câu

Nhân hóa

Không yêu cầu làm bài tập 2. Chỉ yêu cầu viết 1-2 câu có sử dụng phép nhân hóa

Khó đối với hs

Giáo viên cho học sinh viết 1-2 câu nhân hoác về bầu trời hoặc vườn cây

33

2

127

Tập viết

Ôn chữ hoa Y

66

129

Chính tả

Quà của đồng nội

33

1

130

Tập làm văn

Ghi chép sổ tay

34

100

2

130

Tập đọc

Sự tích chú Cuội cung trăng

101

132

Kể chuyện

Sự tích chú Cuội cung trăng

67

1

133

Chính tả

Thì thầm

102

1

134

Tập đọc

Mưa

34

1

135

Luyện từ và câu

MRVT: Thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy

34

1

135

Tập viết

Ôn chữ hoa A, M, N, V (Kiểu 2)

68

1

137

Chính tả

Dòng suối thức

34

1

139

Tập làm văn

Nghe - kể: Vươn tới các vì sao. Ghi chép sổ tay

35

ÔN TẬP CUỐI HKII

103

2

140-143

Tập đọc-KC

Ôn tập và kiểm tra cuối học kì 2

104

Tập đọc-KC

Ôn tập và kiểm tra cuối học kì 2

69

1

Chính tả

Ôn tập và kiểm tra cuối học kì 2

105

1

Tập đọc

Ôn tập và kiểm tra cuối học kì 2

35

1

Luyện từ và câu

Ôn tập và kiểm tra cuối học kì 2

35

1

Tập viết

Ôn tập và kiểm tra cuối học kì 2

70

1

Chính tả

Ôn tập và kiểm tra cuối học kì 2

35

1

Tập làm văn

Ôn tập và kiểm tra cuối học kì 2

2. Phân phối chương trình dạy học lớp 3 môn Toán

Tổng số tiết : 175 tiết/35 tuần (Học kì I: 18 tuần; Học kì II: 17 tuần)

Số tiết: 5 tiết/ tuần - Thời lượng: 40 phút/tiết

TUẦN

CHỦ ĐỀ

Số tiết theo PPCT

Số tiết thực hiện

Trang

TÊN BÀI

NỘI DUNG
ĐIỀU CHỈNH

LÝ DO ĐIỀU CHỈNH

HD ĐIỀU CHỈNH

1

ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

1

1

3

Đọc, viết, so sánh, các số có 3 chữ số

2

1

4

Cộng, trừ các số có 3 chữ số (không nhớ)

3

1

4

Luyện tập

4

1

5

Cộng các số có 3 chữ số (nhớ 1 lần)

5

1

6

Luyện tập

2

6

1

7

Trừ các số có 3 chữ số (nhớ 1 lần)

7

1

8

Luyện tập

8

1

9

Ôn tập: Các bảng nhân

9

1

10

Ôn tập: các bảng chia

10

1

10

Luyện tập

3

11

1

11

Ôn tập về hình học

12

1

12

Ôn tập về giải toán

13

1

13

Xem đồng hồ

14

1

14

Xem đồng hồ

15

1

17

Luyện tập

4

16

1

18

Luyện tập chung

17

1

Luyện tập chung

PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

18

1

19

Bảng nhân 6

19

1

19

Luyện tập

20

1

20

Nhân số có 2 chữ số với sốcó 1 chữ số (không nhớ)

5

21

1

21

Nhân số có 2 chữ số với số có 1chữ số (có nhớ)

22

1

22

Luyện tập

23

1

23

Bảng chia 6

24

1

24

Luyện tập

25

1

25

Tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số

6

26

1

26

Luyện tập

27

1

27

Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số.

28

1

28

Luyện tập

29

1

29

Phép chia hết, Phép chia có dư

30

1

30

Luyện tập

7

31

1

31

Bảng nhân 7

32

1

32

Luyện tập

33

1

33

Gấp một số lên nhiều lần

34

1

34

Luyện tập

35

1

35

Bảng chia 7

8

36

1

36

Luyện tập

37

1

37

Giảm đi một số lần

38

1

38

Luyện tập

39

1

39

Tìm số chia

40

1

40

Luyện tập

9

41

1

41

Góc vuông, góc không vuông

42

1

43

Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

43

1

44

Đề-ca-mét, Hec-tô-mét

44

1

45

Bảng đơn vị đo độ dài.

45

1

46

Luyện tập

10

46

1

47

Thực hành đo độ dài

47

1

48

Thực hành đo độ dài (Tiếp)

48

1

49

Luyện tập chung

49

1

Luyện tập chung

Thay nội dung tiết kiểm tra

Bỏ kiểm tra GHKI

GV xây dựng hệ thống bài phù hợp với lớp mình

50

1

50

Bài toán giải bằng hai phép tính

11

51

1

51

Bài toán giải bằng hai phép tính (Tiếp theo)

52

1

52

Luyện tập

53

1

53

Bảng nhân 8

54

1

54

Luyện tập

55

1

55

Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số.

