Giáo án lớp 3 học kì 1

Giáo án lớp 3

Giáo án lớp 3 trọn bộ học kì 1 bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài học với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh giúp tiết học thêm sinh động.

Tuần 1:

Thứ 2 ngày 4 tháng 9 năm 2019

Toán

Đọc, viết so sánh các số có ba chữ s

I: Mục tiêu: - Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.

- Năng lực, phẩm chất: Rèn kỷ năng hợp tác chia sẻ.

II: Đồ dùng: Bảng phụ, bảng con

III: Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

HĐ1: Khởi động

HĐ 2: Thực hành củng cố kiến thức.

Bài 1: Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu

- Giáo viên đọc số: 160, 354, 307, 909

- Củng cố cách đọc

- Yêu cầu HS làm bài theo nhóm đối tượng.

+ Sóc Nâu: bài 2,3

+ Họa Mi: Bài 2,3

+ Thỏ trắng: bài 2,3 và làm thêm bài 4.

- GV hướng dẫn chia sẻ kết quả.

Bài 2,3

Bài 4(M4) Làm thế nào để lập tất cả các số có ba chữ số khác nhau cho trước?

HĐ4: Củng cố, dặn dò

- Trưởng ban HT điều hành.

 

- Cả lớp viết bảng con

Nhận xét cách đọc và viết chia sẻ.

 

- HS làm vào vở thực hành.

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS làm theo yêu cầu.

- Trình bày kết quả- nhận xét- chia sẻ.

 

 

Tập đọc kể chuyện:

Cậu bé thông minh

II: Mục tiêu: - Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.

- Năng lực, phẩm chất: Tự phục vụ, tự quản, giao tiếp, hợp tác, đoàn kết, kỉ luật.

II: Đồ dùng: Tranh, bảng phụ, bảng con

III: Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

A. Kiểm tra đồ dùng HS.

B. Bài mới:

1. GTBvà GT chủ điểm

2. Luyện đọc.

YC cả lớp quan sát tranh và nêu nội dung.

 

-GVđọc mẫu và hướng dẫn.

- Luyện đọc từ khó

- GV nhắc HS ngắt, nghỉ hơi đúng với mỗi câu trong đoạn.

- Giúp HS hiểu từ khó ở chú giải.

Rèn đọc một số câu dài,câu khó.

b.Đọc đoạn trong nhóm.

YC học sinh đọc đọc theo nhóm hai

YC 1em đọc đoạn 1

Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 2,3.

3. Tìm hiểu bài

Gọi 1 em đọc đoạn 1

- GV cho học sinh tìm hiểu câu hỏi 1,2,3,4 SGK trang 5.

- Giáo viên kết luận

- Câu chuyện ca ngợi gì?

4. Luyện đọc lại:

Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc phân vai

5. Kể chuyện:

Giáo viên giao nhiệm vụ

YC cả lớp quan sát tranh N2

6. Củng cố bài:

 

 

 

 

- Cả lớp theo dõi.

-Học sinh đọc nối tiếp câu.

-Đọc cá nhân.

- Mời bạn nhận xét, chia sẻ.

 

-HS đọc nối tiếp đoạn.

- HS giải nghĩa từ

- Đọc theo nhóm 4 và nhận xét

- Thi đọc trước lớp

- Mời bạn nhận xét, chia sẻ.

 

- Hoạt động nhóm 2.

- Trưởng ban HT điều hành

các nhóm trình bày trao đổi ý kiến.

- Cá nhân trình bày nhận xét.

 

-Đọc phân vai trong nhóm.

-Thi đọc phân vai trước lớp.

Quán sát tranh và kể trong nhóm.

-Kể từng đoạn trước lớp.

- Nhận xét, chia sẻ.

Tự nhiên xã hội:

Hoạt động thở và cơ quan hô hấp

I: Mục tiêu: - Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.

- Năng lực, phẩm chất: Tự phục vụ, tự quản, giao tiếp, hợp tác, đoàn kết, kỉ luật.

