Giáo án lớp 3 cả năm soạn theo định hướng phát triển năng lực

Giáo án lớp 3 cả năm 2020 - 2021 soạn theo định hướng phát triển năng lực là tài liệu hữu ích giúp các thầy cô giáo dạy lớp 3 soạn giáo án, đồng thời có được những gợi ý hay để hoàn thiện được một bài giảng, giúp cho việc dạy và học tập đạt được kết quả cao nhất.

Giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực - Tuần 1 môn Tiếng Việt

Tiết 1+2

TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN

Cậu bé thông minh

I. Mục tiêu tiết dạy

 • Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hơi hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật.
 • Hiểu nội dung bài: ca ngợi sự thông minh và tài trí của cậu bé (trả lời được các câu hỏi trong sgk).
 • Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ.
 • Giáo dục học sinh lòng tự hào dân tộc và yêu thích môn học.
 • GDKNS: Tư duy sáng tạo, ra quyết định, giải quyết vấn đề.

II. Chuẩn bị.

 • Tranh vẽ minh họa. Bảng phụ ghi câu, đoạn luyện đọc. Tranh kể chuyện.
 • Sách giáo khoa.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu

1. Kiểm tra bài cũ.

 • GV kiểm tra sgk của HS.

2. Bài mới.

- Giới thiệu bài.

 • GV giới thiệu 8 chủ điểm của sgk Tập 1, giải thích từng chủ điểm.
 • GV đưa tranh minh họa giới thiệu bài đọc.
 • Tranh vẽ cảnh gì? Đất nước chúng ta có rất nhiều nhân tài từ khi còn rất nhỏ tuổi. Cậu bé trong câu chuyện hôm nay là một trong những nhân tài đó.

IV. Các hoạt động

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

*Hoạt động 1: Luyện đọc:

- GV đọc toàn bài: GV hd cách đọc

- HS chú ý nghe

* GV hd luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: Kinh đô, om sòm, trọng thương.

 

+ Đọc nối tiếp từng câu

- HS đọc nối tiếp từng câu trong bài

+ Đọc đoạn trước lớp

 

- GV hd đọc đoạn khó trên bảng phụ

- 1 HS đọc đoạn khó trên bảng phụ

 

- HS đọc nối tiếp từng đoạn kết hợp giải nghĩa từ

- Tìm từ gần nghĩa với từ trọng thưởng

- khen thưởng

- Em hiểu thế nào là từ hạ lệnh?

- Đưa lệnh xuống (ra lệnh)

+ Đọc đoạn trong nhóm:

- HS đọc theo nhóm 2

+ Đọc đồng thanh:

- Lớp đọc ĐT toàn bài

*Hoạt động 2: Tìm hiểu bài:

 

- HS đọc thầm đoạn 1

- Nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài?

- Lệnh cho mỗi người trong làng phải nộp một con gà trống biết đẻ trứng

- Vì sao dân chúng lo sợ khi nghe lệnh của nhà vua?

- Vì gà trống không đẻ trứng được

 

- 1 HS đọc đoạn 2

- KNS: Cậu bé đã làm cách nào để vua thấy lệnh của ngài là vô lí?

- HS thảo luận nhóm

* Cậu nói chuyện khiến vua cho là vô lí (bố đẻ em bé) vua phải thừa nhận lệnh của ngài cũng vô lí

 

* HS đọc thầm đoạn 3

- Trong cuộc thử tài lần sau cậu bé yêu cầu điều gì?

-> Cậu yêu cầu sứ giả về tâu đức vua rèn chiếc kim thành 1 con dao thật sắc

 

để sẻ thịt chim.

- Vì sao cậu bé yêu cầu như vậy?

-> Yêu cầu 1 việc không làm nổi để khỏi phải thực hiện lệnh của vua.

 

* HS đọc thầm cả bài.

- Câu chuyện này nói lên điều gì?

- Ca ngợi trí thông minh của cậu bé

*Hoạt động 3: Luyện đọc lại:

 

 

- HS đọc trong nhóm (phân vai)

- GV chọn mẫu đoạn 2

- 2 nhóm HS thi phân vai

 

- Lớp nhận xét, bình chọn cá nhân nhóm đọc hay nhất

KỂ CHUYỆN

*Hoạt động 1: Nêu nhiệm vụ:

- Trong phần kể chuyện hôm nay, các em sẽ quan sát 3 tranh minh họa 3 đoạn truyện và và tập kể lại từng đoạn của câu chuyện.

*Hoạt động 2: Hướng dẫn kể chuyện

2. Hướng dẫn HS kể từng đoạn câu chuyện theo tranh

a. GV treo tranh lên bảng:

b. GV gọi HS kể tiếp nối:

- Tranh 1: Quân lính đang làm gì?

- Thái độ của dân làng ra sao khi nghe lệnh này?

- Tranh 2: Trước mặt vua cậu bé đang làm gì?

