Phân phối chương trình môn Tự nhiên và xã hội lớp 3

Phân phối chương trình môn Tự nhiên xã hội lớp 3 với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc soạn và giảng dạy, giúp các thầy cô chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết.

Phân phối chương trình dạy học lớp 3 môn Tự nhiên xã hội

Tổng số tiết : 70 tiết/35 tuần (Học kì I: 18 tuần; Học kì II: 17 tuần)

Số tiết: 02 tiết/ tuần - Thời lượng: 35 phút/tiết

TUẦN

CHỦ ĐỀ

Số tiết theo PPCT

Số tiết thực hiện

Trang

TÊN BÀI

NỘI DUNG
ĐIỀU CHỈNH

LÝ DO ĐIỀU CHỈNH

HD ĐIỀU CHỈNH

1

CON
NGƯỜI

SỨC
KHỎE

1

1

4

Bài 1: Hoạt động thở và cơ quan hô hấp

2

1

6

Bài 2: Nên thở như thế nào?

2

3

1

8

Bài 3: Vệ sinh hô hấp

4

1

10

Bài 4: Phòng bệnh đường hô hấp

3

5

1

12

Bài 5: Bệnh lao phổi

6

1

14

Bài 6: Máu và cơ quan tuần hoàn

4

7

1

16

Bài 7: Hoạt động tuần hoàn

8

1

18

Bài 8: Vệ sinh cơ quan tuần hoàn

5

9

1

20

Bài 9: Phòng bệnh tim mạch

10

1

22

Bài 10 : Hoạt động bài tiết nước tiểu

6

11

1

24

Bài 11: Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu

12

1

26

Bài 12: Cơ quan thần kinh

7

13

1

28

Bài 13: Hoạt động thần kinh

14

1

30

Bài 14: Hoạt động thần kinh (tiếp theo)

8

15

1

32

Bài 15: Vệ sinh thần kinh

16

1

34

Bài 16: Vệ sinh thần kinh (tiếp theo)

9

17

1

36

Bài 17-18: Ôn tập và kiểm tra:
Con người và sức khỏe

18

1

36

Bài 17-18: Ôn tập và kiểm tra:
Con người và sức khỏe

10


HỘI

19

1

38

Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình

20

1

40

Bài 20: Họ nội, họ ngoại

11

21

1

42

Bài 21-22: Thực hành phân tích
và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng

22

1

42

Bài 21-22: Thực hành phân tích
và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng

12

23

1

44

Bài 23: Phòng cháy khi ở nhà

24

1

46

Bài 24: Một số hoạt động ở trường

13

25

1

48

Bài 25: Một số hoạt động ở trường (tiếp theo)

26

1

50

Bài 26: Không chơi các trò chơi nguy hiểm

14

27

1

52

Bài 27-28: Tỉnh (thành phố)
nơi bạn đang sống

28

1

52

Bài 27-28: Tỉnh (thành phố)
nơi bạn đang sống

15

29

1

56

Bài 29: Các hoạt động thông tin liên lạc

30

1

58

Bài 30: Hoạt động nông nghiệp

16

31

1

60

Bài 31: Hoạt động công nghiệp, thương mại

32

1

62

Bài 32: Làng quê và đô thị

17

33

1

64

Bài 33: An toàn khi đi xe đạp

34

1

66

Bài 34: Ôn tập học kì I

18

35

1

66

Bài 35: Ôn tập học kì I (tiếp theo)

36

1

68

Bài 36: Vệ sinh môi trường

HỌC KÌ 2 (từ tuần 19 - 35)

TUẦN

CHỦ ĐỀ

TRANG

TÊN BÀI

NỘI DUNG
ĐIỀU CHỈNH

LÝ DO
ĐIỀU
CHỈNH

HD ĐIỀU CHỈNH

19HỘI

TỰ NHIÊN

37

1

70

Bài 37: Vệ sinh môi trường (Tiếp theo)

38

1

72

Bài 38: Vệ sinh môi trường (Tiếp theo)

20

39

1

74

Bài 39: Ôn tập: Xã hội

TỰ
NHIÊN

40

1

76

Bài 40: Thực vật

21

41

1

78

Bài 41: Thân cây

42

1

80

Bài 42: Thân cây (Tiếp theo)

22

43

1

82

Bài 43: Rễ cây

44

1

84

Bài 44: Rễ cây (Tiếp theo)

23

45

1

86

Bài 45: Lá cây

46

1

88

Bài 46: Khả năng kỳ diệu của lá cây

24

47

1

90

Bài 47: Hoa

48

1

92

Bài 48: Quả

25

49

1

94

Bài 49: Động vật

50

1

96

Bài 50: Côn trùng

26

51

1

98

Bài 51: Tôm, cua

52

1

100

Bài 52: Cá

27

53

1

102

Bài 53: Chim

54

1

104

Bài 54: Thú

28

55

1

106

Bài 55: Thú (tiếp theo)

56

1

110

Bài 56: Mặt trời

29

57

1

108

Bài 57: Thực hành: Đi thăm thiên nhiên

58

1

108

Bài 58: Thực hành: Đi thăm thiên nhiên

59

1

112

Bài 59: Trái đất. Quả địa cầu

60

1

114

Bài 60: Sự chuyển động của Trái Đất

31

61

1

116

Bài 61: Trái Đất là một hành tinht trong hệ mặt trời

62

1

118

Bài 62: Mặt Trăng là vệ sinh của Trái Đất

32

63

1

120

Bài 63: Ngày và đêm trên trái đất

64

1

122

Bài 64: Năm, tháng và mùa

33

65

1

124

Bài 65: Các đới khí hậu

66

1

126

Bài 66: Bề mặt trái đất

34

67

1

128

Bài 67: Bề mặt lục địa

68

1

130

Bài 68: Bề mặt lục địa

35

69

1

131

Bài 69: Ôn tập học kì II: Tự nhiên

70

1

131

Bài 70: Ôn tập học kì II: Tự nhiên

Phân phối chương trình môn Tự nhiên xã hội lớp 3 giúp giáo viên điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học năm học mới.

Ngoài Phân phối chương trình môn Tự nhiên xã hội lớp 3 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 3 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 3 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 3,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 3, môn tự nhiên xã hội lớp 3, đạo đức,...

Đánh giá bài viết
1 32.227
Sắp xếp theo

    Giáo án Tự nhiên xã hội 3

    Xem thêm