II: Đồ dùng: Tranh,SGK, VBT

III: Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Hoạt động 1: Cử động hô hấp

YC cả lớp dùng tay bịt mũi khoảng 30 giây. Cảm giác của em sau khi nín thở?

- Gọi 2 HS lên thực hành hít sâu thử ra.

- GV nêu câu hỏi.

GVKL:

2. Hoạt động 2: Cơ quan hô hấp và đường đi của không khí.

YC cả lớp quan sát N2 (tranh sgk). Hãy nêu tên các bộ phận của cơ quan hô hấp và đường đi của không khí?

GVKL:

Không khí đi từ ngoài vào mũi xuống khí quản rồi vào hai lá phổi.

3. Hoạt đông 3: Vai trò của cơ quan hô hấp,

- Chúng ta cứ hít vào thở ra để làm gì?

4. Hoạt động 4: Liên hệ

- Muốn cơ quan hô hấp hoạt động tốt em phải làm gì?

IV. Củng cố, dặn dò:

 

Cả lớp quan sát.

 

- HS thực hành.

- HS trả lời.

- HS nhận xét, chia sẻ.

 

 

 

- Thảo luận nhóm 2.

- Đại diện nhóm trả lời.

- HS nhận xét- chia sẻ.

 

- HS nhắc lại các bộ phận cơ quan hô hấp.

 

 

Tự nhiên và xã hội

Nên thở như thế nào?

I: Mục tiêu: - Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.

- Năng lực, phẩm chất: Biết tự chia sẻ, tự phục vụ, tự quản, giao tiếp, hợp tác, đoàn kết, kỉ luật.

II. Đồ dùng

GV: Hình vẽ SGK trang 6, 7, gương soi nhỏ đủ cho các nhóm

Hoạt động dạy của GV

Hoạt động học của HS

A. Kiểm tra bài cũ:

B. Bài mới

1. Hoạt động 1: Thảo luận nhóm

Quan sát mũi và trả lời câu hỏi.

*GVKL:

2. Hoạt động 2: Làm việc với SGK

+ Bước 1: Làm việc theo cặp

+ Bước 2: Làm việc cả lớp

- Thở không khí trong lành có lợi gì?

- Thở không khí có nhiều khói bụi, có hại

gì?

*KL

Liên hệ:

3. Củng cố, dặn dò.

 

 

- HS lấy gương ra soi QS lỗ mũi của mình.

- HS trả lời

 

 

- QS H3, 4, 5 theo cặp

- HS thảo luận.

- Đại diện nhóm lên trình bày

Thứ 3 ngày 5 tháng 9 năm 2019

Toán:

Cộng trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

I: Mục tiêu:

- Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.

- Năng lực, phẩm chất: Tự phục vụ, tự quản, giao tiếp, hợp tác, đoàn kết, kỉ luật.

II: Đồ dùng: Bảng phụ, bảng con

III: Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

HĐ1: Kiểm tra bài cũ

HĐ2: Bài mới: Cọng trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

- GV mời 1 HS nêu lại cách tính và tính.

GVKL:

HĐ3:Thực hành.

Gọi 1HS đọc yêu cầu.

YC cả lớp làm bài vào vở TH.theo nhóm đối tượng.

Sóc Nâu: bài 1(a,b) 2

Thỏ Trắng: 1,2,3

Họa My: 1,2,3 và bài 4

- Hướng dẫn HS chia sẻ kết quả:

Bài 1,2,3: Tổ chức cho HS báo cáo kết quả.

Lưu ý: Khi đặt và tính em cần lưu ý điều gì?

Bài 4: Củng cố cách tính tiền Việt Nam.

HĐ 4: Củng cố -dăn dò: Củng cố toàn bài,nhận xét tiét học.

Cả lớp làm vào vở nháp

Nhận xét bài bạn, chia sẻ.