12

56

1

56

Luyện tập

57

1

57

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

58

1

58

Luyện tập

59

1

59

Bảng chia 8

60

1

60

Luyện tập

13

61

1

61

So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

62

1

62

Luyện tập

63

1

63

Bảng nhân 9

64

1

64

Luyện tập

65

1

65

Gam

14

66

1

67

Luyện tập

67

1

68

Bảng Chia 9

68

1

69

Luyện tập

69

1

70

Chia số có 2 chữ số cho số có 1chữ số

70

1

71

Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số (tiếp theo)

15

71

1

72

Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số

72

1

73

Chia số có 3 chữ số cho số có 1chữ số (tiếp theo)

73

1

74

Giới thiệu bảng nhân

74

1

75

Giới thiệu bảng chia

75

1

76

Luyện tập

16

76

1

77

Luyện tập chung

77

1

78

Làm quen với biểu thức

78

1

79

Tính giá trị biểu thức

79

1

80

Tính giá trị biểu thức (Tiếp theo)

80

1

81

Luyện tập

17

81

1

81

Tính giá trị biểu thức (Tiếp theo)

82

1

82

Luyện tập

83

1

83

Luyện tập chung

84

1

84

Hình chữ nhật

85

1

85

Hình vuông

18

86

1

87

Chu vi hình chữ nhật

87

1

88

Chu vi hình vuông

88

1

89

Luyện tập

89

1

90

Luyện tập chung

90

1

KTĐK (cuối kì I)

19

3. CÁC
SỐ ĐẾN 10000

91

1

91

Các số có 4 chữ số

92

1

94

Luyện tập

93

1

95

Các số có 4 chữ (tiếp theo)

94

1

96

Các số có 4 chữ số (tiếp theo)

95

1

97

Số 10 000 - Luyện tập

20

96

1

98

Điểm ở giữa -Trung điểm của đoạn thẳng

97

1

99

Luyện tập

98

1

100

So sánh các số trong phạm vi 100000.

99

1

101

Luyện tập

100

1

102

Phép cộng các số trong phạm vi 100000

21

101

1

103

Luyện tập

102

1

104

Phép trừ các số trong phạm vi 10000

103

1

105

Luyện tập

104

1

106

Luyện tập chung

105

1

107

Tháng - Năm

Theo lịch của năm hiện tại.

Sát với thực tế, dễ chuẩn bị đồ dùng

GV và HS chuẩn bị lịch theo năm hiện tại.

22

106

1

109

Luyện tập

107

1

110

Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính.

108

1

112

Vẽ trang trí hình tròn

109

1

113

Nhân số có 4 chữ số với số có 1chữ số

110

1

114

Luyện tập

23

111

1

115

Nhân số có 4 chữ số với số có 1chữ số (tiếp theo)

112

1

116

Luyện tập

113

1

117

Chia số có 4 chữ số với số có 1chữ số

114

1

118

Chia số có 4 chữ số với số có 1chữ số (tiếp theo)

115

1

119

Chia số có 4 chữ số với số có 1chữ số (tiếp theo)

24

116

1

120

Luyện tập

117

1

120

Luyện tập chung

118

1

121

Làm quen với chữ số La Mã

119

1

122

Luyện tập

120

1

123

Thực hành xem đồng hồ

25

121

1

125

Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo)

122

1

128

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

123

1

129

Luyện tập

124

1

129

Luyện tập

125

1

130

Tiền Vệt Nam

26

126

1

132

Luyện tập

127

1

134

Làm quen với Thống kê số liệu

128

1

136

Làm quen với Thống kê số liệu (tiếp theo)

129

1

138

Luyện tập

130

1

Luyện tập chung

Bỏ kiểm tra GHKI

GV xây dựng hệ thống bài phù hợp với lớp mình

27

4. CÁC
SỐ ĐẾN 100000

131

1

140

Các số có 5 chữ số

132

1

142

Luyện tập

133

1

143

Các số có 5 chữ số (tiếp theo)

134

1

145

Luyện tập

135

1

146

Số 100000 - Luyện tập

28

136

1

147

So sánh các số trong phạm vi 100000.

137

1

148

Luyện tập

138

1

149

Luyện tập

139

1

150

Diện tích của 1 hình

140

1

151

Đơn vị đo diện tích. Xăng- ti- mét vuông

29

141

1

152

Diện tích hình chữ nhật

142

1

153

Luyện tập

143

1

153

Diện tích hình vuông

144

1

154

Luyện tập

145

1

155

Phép cộng các số trong phạm vi 100000

30

146

1

156

Luyện tập

147

1

157

Phép trừ các số trong phạm vi 100000

148

1

157

Tiền Việt Nam.