- Thái độ của vua ra sao?

 

- Tranh 3: Cậu bé yêu cầu sứ giải điều gì?

- Thái độ của vua thay đổi ra sao?

- Sau mỗi lần kể lớp nhận xét về nội dung, diễn đạt, cách dùng từ.

 

- HS quan sát 3 tranh minh hoạ 3 đoạn trên bảng

 

 

 

 

- HS nhẩm kể chuyện

- HS kể tiếp nối đoạn

- Đang đọc lệnh mỗi làng .... đẻ trứng

- Lo sợ

- Cậu bé khóc ầm ĩ và bảo: bố cậu mới đẻ em bé, ..... bố đuổi đi.

- Nhà vua giận dữ quát vì cho cậu bé láo dám đùa với vua

- Về tâu với vua chiếc kim thành 1 con dao thật sắc để sẻ thịt chim

- Vua biết đã tìm được người tài , nên trọng thưởng cho cậu bé , gửi cậu vào trường để rèn luyện.

 

V. Củng cố, dặn dò:

 • Trong câu chuyện em thích nhân vật nào? Vì sao?
 • GV động viên, khen ngợi những ưu điểm, tiến bộ của lớp, nhóm hay cá nhân, nêu những điểm chưa tốt cần điều chỉnh
 • Khuyến khích hs về nhà kể lại cho người thân nghe. Chuẩn bị tiết sau

Giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực - Tuần 1 môn Toán

Tiết 2 - TOÁN

T1. Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

I. Mục tiêu tiết dạy

 • Biết cách tính cộng, trừ các số có ba chữ số (Không nhớ) và cố giải bài toán có lời văn nhiều hơn, ít hơn .
 • (Làm các bài tập: Bài 1 cột a, c, 2, 3, 4)
 • Giáo dục học sinh yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị.

 • Phiếu ghi BT 1 cột a, c

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu

1. Kiểm tra bài cũ.

 • GV kiểm tra sgk của HS.

2. Bài mới.

3. Giới thiệu bài.

IV. Các hoạt động

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

*Hoạt động 1: Làm BT 1:

Bài 1: Củng cố về cộng trừ các số có

- HS nêu yêu cầu bài tập

Ba chữ số (không nhớ)

Cho hs làm phiếu BT.

HS tính nhẩm và nêu kết quả

 

400 +300 = 700 500 + 40 = 540

 

700 – 300 = 400 540 – 40 = 500

 

100 + 20 + 4 = 124

300 + 60 + 7 = 367

- GV nhận xét, kết luận, đúng sai

- Lớp nhận xét

*Hoạt động 2: Củng cố về đặt tính và cộng trừ

 

Các số có ba chữ số.

Bài 2:

 

- GV gọi HS nêu yêu cầu

- HS nêu yêu cầu BT

 

- HS làm bảng con

-Sau mỗi lần giơ bảng GV quan sát và sửa sai cho HS (nếu có)

 

*Hoạt động 3: Củng cố về giải bài toán có lời văn về nhiều hơn, ít hơn.

* Bài 3:

- HS nêu yêu cầu BT

- GV hd HS phân tích

- HS phân tích bài toán

 

- HS nêu cách giải và trả lời

- GV quan sát HS làm bài

- 2 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở

 

Giải

 

Số HS khối lớp hai là:

 

245 – 32 = 213 (HS)

 

Đáp số: 213 HS

- GV kết luận

- HS nhận xét bài làm của bạn

* Bài 4:

- HS nêu yêu cầu bài

- GV yêu cầu

- HS phân tích bài toán

 

- HS nêu cách giải và câu trả lời

- Gv gọi 1 HS lên tóm tắt bài toán, 1 HS lên giải, lớp làm vào vở

 

 

Giá tiền một tem thư là:

 

200 + 600 = 800 (đồng)

Bài tập 3, 4 thuộc dạng toán gì?

3. Củng cố- dặn dò:

- Nêu lại nội dung bài học

- GV Đánh giá tiết học, biểu dương các em nào có cố gắng.

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

Đáp số: 800 đồng

Tiết 4 - TẬP VIẾT

Ôn chữ hoa A

1. Mục tiêu tiết dạy

 • Viết đúng chữ hoa A (1 dòng) V, D (1 dòng). Viết đúng tên riêng (Vừ A Dính ) (1 dòng) và câu ứng dụng “Anh em…..đỡ đần” (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.
 • Chữ viết tương đối đều nét và thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa và chữ viết thường trong chữ ghi tiếng. (HS nào viết tốt thì viết đủ các dòng trong vở)
 • Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chăm chỉ.

II. Chuẩn bị:

 • Mẫu chữ A. Tên riêng Vừ A Dính
 • Vở tập viết 3, tập 1, bảng con, phấn....

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu

1. Kiểm tra bài cũ.

 • GV kiểm tra đồ dùng của HS.

