Giáo án Sinh hoạt lớp 5 Cả năm

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
GIÁO ÁN SINH HOẠT LỚP LỚP 5 CẢ NĂM
SINH HOẠT LỚP TUẦN 1
Chủ điểm “Vui ngày hội đến trường
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Đánh giá các mặt hoạt động của lớp trong tuần qua, đưa ra phương
hướng nhiệm vụ để thực hiện trong tuần tiếp theo. HS hiểu biết thêm v ngày hội đến trường.
2. năng: Giúp học sinh có ý kiến, t tin phát biểu ý kiến trước tập thể.
3. Phẩm chất: Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể .
ý thức trách nhiệm với việc mình làm, rút kinh nghiệm để tiến bộ hơn.
II. CHUẨN BỊ:
Bảng phụ, Phiếu kết tuần của t trưởng.
THEO I TỔNG KẾT THI ĐUA TUẦN 01
TÊN
TỔ
HỌC
TẬP
VỆ
SINH
KỶ
LUẬT
HOẠT
ĐỘNG
KHÁC
TỔNG
ĐIỂM
XẾP
HẠNG
TUYÊN
DƯƠNG
Tổ 1
Tổ 2
Tổ 3
Tổ 4
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Khởi động: hát tập thể
2. Giới thiệu (1p): Giới thiệu tiết sinh hoạt lớp
3. Phát triển các hoạt động:
TG
Hoạt động của HS
(12-
15p)
Lớp trưởng điều hành buổi sinh hoạt
theo trình tự sau:
- Bầu thư ký.Mời thư lên bàn m
việc. HS lớp theo dõi.
- Lớp trưởng mời các tổ trưởng lần
lượt o cáo. ý kiến
- Lớp trưởng mời 4 lớp phó báo cáo
- Thư ký đọc bảng tổng kết thi đua.
Lớp trưởng mời bình chọn nhân
xuất sắc
-LT mời GV nhận xét phát thưởng.
(8p)
giáo chỉ ghi tiêu đề:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
1. Học tập:……(LP HT nêu
ghi)
2. Vệ sinh, lao động:
3. Đạo đức, Kỷ luật:
4. Hoạt động phong trào:
CBL nêu ý kiến GV cập nhật vào
bảng phương hướng.
Đọc phương hướng
Thảo luận 4 tổ bổ sung, đề xuất ý
kiến, thống nhất kế hoạch tuần tới
-Mời các tổ nêu ý kiến sau TL
Biểu quyết thống nhất
Ai đăng giơ tay. Tổ trưởng ghi
nhận
(12p)
HS lắng nghe tham gia hái hoa trả
lời câu hỏi theo 4 tổ mỗi tổ 1 hoa.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
GV tổng kết buổi sinh hoạt
4. Nhận xét tiết học; dặn dò.
Rút kinh nhgiệm
2015-2016
2016-2017:
2017-2018:
SINH HOẠT LỚP TUẦN 2
Chủ điểm “Vui ngày hội đến trường”
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Đánh giá các mặt hoạt động của lớp trong tuần qua, đưa ra
phương hướng nhiệm vụ đ thực hiện trong tuần tiếp theo. HS hiểu biết thêm về ngày
hội đến trường.
2. năng: HS biết tự phục vụ cho sinh hoạt của bản thân như vệ sinh thân thể,
ăn, mặc; - HS biết một số việc phục vụ cho học tập như chuẩn bị đồ dùng học tập
lớp, nhà;
3. Phẩm chất: HS biết tự chịu trách nhiệm v các việc làm, không đổ lỗi cho
người khác khi mình làm chưa đúng; sẵn sàng nhận lỗi khi làm sai.
II. CHUẨN BỊ:
Bảng phụ, Phiếu kết tuần của tổ trưởng.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Khởi động: hát tập thể
2. Giới thiệu (1p): Giới thiệu tiết sinh hoạt lớp
3. Phát triển các hoạt động:
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
(12-
15p)
Hoạt động 1: Đánh giá hoạt động tuần
qua
Lớp trưởng điều hành buổi sinh hoạt theo
trình tự sau: (Hình thức cuốn chiếu)
- Bầu t ký.
- Các t trưởng lần lượt báo cáo.
- 4 lớp p báo cáo
GV Đính bảng: bảng tổng kết
Quan sát, theo dõi HS kết tuần
Lớp trưởng điều hành buổi sinh
hoạt theo trình tự sau:
- Bầu t ký.Mời thư lên bàn
làm việc. HS lớp theo dõi.
- Lớp trưởng mời các tổ trưởng lần
lượt báo cáo. mời ý kiến
- Lớp trưởng mời 4 lớp phó báo

Giáo án Sinh hoạt lớp 5 Cả năm

Giáo án Sinh hoạt tập thể lớp 5 theo chủ điểm bao gồm 34 Tuần học cho các thầy cô tham khảo lên kế hoạch giảng dạy cho tiết Sinh hoạt lớp đạt hiệu quả cao.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về chi tiết 34 Tuần học.

SINH HOẠT LỚP TUẦN 1

Chủ điểm “Vui ngày hội đến trường”

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Đánh giá các mặt hoạt động của lớp trong tuần qua, đưa ra phương hướng nhiệm vụ để thực hiện trong tuần tiếp theo. HS hiểu biết thêm về ngày hội đến trường.