149

1

159

Luyện tập

150

1

160

Luyện tập chung

31

151

1

161

Nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số

152

1

162

Luyện tập

153

1

163

Chia số có 5 chữ số với số có 1chữ số

154

1

164

Chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số (tiếp theo)

155

1

165

Luyện tập

32

156

1

165

Luyện tập chung

157

1

166

Bài toán liên quan đến Rút về đơn vị (tiếp theo)

158

1

167

Luyện tập

159

1

167

Luyện tập

160

1

168

Luyện tập chung

33

5. ÔN
TẬP CUỐI NĂM

161

1

Luyện tập chung

162

1

169

Ôn tập các số đến 100000

163

1

170

Ôn tập các số đến 100000 (Tiếp theo)

164

1

170

Ôn tập 4 phép tính trong phạm vi 100000

165

1

171

Ôn tập 4 phép tính trong phạm vi 100000 (Tiếp theo)

34

166

1

172

Ôn tập 4 phép tính trong phạm vi 100000 (Tiếp theo)

167

1

172

Ôn tập về đại lượng

168

1

174

Ôn tập về hình học

169

1

174

Ôn tập về hình học (Tiếp theo)

170

1

176

Ôn tập về giải toán

35

171

1

176

Ôn tập về giải toán (Tiếp theo)

172

1

177

Luyện tập chung

173

1

178

Luyện tập chung

174

1

179

Luyện tập chung

Chỉ yêu cầu HS tính 1 cách.

Hs thường không phân biệt được 2 cách

Gv chỉ khuyến khích học sinh làm bằng 2 cách, không bắt buộc

175

1

KTĐK(cuối kì II)

3. Phân phối chương trình dạy học lớp 3 môn Tự nhiên xã hội

Tổng số tiết : 70 tiết/35 tuần (Học kì I: 18 tuần; Học kì II: 17 tuần)

Số tiết: 02 tiết/ tuần - Thời lượng: 35 phút/tiết

TUẦN

CHỦ ĐỀ

Số tiết theo PPCT

Số tiết thực hiện

Trang

TÊN BÀI

NỘI DUNG
ĐIỀU CHỈNH

LÝ DO ĐIỀU CHỈNH

HD ĐIỀU CHỈNH

1

CON
NGƯỜI

SỨC
KHỎE

1

1

4

Bài 1: Hoạt động thở và cơ quan hô hấp

2

1

6

Bài 2: Nên thở như thế nào?

2

3

1

8

Bài 3: Vệ sinh hô hấp

4

1

10

Bài 4: Phòng bệnh đường hô hấp

3

5

1

12

Bài 5: Bệnh lao phổi

6

1

14

Bài 6: Máu và cơ quan tuần hoàn

4

7

1

16

Bài 7: Hoạt động tuần hoàn

8

1

18

Bài 8: Vệ sinh cơ quan tuần hoàn

5

9

1

20

Bài 9: Phòng bệnh tim mạch

10

1

22

Bài 10 : Hoạt động bài tiết nước tiểu

6

11

1

24

Bài 11: Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu

12

1

26

Bài 12: Cơ quan thần kinh

7

13

1

28

Bài 13: Hoạt động thần kinh

14

1

30

Bài 14: Hoạt động thần kinh (tiếp theo)

8

15

1

32

Bài 15: Vệ sinh thần kinh

16

1

34

Bài 16: Vệ sinh thần kinh (tiếp theo)

9

17

1

36

Bài 17-18: Ôn tập và kiểm tra:
Con người và sức khỏe

18

1

36

Bài 17-18: Ôn tập và kiểm tra:
Con người và sức khỏe

10


HỘI

19

1

38

Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình

20

1

40

Bài 20: Họ nội, họ ngoại

11

21

1

42

Bài 21-22: Thực hành phân tích
và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng

22

1

42

Bài 21-22: Thực hành phân tích
và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng

12

23

1

44

Bài 23: Phòng cháy khi ở nhà

24

1

46

Bài 24: Một số hoạt động ở trường

13

25

1

48

Bài 25: Một số hoạt động ở trường (tiếp theo)

26

1

50

Bài 26: Không chơi các trò chơi nguy hiểm

14

27

1

52

Bài 27-28: Tỉnh (thành phố)
nơi bạn đang sống

28

1

52

Bài 27-28: Tỉnh (thành phố)
nơi bạn đang sống

15

29

1

56

Bài 29: Các hoạt động thông tin liên lạc

30

1

58

Bài 30: Hoạt động nông nghiệp

16

31

1

60

Bài 31: Hoạt động công nghiệp, thương mại

32

1

62

Bài 32: Làng quê và đô thị

17

33

1

64

Bài 33: An toàn khi đi xe đạp

34

1

66

Bài 34: Ôn tập học kì I

18

35

1

66

Bài 35: Ôn tập học kì I (tiếp theo)

36

1

68

Bài 36: Vệ sinh môi trường

HỌC KÌ 2 (từ tuần 19 - 35)

TUẦN

CHỦ ĐỀ

TRANG

TÊN BÀI

NỘI DUNG
ĐIỀU CHỈNH

LÝ DO
ĐIỀU
CHỈNH

HD ĐIỀU CHỈNH

19HỘI

TỰ NHIÊN

37

1

70

Bài 37: Vệ sinh môi trường (Tiếp theo)