2. Bài mới.

3. Giới thiệu bài.

IV. Các hoạt động

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

*Hoạt động 1: Hướng dẫn viết trên bảng con.

 

 

*Luyện viết chữ hoa: GV treo chữ mẫu.

 

 

+ tìm các chữ hoa có trong tên riêng

- A, V, D.

 

- GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ

 

 

 

- HS nghe, quan sát

- HS tập viết từng chữ V, A, D trên bảng con.

 

* GV HD HS viết từ ứng dụng.

- HS đọc từ ứng dụng

 

- GV giới thiệu: Vừa A Dính là một thiếu niên người dân tộc....

 

 

 

- GV, sửa sai uốn nắn cho HS

 

- HS viết trên bảng con

 

*Luyện viết câu ứng dụng.

- HS đọc câu ứng dụng

 

- GV giải nghĩa: Anh em thân thiết, gắn bó với nhau như chân với tay, lúc nào cũng phải yêu thương, đùm bọc nhau.

- HS chú ý nghe.

 

 

 

- HS tập viết bảng con các chữ Anh, Rách.

 

*Hoạt động 2: Hướng dẫn viết vào vở tập viết.

 

 

- GV nêu yêu cầu

- HS viết bài vào vở

 

- GV nhắc nhở HS ngồi viết đúng tư thế, chú ý các nét, độ cao....

 

 

*Hoạt động 3. Đánh giá, nhận xét, chữa bài.

 

 

- GV thu vở đánh giá

 

 

- GV nhận xét bài viết của HS

3. Củng cố- dặn dò:

- GV Đánh giá tiết học, biểu dương các em nào có cố gắng.

- GV nhắc những HS chưa hoàn thành bài về nhà viết tiết.

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau.

- HS chú ý nghe

 

Buổi chiều

Tiết 2 TOÁN

Tiết 2. Cộng trừ các số có ba chữ số (không nhớ )

I. Mục tiêu tiết dạy

 • Ôn tập, củng cố cách tính cộng , trừ các số có ba chữ số( không nhớ)
 • Củng cố giải bài toán(có lời văn) về nhiều hơn , ít hơn
 • Học sinh cẩn thận khi tính toán.

II. Chuẩn bị:

 • Phiếu bt 1.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu

1. Kiểm tra bài cũ.

- GV gọi hs làm lại BT1.

2. Bài mới.

3. Giới thiệu bài.

4. Các hoạt động

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

 

*Hoạt động 1: Củng cố về cộng trừ các số có

Bài 1 cột a,c

 

ba chữ số (không nhớ)

- HS nêu yêu cầu bài tập

 

Bài 1:

- HS tính nhẩm và nêu kết quả

 

 

400 +300 = 700 500 + 40 = 540

 

 

700 – 300 = 400 540 – 40 = 500

 

 

100 + 20 + 4 = 124

 

 

300 + 60 + 7 = 367

 

- GV nhận xét, kết luận, đúng sai

- Lớp nhận xét

 

Bài 2: Củng cố về đặt tính và cộng trừ

 

 

các số có ba chữ số.

 

 

- GV gọi HS nêu yêu cầu

- HS nêu yêu cầu BT

 

 

- HS làm bảng con

 

 

352 732 418 395

 

 

+ 416 + 511 + 201 + 44

 

 

768 221 619 439

 

-Sau mỗi lần giơ bảng GV quan sát và sửa sai cho HS (nếu có)

 

 

*Hoạt động 2 :Củng cố về giải bài toán có lời văn về nhiều hơn, ít hơn.

* Bài 3:

- HS nêu yêu cầu BT

 

- GV hd HS phân tích

- HS phân tích bài toán

 

 

- HS nêu cách giải và trả lời

 

- GV quan sát HS làm bài

- 2HS lên bảng làm, lớp làm vào vở

 

 

Giải

 

 

Số HS khối lớp hai là:

 

 

245 – 32 = 213 (HS)

 

 

Đáp số: 213 HS

 

- GV kết luận

- HS nhận xét bài làm của bạn

 

* Bài 4:

- HS nêu yêu cầu bài

 

- GV yêu cầu

- HS phân tích bài toán

 

 

- HS nêu cách giải và câu trả lời

 

- Gv gọi 1 HS lên tóm tắt bài toán, 1HS lên giải, lớp làm vào vở

Giải

Giá tiền một tem thư là:

 

 

200 + 600 = 800 (đồng)

 

 

Đáp số: 800 đồng

 

Bài tập 3,4 thuộc dạng toàn gì?

3. Củng cố - dặn dò:

- Nêu lại nội dung bài học

- GV Đánh giá tiết học, biểu dương các em nào có cố gắng.

- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau

   

Còn tiếp

Ngoài Giáo án lớp 3 cả năm soạn theo định hướng phát triển năng lực trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 3 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 3 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 3,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 3, môn tự nhiên xã hội lớp 3, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
42 43.124
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án lớp 3 môn khác Xem thêm