Bộ đề thi Toán tuổi thơ lớp 3

Bộ đề thi Toán tuổi thơ lớp 3

Bộ đề thi Toán tuổi thơ lớp 3 có bao gồm đáp án là tài liệu tham khảo hay dành cho các em học sinh tiểu học yêu thích môn Toán nghiên cứu, học tập đồng thời cũng là tư liệu giảng dạy tham khảo hay dành cho các thầy cô giáo bồi dưỡng học sinh giỏi. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi Olympic toán tuổi thơ năm 2013 cấp Tiểu học thành phố Bà Rịa - Đề thi tiếp sức đồng đội

Đề thi Olympic toán tuổi thơ năm 2013 cấp Tiểu học thành phố Bà Rịa - Đề thi cá nhân

ĐỀ THI TOÁN TUỔI THƠ LỚP 3

ĐỀ SỐ 1

Bài 1: Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi tuổi con bằng tuổi mẹ khi nào?

Bài 2: Năm nay (2017) An 10 tuổi và An hơn em 5 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tổng số tuổi 2 chị em là 25 tuổi.

Bài 3: Để đánh số trang một cuốn sách dày 150 trang người ta cần dùng bao nhiêu chữ số?

Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng chiều dài, biết diện tích bằng 64cm2. Tìm chu vi?

Bài 5: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó cộng với 25, được bao nhiêu trừ đi 13 thì được kết quả cuối cùng là 48.

Bài 6: Có một thùng đựng 10 lít mật ong. Chỉ dùng cái can 3 lít và cái can 7 lít, em làm thế nào chia được số mật ong đó thành hai phần bằng nhau?

Bài 7: Mảnh vườn nhà bác Hải hình vuông có cạnh dài 11m. Bác ngăn mảnh vườn thành 4 mảnh để trồng các loại cây khác nhau. Hỏi:

a) Tính chu vi của mỗi mảnh.

b) Tính diện tích của mỗi mảnh.

Bài 8: Tính nhanh:

a. 24 x 2 x 2 + 2 x 12 x 6

b. 8+ 8 x 3+ 16 : 2 x 6

Bài 9: Thêm dấu ngoặc đơn vào biểu thức dưới đây để dược biểu thức mới có giá trị = 22

3 + 8 x 4 - 2

Bài 10: An nghĩ ra 1 số. Nếu gấp số đó lên 3 lần rồi cộng với 15 thì được 90. Tìm số đã cho.

ĐỀ SỐ 2

Bài 1: Tính giá trị biểu thức:

a) 235 : 5 – 38 = ........................ b) 612 : (2 x 3) = ....................................

................................................... .................................................. .........

.................................................. ............................................................

Bài 2: a) Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

8m 6dm ........ 860 cm 9m 6cm ........ 96cm

b) Thêm dấu ngoặc đơn vào dãy tính sau để được kết quả là 22:

3 + 8 x 4 - 2

Bài 3: Tìm x:

a) x - 935 = 2796 - 764 b) 125 - x = 35 : 5

Bài 4: Tính số tuổi của cháu hiện nay. Biết rằng ông hiện nay là 69 tuổi, 3 năm nữa thì tuổi cháu bằng 1/9 tuổi của ông.

Bài 5: Điền số

Đề toán tuổi thơ lớp 3

Hướng dẫn giải

Bài 1 (2 điểm): Mỗi ý đúng được 1 điểm.

a) 235 : 5 – 38 = 47 - 38 b) 612 : (2 x 3) = 612 : 6

= 9 = 102

Bài 2 (2 điểm):

a) 1 điểm: Điền đúng mỗi dấu được 0,5 điểm.

8m 6dm = 860 cm 9m 6cm > 96 cm

b) 1 điểm: (3 + 8) x (4 - 2)

Bài 3 (2,5 điểm): Mỗi ý đúng được 1,25 điểm.

a) x - 935 = 2796 - 764 c) 125 - x = 35 : 5

x - 935 = 2032 125 - x = 7

x = 2032 + 935 x = 125 - 7

x = 2967 x = 118

Bài 4 (2,5 điểm):

- Lời giải và đáp số đúng được 0,25 điểm.

- Viết đúng mỗi phép tính và kết quả được 0,5 điểm.

Bài giải

Ba năm nữa thì tuổi ông là:

69 + 3 = 72 (tuổi)

Ba năm nữa cháu có số tuổi là:

72 : 9 = 8 (tuổi)

Hiện nay tuổi của cháu là:

8 - 3 = 5 (tuổi)

Đáp số: 5 tuổi.

Bài 5 (1 điểm).

Các số cần điền lần lượt là: 9; 18; 24; 8.

Đánh giá bài viết
39 6.214
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 3 Xem thêm