38

1

72

Bài 38: Vệ sinh môi trường (Tiếp theo)

20

39

1

74

Bài 39: Ôn tập: Xã hội

TỰ
NHIÊN

40

1

76

Bài 40: Thực vật

21

41

1

78

Bài 41: Thân cây

42

1

80

Bài 42: Thân cây (Tiếp theo)

22

43

1

82

Bài 43: Rễ cây

44

1

84

Bài 44: Rễ cây (Tiếp theo)

23

45

1

86

Bài 45: Lá cây

46

1

88

Bài 46: Khả năng kỳ diệu của lá cây

24

47

1

90

Bài 47: Hoa

48

1

92

Bài 48: Quả

25

49

1

94

Bài 49: Động vật

50

1

96

Bài 50: Côn trùng

26

51

1

98

Bài 51: Tôm, cua

52

1

100

Bài 52: Cá

27

53

1

102

Bài 53: Chim

54

1

104

Bài 54: Thú

28

55

1

106

Bài 55: Thú (tiếp theo)

56

1

110

Bài 56: Mặt trời

29

57

1

108

Bài 57: Thực hành: Đi thăm thiên nhiên

58

1

108

Bài 58: Thực hành: Đi thăm thiên nhiên

59

1

112

Bài 59: Trái đất. Quả địa cầu

60

1

114

Bài 60: Sự chuyển động của Trái Đất

31

61

1

116

Bài 61: Trái Đất là một hành tinht trong hệ mặt trời

62

1

118

Bài 62: Mặt Trăng là vệ sinh của Trái Đất

32

63

1

120

Bài 63: Ngày và đêm trên trái đất

64

1

122

Bài 64: Năm, tháng và mùa

33

65

1

124

Bài 65: Các đới khí hậu

66

1

126

Bài 66: Bề mặt trái đất

34

67

1

128

Bài 67: Bề mặt lục địa

68

1

130

Bài 68: Bề mặt lục địa

35

69

1

131

Bài 69: Ôn tập học kì II: Tự nhiên

70

1

131

Bài 70: Ôn tập học kì II: Tự nhiên

4. Phân phối chương trình dạy học lớp 3 môn Đạo Đức

Tổng số tiết : 35 tiết/35 tuần (Học kì I: 18 tuần; Học kì II: 17 tuần)

Số tiết: 35 tiết/ tuần - Thời lượng: 35 phút/tiết 

TUẦN

CHỦ ĐỀ

Số tiết theo PPCT

Số tiết thực hiện

Trang

TÊN BÀI

NỘI DUNG
ĐIỀU CHỈNH

LÝ DO ĐIỀU CHỈNH

HD ĐIỀU CHỈNH

1

1

2

2

Kính yêu Bác Hồ

2

2

4

Kính yêu Bác Hồ

3

3

2

6

Giữ lời hứa

4

4

8

Giữ lời hứa

5

5

2

10

Tự làm lấy việc của mình

6

6

12

Tự làm lấy việc của mình

7

7

2

14

Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em

8

8

16

Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em

9

9

2

18

Chia sẻ vui buồn cùng bạn

10

10

20

Chia sẻ vui buồn cùng bạn

11

11

1

Thực hành kĩ năng giữa kì I

12

12

2

22

Tích cực tham gia việc lớp, việc trường

13

13

23

Tích cực tham gia việc lớp, việc trường

14

14

2

25

Quan tâm, giúp đỡ hàng láng giềng

15

15

27

Quan tâm, giúp đỡ hàng láng giềng

16

16

2

29

Biết ơn thương binh liệt sĩ

17

17

31

Biết ơn thương binh liệt sĩ

18

18

1

Thực hành kĩ năng học kì I

19

19

2

33

Đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế

20

20

35

Đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế

21

21

2

37

Tôn trọng khách nước ngoài

22

22

39

Tôn trọng khách nước ngoài

23

23

2

41

Tôn trọng đám tang

24

24

42

Tôn trọng đám tang

25

25

1

Thực hành kĩ năng giữa kì II

26

26

2

44

Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác

27

27

46

Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác

28

28

2

48

Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

29

29

50

Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

30

30

2

52

Chăm sóc cây trồng, vật nuôi

31

31

53

Chăm sóc cây trồng, vật nuôi

32

DÀNH
CHO ĐỊA
PHƯƠNG

32

1

Giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ

33

33

1

Vệ sinh trường lớp, nơi công cộng

34

34

1

Giáo dục quyền trẻ em

35

35

1

Thực hành kĩ năng cuối học kì II và cuối năm

5. Phân phối chương trình dạy học lớp 3 môn Thủ công

Tổng số tiết : 35 tiết/35 tuần (Học kì I: 18 tuần; Học kì II: 17 tuần)
Số tiết: 1 tiết/ tuần - Thời lượng: 35 phút/tiết