 

 

- HS làm vào bảng con, chia sẻ cách làm với bạn trong nhóm.

 

 

 

Làm bài và đổi chéo vở BT để kiểm tra.

Đánh giá bài bạn.

 

Cả lớp giải vào vở bài tập

Hai học sinh giải bảng con

Tự đánh giá bài trước lớp.

Tự giải và đánh giá bài bạn,bài mình.

Tự giải và nhận xét bài trước lớp.

- Đọc kỹ đề và nói nhanh phép tính đúng.

- Nhận xét, chia sẻ.

Chính tả:

Cậu bé thông minh

I: Mục tiêu:

- Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng.

- Năng lực, phẩm chất: Tự phục vụ, tự quản, giao tiếp, hợp tác, đoàn kết, kỉ luật.

II: Đồ dùng: Bảng phụ

III: Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

HĐ 1.Kiểm tra bài cũ.

HĐ 2.Giới thiệu bài, tìm hiểu bài.

HĐ 3.Hướng dẫn tập chép đoạn văn

Gọi 2em đọc đoạn văn ở bảng.

- Đoạn văn có mấy câu?

- Những chữ nào viết hoa?

- Nhắc nhở học sinh cách ngồi và cách cầm bút.

- HS chép bài

HĐ 4.Thực hành:

Bài 4:Giáo viên treo bảng phụ

Gọi một học sinh lên bảng thực hành

Bài 5.Gọi 1em đọc YC

Một em làm bảng lớp cả lớp làm vào vở.

HĐ5. Củng cố: Nhận xét tiết học

 

 

ý kiến của HS

- Hai em đọc lại đoạn văn.

- HS trả lời.

 

 

 

- Cả lớp chép bài

- Đổi chéo bài và soát lỗi.

 

- Cả lớp làm vở TH

a,ă,â,b.c.ch,d.đ,e,ê.

- Đọc cá nhân-đọc đồng thanh.

- Trình bày kết quả- nhận xét.

Luyện từ và câu:

Ôn về từ chỉ sự vật-so sánh

I: Mục tiêu:

- Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

- Năng lực, phẩm chất: Tự phục vụ, tự quản, giao tiếp, hợp tác, chăm học, chăm làm,tích cực tham gia vào hoạt động giáo dục.

II: Đồ dùng: Bảng phụ

III: Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

HĐ1. Bài mới

HĐ2. Giới thiệu bài (GV giới thiệu)

HĐ3. HD HS làm BT vở TH

* Bài tập 1 trang 5 làm theo nhóm 2

- Đọc yêu cầu của bài

 

- Vì sao cánh diều được so sánh với dấu á?

- Cả lớp và GV nhận xét

* Bài tập 2 trang 5

- Đọc yêu cầu bài tập

+ GV kết hợp đặt câu hỏi để HS hiểu.

- Vì sao hai bàn tay em được so sánh với hoa đầu cành?

HĐ4. Củng cố –dặn dò.

 

 

 

+ Hs nối nhữ sự vật được so sánh.

+ Đại diện nhóm trả lời.

+ Nhận xét, chia sẻ.

 

+ Gạch dưới các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ sau:

- 1 HS làm bảng phụ.

- Cả lớp làm bài.

- Trình bày kết quả- nhận xét, chia sẻ.

Giáo án điện tử lớp 3 khác:

Với mong muốn đem tới những bài Giáo án lớp 3 học kì 1 chất lượng nhất, VnDoc đã tổng hợp lại toàn bộ các chương trình đã học. Giáo án lớp 3 học kì 1 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô tiết kiệm được thời gian soạn bài mà lại có được bộ giáo án chất lượng nhất.

Ngoài Giáo án lớp 3 học kì 1, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3 hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn cùng với sự luyện tập thường xuyên môn Tiếng Việt 3, tiếng Anh lớp 3.

Đánh giá bài viết
1 1.531
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử lớp 3 Xem thêm