Phân phối chương trình môn Toán lớp 3 VNEN

Phân phối chương trình môn Toán lớp 3

Phân phối chương trình môn Toán lớp 3 với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy, giúp các thầy cô chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Kế hoạch dạy môn Toán lớp 3 VNEN

Bài/Tiết

Tên bài

Mục tiêu

Bài 1 (1t)

Ôn tập về đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Em ôn lại cách đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Bài 2 (2t)

Ôn tập về cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ).

Em ôn tập về:

- Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) và giải toán có lời văn về nhiều hơn, ít hơn.

- Tìm thành phần chưa biết của phép tính (phép cộng, phép trừ).

Bài 3 (2t)

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ ).

Em biết thực hiện phép cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần sang hàng chục hoặc hàng trăm).

Bài 4 (2t)

Trừ các số có ba chữ số (có nhớ).

Em biết thực hiện phép trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần sang hàng chục hoặc ở hàng trăm).

Bài 5 (2t)

Em ôn tập về các bảng nhân và bảng chia..

- Em thuộc bảng nhân, bảng chia 2, 3, 4, 5;

- Em ôn tập nhân nhẩm với số tròn trăm; tính nhẩm thương của các số tròn trăm khi chia cho 2, 3, 4 (phép chia hết);

- Em vận dụng được vào thực hiện hai phép tính liên tiếp, tính chu vi hình tam giác vào giảI toán có lời văn (có một phép nhân).

Bài 6 (1t)

Em ôn tập về các bảng nhân và bảng chia..

- Em ôn tập thực hiện hai phép tính liên tiếp trong đó có phép nhân hoặc phép chia;

- Em vận dụng được vào giải toán có lời văn (có một phép nhân).

Bài 7 (2t)

Ôn tập về hình học

và giải toán

- Tính được độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác.

- Biết giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn; và hơn kém nhau một số đơn vị.

Bài 8 (2t)

Xem đồng hồ

-Em biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12.

-Em đọc được giờ theo hai cách. Chẳng hạn, 8 giờ 35 phút hoặc 9 giờ kém 25 phút.

Bài 9 (1t)

Em ôn lại những gì đã học

- Em ôn lại cách cộng, trừ các số có ba chữ số; cách tính nhân, chia trong bảng đã học.
- Ôn cách giải bài toán có lời văn (so sánh hai số hơn, kém nhau một số

Bài 10 (1t)

Các em đã học được những gì?

Tập trung vào đánh giá:
- Kĩ năng thực hiện phép cộng, phép trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần).
- Khả năng nhận biết số phần bằng nhau của đơn vị (dạng 1/2; 1/3; 1/4; 1/5).
- Giải được bài toán có một phép tính.
- Biết tính độ dài đường gấp khúc (trong phạm vi các số đã học).

Bài 11

(2t)

Bảng nhân 6.

- Bước đầu thuộc bảng nhân 6.
- Vận dụng trong giải bài toán có phép nhân.

Thuộc bảng nhân 6 và vận dụng được trong tính giá trị biểu thức, trong giải toán.

Bài 12

(2t)

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

- Em biết:

- Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ).

- Vận dụng nhân số có hai chữ số với số có một chữ số vào giải toán.

Bài 13

(2t)

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ).

- Em biết:

- Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ).

- Vận dụng nhân số có hai chữ số với số có một chữ số vào giải toán.

Bài 14

(2t)

Bảng chia 6.

- Biết nhân, chia trong phạm vi bảng nhân 6, bảng chia 6.
- Vận dụng trong giải toán có lời văn (có một phép chia 6).
- Biết xác định 1/6 của một hình đơn giản.

Bài 15

(2t)

Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

Em biết cách tìm một trong các phần bằng nhau của một số và vận dụng để giải toán.

Bài 16

(2t)

Chia số có hai chữ số với số có một chữ số.

- Em biết chia số có hai chữ số cho số có một chữ số.

- Em luyện tập tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

Bài 17

(2t)

Phép chia hết và phép chia có dư.

-Em nhận biết phép chia hết và phép chia có dư ; biết số dư bé hơn số chia.

- Em biết vận dụng phép chia hết vào giải toán.

Bài 18

(2t)

Bảng nhân 7.

- Bước đầu thuộc bảng nhân 7.
- Vận dụng phép nhân 7 trong giải toán.

- Thuộc bảng nhân 7 và vận dụng trong tính giá trị biểu thức, trong giải toán.
- Nhận xét được về tính chất giao hoán của phép nhân qua ví dụ cụ thể.

Bài 19

(2t)

Gấp một số lên nhiều lần.

Em biết cách gấp một số lên nhiều lần và vận dụng vào giải toán.

Bài 20

(2t)

Bảng chia 7

- Bước đầu thuộc bảng chia 7.
- Vận dụng được phép chia 7 trong giải toán có lời văn (có một phép chia 7).

- Biết xác định 1/7 của một hình đơn giản.

Còn tiếp

Ngoài Phân phối chương trình môn Toán lớp 3 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 3 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 3 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 3,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 3, môn tự nhiên xã hội lớp 3, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
10 27.097
Sắp xếp theo

    Giáo án điện tử Toán 3

    Xem thêm