TUẦN

CHỦ ĐỀ

Số tiết theo PPCT

Số tiết thực hiện

Trang

TÊN BÀI

NỘI DUNG
ĐIỀU CHỈNH

LÝ DO ĐIỀU CHỈNH

HD ĐIỀU CHỈNH

1

PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH

1

2

7

Gấp tàu thủy hai ống khói

2

2

9

Gấp tàu thủy hai ống khói

3

3

2

10

Gấp con ếch

4

4

10

Gấp con ếch

5

5

2

12

Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng

6

6

12

Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng

7

7

2

14

Gấp, cắt, dán bông hoa

8

8

14

Gấp, cắt, dán bông hoa

9

9

2

17

Ôn tập chương I: Phối hợp gấp, cắt, dán hình

10

10

17

Ôn tập chương I: Phối hợp gấp, cắt, dán hình

11

CẮT DÁN CHỮ ĐƠN GIẢN

11

2

17

Cắt, dán chữ I, T

12

12

17

Cắt, dán chữ I, T

13

13

2

19

Cắt, dán chữ H, U

14

14

19

Cắt, dán chữ H, U

15

15

1

21

Cắt, dán chữ V

16

16

1

22

Cắt, dán chữ E

17

17

2

23

Cắt, dán chữ VUI VẺ

18

18

23

Cắt, dán chữ VUI VẺ

19

19

2

24

Ôn tập chương II: Cắt, dán chữ cái đơn giản

20

20

24

Ôn tập chương II: Cắt, dán chữ cái đơn giản

21

ĐAN NAN

21

2

25

Đan nong mốt

22

22

25

Đan nong mốt

23

23

2

26

Đan nong đôi

24

24

26

Đan nong đôi

25

LÀM
ĐỒ CHƠI

25

3

30

Làm lọ hoa gắn tường

26

26

30

Làm lọ hoa gắn tường

27

27

30

Làm lọ hoa gắn tường

28

28

3

33

Làm đồng hồ để bàn

29

29

33

Làm đồng hồ để bàn

30

30

33

Làm đồng hồ để bàn

31

31

3

36

Làm quạt giấy tròn

32

32

36

Làm quạt giấy tròn

33

33

36

Làm quạt giấy tròn

34

34

2

38

Ôn tập chương III và chương IV

35

35

38

Ôn tập chương III và chương IV

6. Phân phối chương trình dạy học lớp 3 môn Thể Dục

Tổng số tiết : 70 tiết/35 tuần (Học kì I: 18 tuần; Học kì II: 17 tuần)
Số tiết: 02 tiết/ tuần - Thời lượng: 35 phút/tiết

TUẦN

CHỦ ĐỀ

Số tiết theo PPCT

Số tiết thực hiện

Trang

TÊN BÀI

NỘI DUNG
ĐIỀU CHỈNH

LÝ DO ĐIỀU CHỈNH

HD ĐIỀU CHỈNH

HỌC KÌ I

1

Đội hình đội ngũ

1

1

38

Giới thiệu chương trình. Trò chơi "Nhanh lên bạn ơi!"

2

1

40

Ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ. Trò chơi "Nhóm ba, nhóm bảy"

2

3

1

42

Ôn đi đều - Trò chơi "Kết bạn"

4

43

Ôn bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản.
Trò chơi “Tìm người chỉ huy”

3

5

1

45

Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số

6

1

46

Đội hình đội ngũ. Trò chơi “Tìm người chỉ huy”.

4

7

1

48

Ôn đội hình đội ngũ. Trò chơi “Thi xếp hàng”

8

1

50

Đi vượt chướng ngại vật thấp. Trò chơi “Thi xếp hàng”

5

9

1

52

Ôn đi vượt chướng ngại vật.

10

1

54

Trò chơi “Mèo đuổi chuột”

6

11

1

55

Ôn đi vượt chướng ngại vật.

12

1

57

Đi chuyển hướng phải, trái. Trò chơi “Mèo đuổi chuột”

7

13

1

59

Đi chuyển hướng phải, trái. Trò chơi “Mèo đuổi chuột”

14

1

61

Trò chơi “Đứng ngồi theo hiệu lệnh”

8

15

1

63

Trò chơi “Chim về tổ”.

16

1

65

Kiểm tra ĐHĐN và đi chuyển hướng phải, trái.

9

Bài thể dục phát triển chung

17

1

67

Động tác vươn thở, tay của bài thể dục phát tiển chung.

18

69

Ôn động tác vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung.

10

19

1

71

Động tác chân, lườn của bài thể dục phát triển chung.

20

1

73

Ôn 4 động tác đã học của bài thể dục. Trò chơi "Chạy tiếp sức"

11

21

1

75

Động tác bụng của bài thể dục phát triển chung.

22

1

77

Động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

12

23

1

79

Ôn các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung.

24

1

81

Động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung.

13

25

1

83

Động tác điều hòa của bài thể dục phát triển chung.

26

1

85

Ôn bài thể dục phát triển chung. Trò chơi "Đua ngựa"

14

27

1

87

Ôn bài thể dục phát triển chung.

28

1

88

Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung.

15

29

1

90

Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung.

30

1

91

Kiểm tra bài thể dục phát triển chung.