2. Kĩ năng: Giúp học sinh có ý kiến, tự tin phát biểu ý kiến trước tập thể.

3. Phẩm chất: Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể .

Có ý thức trách nhiệm với việc mình làm, rút kinh nghiệm để tiến bộ hơn.

II. CHUẨN BỊ:

Bảng phụ, Phiếu sơ kết tuần của tổ trưởng.

THEO DÕI VÀ TỔNG KẾT THI ĐUA TUẦN 01

TÊN TỔ

HỌC TẬP

VỆ SINH

KỶ LUẬT

HOẠT ĐỘNG KHÁC

TỔNG ĐIỂM

XẾP HẠNG

TUYÊN DƯƠNG

Tổ 1

Tổ 2

Tổ 3

Tổ 4

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Khởi động: hát tập thể

2. Giới thiệu (1p): Giới thiệu tiết sinh hoạt lớp

3. Phát triển các hoạt động:

TG

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

(12-15p)

Hoạt động 1: Đánh giá hoạt động tuần qua

Lớp trưởng điều hành buổi sinh hoạt theo trình tự sau: (Hình thức cuốn chiếu)

- Bầu thư ký.

- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo.

- 4 lớp phó báo cáo

GV Đính bảng: bảng tổng kết

Quan sát, theo dõi HS sơ kết tuần

GV NX phát quà

Chuyển ý sang HĐ2

Lớp trưởng điều hành buổi sinh hoạt theo trình tự sau:

- Bầu thư ký.Mời thư ký lên bàn làm việc. HS lớp theo dõi.

- Lớp trưởng mời các tổ trưởng lần lượt báo cáo. – ý kiến

- Lớp trưởng mời 4 lớp phó báo cáo

- Thư ký đọc bảng tổng kết thi đua.

Lớp trưởng mời bình chọn cá nhân xuất sắc

-LT mời GV nhận xét phát thưởng.

(8p)

Hoạt động 2: Phương hướng tuần tới

Đính bảng: nội dung phương hướng:

GV giới thiệu đây là khung phương hướng chung hàng tuần của lớp chúng ta, các em hãy nêu những hạn chế cụ thể tuần trước ta chưa đạt được để bổ sung vào phương hướng và quyết tâm thực hiện hiệu quả ở tuần này. Đồng thời nêu rõ những ưu điểm cần tiếp tục phát huy và những phong trào nhà tường vừa phát động để thực hiện ở tuần này.

LT mời lần lượt từng LP nêu phương hướng – LT nêu ý kiến riêng của LT– cô cập nhật vào máy tính hoặc bạn thư ký cập nhật (Không ghi những câu chung chung nghĩa rộng)

VD: 1. Học tập: -Đi học đúng giờ, học bài và làm đầy đủ, giúp nhau truy bài đầu giờ, tích cực phát biểu ý kiến.

2. Vệ sinh, lao động: Trực nhật tốt, Không ăn quà vặt, vứt rác đúng nơi quy định, không làm bẩn tường, vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

3. Đạo đức, kỷ luật: Nói năng chuẩn mực, lễ phép. Thái độ hòa nhã. Thực hiện tốt giờ tự quản, không nói chuyện riêng trong giờ học, xếp hàng ra vào lớp ngay ngắn.

4. Phong trào: Hát văn nghệ rất sôi nổi, vui tươi. ủng hộ tiền làm nhà lưới, góp chai nhựa gây quỹ Đội.

Thống nhất phương hướng.

Hạ quyết tâm thực hiện tốt bằng pháo tay to.

Đăng ký cá nhân xuất sắc, tổ xuất sắc

Chuyển ý HĐ3

Cô giáo chỉ ghi tiêu đề:

1. Học tập:……(LP HT nêu – Cô ghi)

2. Vệ sinh, lao động:

3. Đạo đức, Kỷ luật:

4. Hoạt động phong trào:

CBL nêu ý kiến GV cập nhật vào bảng phương hướng.

Đọc phương hướng

Thảo luận 4 tổ bổ sung, đề xuất ý kiến, thống nhất kế hoạch tuần tới

- Mời các tổ nêu ý kiến sau TL

Biểu quyết thống nhất

Ai đăng ký giơ tay. Tổ trưởng ghi nhận

(12p)

Hoạt động 3: Sinh hoạt Chủ điểm.

- Nội dung: thi tìm hiểu Ngày hội đến trường

Tổ chức hái hoa kiến thức theo chủ đề: Ngày hội đến trường .

- GV phổ biến luật chơi

Lớp Hát TT - Vừa hát vừa chuyền hoa – chuyền theo tổ - mỗi tổ 1 hoa – cuối bài hát hoa ở tay bạn nào thì bạn đó mở câu hỏi ra xem – suy nghĩ 30 giây – trả lời

Tiến hành như trong giáo án điện tử.

Giới thiệu cho HS xem hình ảnh về Ngày hội đến trường - Giáo dục tư tưởng.

HS lắng nghe và tham gia hái hoa trả lời câu hỏi theo 4 tổ mỗi tổ 1 hoa.

GV tổng kết buổi sinh hoạt

5. Nhận xét tiết học; dặn dò.

Rút kinh nghiệm

Giáo án Sinh hoạt lớp 5 Cả năm được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung học theo từng tuần, từng tiết học. Các bài học được thiết kế chi tiết, nội dung học tập hay và hấp dẫn giúp thầy cô tiết kiệm thời gian soạn giáo án và có thêm tài liệu giảng dạy lớp 5 hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 8.063
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử lớp 5 Xem thêm