Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Bài toán rút gọn về đơn vị phần 1

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Bài toán rút gọn về đơn vị phần 1 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 3, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 3 và thi học sinh giỏi lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

I. Tóm tắt kiến thức về Bài toán rút gọn về đơn vị phần 1

Rút về đơn vị

Rút về đơn vị tức là tìm giá trị của một phần trong các phần bằng nhau.

Khi giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị thường tiến hành theo 2 bước:

  • Bước 1: Tìm giá trị của một phần trong các phần bằng nhau (thực hiện phép chia).
  • Bước 2: Tìm giá trị của nhiều phần bằng nhau (thực hiện phép nhân).

II. Bài tập về Bài toán rút gọn về đơn vị phần 1

Bài 1. Có 8 bao gạo cân nặng tất cả 448kg. Hỏi 5 bao gạo như thế nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 2. Một cửa hàng có 6 thùng nước mắm như nhau chứa tổng cộng 54 lít. Cửa hàng đã bán hết 36 lít. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu thùng nước mắm?

Bài 3. Lúc đầu có 5 xe tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau đó có thêm 3 xe nữa chở đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đường được chở vào kho? (Biết các xe tải chở số bao đường bằng nhau)

Bài 4. Hùng có 56 nghìn đồng mua được 8 quyển truyện tranh cùng loại, Dũng có ít hơn Hùng 21 nghìn đồng. Hỏi Dũng mua được bao nhiêu quyển truyện tranh như thế?

Bài 5. Lan có 6 hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan còn lại 4 hộp kẹo nguyên. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Bài 6. Một cửa hàng nhập về 168 bao đường và chia đều vào 3 kho, -sau đỏ lại nhập thêm vào mỗi kho 16 bao đường và bán hết số bao đường trong 2 kho. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu bao đường?

Bài 7. Biết rằng cứ 5 gói kẹo như nhau thì đếm được 40 viên. Hỏi muốn chia cho 36 em thiếu nhi, mỗi em 6 viên kẹo thì phải mua tất cả bao nhiêu gói kẹo?

Bài 8. Dũng có 72 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, Dũng chia ra thành các hộp bằng nhau, Dũng chia được 5 hộp bi xanh và 4 hộp bi đỏ. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi xanh, bao nhiêu viên bi đỏ?

Bài 9. Huệ gấp 9 chiếc thuyền mắt 36 phút, Hoa gấp 6 chiếc thuyền mất 30 phút. Hỏi Huệ gấp 5 chiếc thuyền và Hoa gấp 4 chiếc thuyền thì ai gấp xong trước? (Biết hai bạn bắt đầu gấp thuyền cùng một lúc)

Bài 10. Có hai xe chở hàng, xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ hai 400kg gạo. Xe thứ nhất chở 8 bao gạo, xe thứ hai chở 6 bao gạo. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

III. Đáp án Bài toán rút gọn về đơn vị phần 1

Bài 1. Mỗi bao đựng số gạo là:

448 : 8 = 56 (kg)

5 bao đựng số gạo là:

56 × 5 = 280 (kg).

Đáp số: 280kg.

Bài 2.

Đáp số: 2 thùng.

Bài 3. Mỗi xe ehở số bao đường là:

210 : 5 = 42 (bao)

3 xe chờ được số bao đường là:

42 × 3 = 126 (bao)

Tổng số bao đường được chở vào kho là:

126 + 210 = 336 (bao).

Đáp số: 336 bao.

Bài 4. Giá tiền mỗi quyền truyện là:

56 : 8 = 7 (nghìn đồng)

Dũng có số tiền là:

56 – 21 = 35 (nghìn đồng)

Số quyển truyện Dũng có thể mua được là:

35 : 7 = 5 (quyển).

Đáp Số: 5 quyền.

Bài 5. Trong bài này, 24 viên kẹo sẽ tương ứng với 2 hộp kẹo nguyên. Vậy mỗi hộp kẹo nguyên chứa số viên kẹo là:

24 : 2 = 12 (viên)

Lan có tất cả số viên kẹo là:

12 × 6 = 72 (viên kẹo).

Đáp số: 72 viên kẹo.

Bài 6. Mỗi kho trước khi nhập thêm 16 bao đường thì cỏ số bao đường là:

168 : 3 = 56 (bao)

Sau khi nhập thêm 16 bao đường vào mỗi kho thì mỗi kho có số bao đường là:

56 + 16 = 72 (bao)

Số bao đường đã bán hết là:

72 × 2 = 144 (bao).

Đáp số: 144 bao.

Bài 7. Mỗi gói kẹo chứa số viên kẹo là:

40 : 5 = 8 (viên)

Số viên kẹo cần có để chia cho các em thiếu nhi là:

6 × 36 = 216 (viên)

Vậy số gói kẹo cần mua là:

216 : 8 = 27 (gỏi).

Đáp số: 27 gói kẹo.

Bài 8. Tổng số hộp bi Dũng có là:

5 + 4 = 9 (hộp)

Số viên bi trong mỗi hộp là:

72 : 9 = 8 (viên)

Số viên bi xanh là:

8 × 5 = 40 (viên)

Số viên bi đỏ là:

8 × 4 = 32 (viên).

Đáp số: Bi xanh: 40 viên;

Bi đỏ: 32 viên.

Bài 9. Thời gian Huệ gấp một chiếc thuyền là:

36 : 9 = 4 (phút)

Thời gian Hoa gấp một chiếc thuyền là:

30 : 6 = 5 (phút)

Thời gian để Huệ gấp 5 chiếc thuyền là:

4 × 5 = 20 (phút)

Thời gian đề Hoa gấp 4 chiếc thuyền là:

5 × 4 = 20 (phút)

Vậy nếu hai bạn cùng bắt đầu thì cả hai bạn sẽ xong cùng một lúc.

Bài 10. Số bao gạo xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ hai là:

8 – 6 = 2 (bao)

Mỗi bao gạo chứa số gạo là:

400 : 2 = 200 (kg)

Xe thứ nhất chờ được số gạo là:

200 × 38 = 1600 (kg)

Xe thứ hai chở được số gạo là:

200 × 6 = 1200 (kg).

Đáp số: Xe thứ nhất: 1600kg; Xe thứ hai: 1200kg.

……………………………………………………………………………….

Các bài tập ở nhà khác

Trên đây là các bài Toán ngắn gọn, các bạn có thể tham khảo: Bài tập Toán lớp 3: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính là tài liệu ôn tập Chương 3 với các bài tập Toán lớp 3 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 3 đạt kết quả tốt nhất.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Bài toán rút gọn về đơn vị phần 1. Ngoài Bài ôn tập trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 1.430
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 3 Nâng cao Xem thêm