16

Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản

31

1

93

Ôn bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản (RLTT và KNVĐCB)

32

1

94

Ôn bài tập RLTT và KNVĐCB, đội hình đội ngũ

17

33

1

96

Ôn bài tập RLTT và KNVĐCB. Trò chơi “Chim về tổ”

34

1

98

Ôn đội hình đội ngũ - Bài tập RLTT và KNVĐCB.

18

35

1

99

Kiểm tra đội hình đội ngũ - Bài tập RLTT và KNVĐCB

36

1

101

Sơ kết học kì 1. Trò chơi "Đua ngựa".

19

HỌC KÌ II

37

1

103

Trò chơi “Thỏ nhảy”

38

1

105

Ôn đội hình đội ngũ. Trò chơi “Thỏ nhảy”

20

39

1

106

Ôn đội hình đội ngũ

40

1

107

Trò chơi “Lò cò tiếp sức”

21

41

1

109

Nhảy dây

42

1

111

Ôn nhảy dây. Trò chơi “Lò cò tiếp sức”

22

43

1

113

Ôn nhảy dây. Trò chơi “Lò cò tiếp sức”

44

1

114

Ôn nhảy dây. Trò chơi “Lò cò tiếp sức”

23

45

1

116

Trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”

46

1

118

Ôn trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”

24

47

1

119

Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân. Trò chơi “Ném bóng trúng đích”

48

1

121

Ôn nhảy dây. Trò chơi “Ném trúng đích”

25

49

1

123

Ôn nhảy dây - Trò chơi “Ném bóng trúng đích”

50

1

125

Ôn bài thể dục phát triển chung. Nhảy dây -
Trò chơi “Ném bóng trúng đích”

26

51

1

127

Nhảy dây. Trò chơi “Hoàng Anh - Hoàng Yến”.

52

1

129

Kiểm tra nhảy dây kiểu chụm hai chân. Trò chơi “Hoàng Anh - Hoàng Yến”.

27

53

1

131

Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ. Trò chơi “Hoàng Anh - Hoàng Yến”

54

1

133

Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ. Trò chơi “Hoàng Anh - Hoàng Yến”

28

55

1

134

Ôn bài thể dục với hoa hoặc cờ. Trò chơi “Hoàng Anh - Hoàng Yến”

56

1

136

Ôn bài thể dục phát triển chung. Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”

29

57

1

138

Ôn bài thể dục phát triển chung . Trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh”

58

1

139

Ôn bài thể dục phát triển chung. Trò chơi “Ai kéo khỏe”

30

59

1

141

Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung. Học tung và bắt bóng cá nhân

60

1

143

Kiểm tra bài thể dục phát triển chung với cờ hoặc hoa.

31

61

1

145

Ôn động tác tung và bắt bóng cá nhân. Trò chơi “Ai kéo khỏe”.

62

1

146

Ôn động tác tung và bắt bóng - Trò chơi “Ai kéo khỏe”.

32

63

1

148

Ôn động tác tung và bắt bóng. Trò chơi “Chuyển đồ vật”.

64

1

149

Tung và bắt bóng theo nhóm 3 người. Trò chơi “Chuyển đồ vật”.

33

65

1

151

Ôn động tác tung và bắt bóng theo nhóm 3 người. Trò chơi “Chuyển đồ vật”.

66

1

152

Ôn động tác tung và bắt bóng cá nhân, theo nhóm 2, 3 người. Trò chơi “Chuyển đồ vật” .

34

67

1

154

Ôn động tác tung và bắt bóng theo nhóm 2, 3 người. Trò chơi “Chuyển đồ vật”.

68

1

155

Kiểm tra tung và bắt bóng. Trò chơi “Chuyển đồ vật”.

35

69

1

157

Ôn nhảy dây. Tung và bắt bóng. Trò chơi “Chuyển đồ vật”

70

1

159

Tổng kết môn học

7. Phân phối chương trình môn Tin Học lớp 3

Cả năm: 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết

Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết

Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết

Sách giáo khoa: Cùng học tin học quyển 1.

Tuần

Tiết CT

Bài (Mục)

