Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 3 cả năm

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 3 cả năm
Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201…
Rèn Toán tuần 1 tiết 1
Luyện Tập Tổng Hợp (tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Củng cố mở rộng kiến thức cho học sinh về đổi đơn vị đo; đọc, viết s 3 chữ
số; thực hiện phép tính cộng, trừ (không nhớ); giải toán lời văn.
2. năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố mở rộng.
3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.
* Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ m tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4
bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.
2. Học sinh: Đồ dung học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động rèn luyện của giáo viên
Hoạt động học tập của học sinh
1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Ổn định tổ chức.
- Giới thiệu nội dung rèn luyện.
2. Các hoạt động n luyện:
a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):
- Giáo viên giới thiệu các bài tập, yêu cầu học sinh
trung bình khá t chọn đề bài.
- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.
- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.
- Hát
- Lắng nghe.
- Học sinh quan sát chọn đề bài.
- Học sinh lập nhóm.
- Nhận phiếu làm việc.
b. Hoạt động 2: Ôn luyện (20 phút):
Bài 1. Khoanh tròn vào chữ i trước câu trả lời
đúng:
a) 1m bằng:
A. 10 cm B. 100 cm C. 1000 cm
b) Trên mặt đồng hồ, kim ngắn kim dài đều chỉ
số 6. Như vậy, đồng hồ chỉ:
A. 6 giờ B. 6 giờ 6 phút C. 6 giờ 30
phút
Kết quả:
B. 100 cm.
C. 6 giờ 30 phút.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 2. Viết các số thích hợp vào chỗ chấ m:
- Ba trăm linh bảy : .....................................
- Sáu t m chín mươi lăm : ........................
- Bốn trăm : .................................................
- Sáu trăm mười chín : .................................
Đáp án:
- Ba trăm linh bảy : 307
- Sáu t m chín mươi lăm : 695
- Bốn trăm : 400
- Sáu trăm mười chín : 619
Bài 3. Đặt tính rồi tính :
671 + 125 648 - 207
………………… ………………
………………… ………………
………………… ………………
Đáp án:
Bài 4. Mỗi bộ quần áo may hết 3 m vải. Hỏi may 4
bộ quần áo như thế t sử dụng bao nhiêu mét vải?
Bài giải
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Giải
Số mét vải sử dụng là:
3 x 4 = 12 (mét vải)
Đáp số: 12 mét vải.
c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút):
- Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài.
- Giáo viên chốt đúng - sai.
3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):
- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.
- Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài.
- Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp.
- Học sinh nhận xét, sửa bài.
- Học sinh phát biểu.
RÚT KINH NGHIỆM
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
671
125
+
796
648
207
-
441
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201…
Rèn Toán tuần 1 tiết 2
Luyện Tập Tổng Hợp (tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Củng cố mở rộng kiến thức cho học sinh về thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân
chia (không nhớ); một phần ba; giải toán lời văn.
2. năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố mở rộng.
3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.
* Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ m tự chọn 2 trong 4 bài tập; học sinh khá làm tự chọn 3 trong 4
bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.
2. Học sinh: Đồ dung học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động rèn luyện của giáo viên
Hoạt động học tập của học sinh
1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Ổn định tổ chức.
- Giới thiệu nội dung rèn luyện.
2. Các hoạt động n luyện:
a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):
- Giáo viên giới thiệu các bài tập, yêu cầu học sinh
trung bình khá t chọn đề bài.
- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.
- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.
- Hát
- Lắng nghe.
- Học sinh quan sát chọn đề bài.
- Học sinh lập nhóm.
- Nhận phiếu làm việc.
b. Hoạt động 2: Ôn luyện (20 phút):
Bài 1.

Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 3 trọn bộ

Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 3 cả năm được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các thầy cô soạn giáo án buổi chiều môn Toán lớp 3 đủ 35 tuần, hỗ trợ công tác giảng dạy của các thầy cô hoàn chỉnh và hiệu quả hơn. Mời các thầy cô tham khảo và tải về.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Giáo án buổi chiều môn Toán lớp 3 cả năm. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 3 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 3.

Đánh giá bài viết
14 9.037
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán 3 Xem thêm