Ghi Chú

Học kì I
Chương I: Làm quen với máy tính

1

1

Bài 1: Người bạn mới của em

2

Bài 1: Người bạn mới của em

2

3

Bài 2: Thông tin xung quanh ta

4

Bài 2: Thông tin xung quanh ta

3

5

Bài 3: Bàn phím máy tính

6

Bài 3: Bàn phím máy tính

4

7

Bài 4: Chuột máy tính

8

Bài 4: Chuột máy tính

5

9

Bài 5: Máy tính trong đời sống

10

Ôn tập chương I

Chương II: Chơi cùng máy tính

6

11

Bài 1: Trò chơi Blocks

12

Bài 1: Trò chơi Blocks

7

13

Bài 2: Trò chơi Dots

14

Bài 2: Trò chơi Dots

8

15

Bài 3: Trò chơi Sticks

16

Bài 3: Trò chơi Sticks

Chương III: Em tập gõ bàn phím

9

17

Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở

18

Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở

10

19

Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên

20

Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên

11

21

Bài 3: Tập gõ các phím ở hàng dưới

22

Bài 3: Tập gõ các phím ở hàng dưới

12

23

Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng phím số

24

Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng phím số

13

25

Bài 5: Ôn tập gõ phím

26

Kiểm tra

Chương IV: Em tập vẽ

14

27

Bài 1: Tập tô màu

28

Bài 1: Tập tô màu

15

29

Bài 2: Tô màu bằng màu nền

30

Bài 2: Tô màu bằng màu nền

16

31

Bài 3: Vẽ đoạn thẳng

32

Bài 3: Vẽ đoạn thẳng

17

33

Ôn tập học kì I

34

Ôn tập học kì I

18

35

Thi học kì I

36

Thi học kì I

Phân phối chương trình môn Tin Học lớp 3 học kì 2

Học kì II

Chương IV: Em tập vẽ

19

37

Bài 4: Tẩy xoá hình

38

Bài 4: Tẩy xoá hình

20

39

Bài 5: Di chuyển hình

40

Bài 5: Di chuyển hình

21

41

Bài 6: Vẽ đường cong

42

Bài 6: Vẽ đường cong

22

43

Bài 7: Sao chép màu từ màu có sẵn

44

Bài 7: Sao chép màu từ màu có sẵn

Chương V: Em tập soạn thảo

23

45

Bài 1: Bước đầu soạn thảo

46

Bài 1: Bước đầu soạn thảo

24

47

Bài 2: Chữ hoa

48

Bài 2: Chữ hoa

25

49

Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ơ, ô, ư, đ

50

Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ơ, ô, ư, đ

26

51

Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng

52

Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng

27

53

Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã

54

Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã

28

55

Bài 6: Luyện gõ

56

Bài 6: Luyện gõ

29

57

Bài 7: Ôn tập

58

Bài 7: Ôn tập

30

59

Kiểm tra

60

Kiểm tra

Chương VI: Học cùng máy tính

31

61

Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học 3

62

Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học 3

32

63

Bài 2: Học làm công việc gia đình với PM TidyUp

64

Bài 2: Học làm công việc gia đình với PM TidyUp

33

65

Bài 3: Học tiếng anh với PM Alphabet Blocks

66

Bài 3: Học tiếng anh với PM Alphabet Blocks

Chương VI: Học cùng máy tính

34

67

Ôn thi học kì II

68

Ôn thi học kì II

35

69

Thi học kì II

70

Thi học kì II

8. Phân phối chương trình học môn Mĩ thuật lớp 3

Tuần

Tên bài dạy

1

CĐ 1. Những chữ cái đáng yêu

Tiết 1:Tạo hình chữ cái (HĐ cá nhân)

2

Tiết 2: Hoàn thành và giới thiệu SP

3

CĐ 2. Mặt nạ con thú

Tiết 1. Tạo hình mặt nạ (HĐ cá nhân)

4

Tiết 2. Vẽ màu

5

Tiết 3.Hoàn thành và giới thiệu SP

6

CĐ 3.Những con vật quen thuộc

Tiết 1. Tạo hình con vật (HĐ cá nhân)

7

Tiết 2. Tạo bối cảnh không gian và giới thiệu SP.

8

CĐ 4.Chân dung biểu cảm

Tiết 1. Vẽ tranh chân dung (HĐ cá nhân)

9

Tiết 2.Hoàn thành và giới thiệu SP

10

CĐ 5. Tạo hình tự do và trang trí bằng nét

Tiết 1:Vẽ tự do (HĐ cá nhân)

11

Tiết 2: Hoàn thành và giới thiệu SP

12

CĐ 6. Bốn mùa

Tiết 1. Tạo hình SP (HĐ cá nhân)

13

Tiết 2: Tạo hình bối cảnh, không gian.

14

Tiết 3: Hoàn thành và giới thiệu SP

15

CĐ 7.Lễ hội quê em

Tiết 1:Tạo hình SP (HĐ cá nhân)

16

Tiết 2: Tạo hình bối cảnh, không gian

17

Tiết 3: Hoàn thành SP nhóm

18

Tiết 4: Giới thiệu SP

19

CĐ 8. Trái cây bốn mùa

Tiết 1: Tạo hình SP (HĐ cá nhân)

20

Tiết 2: Tạo hình SP nhóm

21

Tiết 3: Giới thiệu SP

22

CĐ 9.Bưu thiếp tặng Mẹ và Cô

Tiết1. Trang trí bưu thiếp (HĐ cá nhân)

23

Tiết 2. Hoàn thành và giới thiệu SP

24

CĐ 10. Cửa hàng gốm sứ

Tiết 1.Tạo hình SP (HĐ cá nhân)

25

Tiết 2. Tạo hình và trưng bày gian hàng

26

Tiết 3. Giới thiệu SP

27

CĐ 11. Tìm hiểu tranh theo chủ đề: Vẻ đẹp cuộc sống

Tiết 1. Tìm hiểu nội dung, hình thức của tranh.

28

Tiết 2: Mô phỏng lại tranh hoặc vẽ theo ND cùng CĐ.(HĐ cá nhân)

29

Tiết 3: Giới thiệu SP

30

CĐ 12.Trang phục của em

Tiết 1: Tạo hình SP (HĐ cá nhân)

31

Tiết 2: Tạo hình SP nhóm

32

Tiết 3: Giới thiệu SP

33

CĐ 13.Câu chuyện em yêu thích

Tiết 1.Tìm hiểu hình minh họa của truyện

34

Tiết 2. Mô phỏng lại một hình ảnh trong truyện. (HĐ cá nhân)

35

Tiết 3. Giới thiệu SP

9. Phân phối chương trình học môn Âm nhạc lớp 3

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Âm nhạc:

Học hát: Bài Quốc ca Việt Nam (Lời 1)

1

2

Âm nhạc:

Học hát : Bài Quốc ca Việt Nam (Lời 2)

2

3

Âm nhạc:

Học hát: Bài ca đi học (lời 1)

3

4

Âm nhạc:

Học hát: Bài ca đi học (lời 2)

4

5

Âm nhạc:

Học hát: Bài Đếm sao

5

6

Âm nhạc:

Ôn tập bài hát: Đếm sao, Trò chơi âm nhạc

6

7

Âm nhạc:

Học hát: Bài Gà gáy

7

8

Âm nhạc:

Ôn tập bài hát: Gà gáy

8

9

Âm nhạc:

Ôn tập 3 BH: Bài ca đi học, Đếm sao, Gà gáy

9

10

Âm nhạc:

Học hát: Bài Lớp chúng ta đoàn kết

10

11

Âm nhạc:

Ôn tập bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết

11

12

Âm nhạc:

Học hát: Bài Con chim non

12

13

Âm nhạc:

Ôn tập bài hát: Con chim non

13

14

Âm nhạc:

Học hát:Bài Ngày mùa vui (Lời 1)

14

15

Âm nhạc:

Học hát: Bài Ngày mùa vui (Lời 2), Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc

15

Không dạy hoạt động : Nghe nhạc

16

Âm nhạc:

Kể chuyện âm nhạc: Cá Heo với âm nhạc, giới thiệu tên nốt nhạc qua trò chơi.

16

17

Âm nhạc:

Ôn tập 3 BH: Lớp chúng ta đoàn kết, Con chim non, Ngày mùa vui

17

18

Âm nhạc:

Tập biểu diễn các bài hát đã học:

18

Thay bằng tập biểu diễn các bài đã học

19

Âm nhạc:

Học hát: Bài Em yêu trường em (lời 1)

19

20

Âm nhạc:

Học hát: Bài Em yêu trường em (lời 2),Ôn tập tên nốt nhạc

20

21

Âm nhạc:

Học hát: Bài Cùng múa hát dưới trăng

21

22

Âm nhạc:

Ôn tập bài hát: Cùng múa hát dưới trăng, Giới thiệu khuông nhạc và viết khóa son

22

Không dạy hoạt động tập biểu diễn

23

Âm nhạc:

Giới thiệu một số hình nốt nhạc

23

24

Âm nhạc:

Ôn tập 2 BH: Em yêu trường em, cùng múa hát dưới trăng, tập nhận biết tên một số nốt nhạc trên khuông

24

25

Âm nhạc:

Học hát: Bài Chị Ong nâu và em bé

25

26

Âm nhạc:

Ôn tập bài hát: Chị Ong nâu và em bé, Nghe nhạc

26

27

Âm nhạc:

Học hát: Bài Tiếng hát bạn bè mình

27

28

Âm nhạc:

Ôn tập BH: Tiếng hát bạn bè mình, Tập kẻ khuông nhạc và viết khóa son

28

29

Âm nhạc:

Tập viết các nốt nhạc trên khuông

29

30

Âm nhạc:

Kể chuyện âm nhạc: Chàng Oóc - phê và cây đàn Lia

30

31

Âm nhạc:

Ôn tập 2 bài hát: Chị Ong nâu và em bé, tiếng hát bạn bè mình, Ôn tập các nốt nhạc

31

32

Âm nhạc:

Học hát tự chọn: Bài Sen hồng.

32

Dành cho địa phương tự chọn bài hát cho phù hợp

33

Âm nhạc:

Ôn tập các nốt nhạc, tập biểu diễn các bài hát

33

Không dạy nội dung 3: nghe nhạc

34

Âm nhạc:

Ôn tập một số bài hát đã học

34

Thay bằng tập biểu diễn

35

Âm nhạc

Tập biểu diễn

35

Thay bằng tập biểu diễn

Phân phối chương trình dạy học lớp 3 các môn

Ngoài Phân phối chương trình dạy học lớp 3 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 3 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 3 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 3,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 3, môn tự nhiên xã hội lớp 3, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
5 11.177
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thể dục 3 Xem thêm