Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Đo lường và đơn vị đo lường phần 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Đo lường đơn vị đo lường phần 3
B. Bài tập
Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi s vào ô trống:
a. 7 cm
2
+ 22 cm
2
< 4 cm
2
× 7
b.
540 cm
2
: 2 = 80 cm
2
× 2
c. 532 cm
2
62 cm
2
> 30 cm
2
× 9
d.
46 cm
2
× 3 < 36 cm
2
× 4
Bài 2.
Nếu tháng hai 5 ngày chủ nhật thì tháng đó bao nhiêu ngày?
Bài 3.
Dũng 20 nghìn đồng gồm 5 tờ giấy bạc. Hỏi Dũng những loại tiền nào?
Bài 4.
Minh mua sách hết 10 nghìn đồng, Minh trả cho cửa hàng 4 tờ tiền. Hỏi Minh
đã trả cho cửa hàng những tờ tiền loại nào?
Bài 5.
Lan 26 nghìn đồng, Huệ 14 nghìn đồng. Hỏi Lan phải đưa cho Huệ bao
nhiêu tiền để 2 bạn số tiền bằng nhau?
Bài 6.
6 học sinh mua quà sinh nhật để tặng bạn. Họ đưa bán ng 50 nghìn
đồng nhận số tiền trả lại 8 nghìn đồng. Nếu chia đều số tiền mua quà sinh
nhật cho 6 người thì mỗi người phải trả bao nhiêu tiền?
Bài 7.
một tờ tiền 5 nghìn đồng, muốn đổi lấy đủ 2 loại tiền 1 nghìn 2 nghìn thì
bao nhiêu ch đỗi?
Bài 8.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Kim giờ quay được 1 vòng thì kim phút quay được bao nhiêu vòng?
Bài 9.
Hồng hỏi Lan: “Bây giờ mấy giờ?”. Lan trả lời: ‘Thời gian từ 12 giờ trưa đên
bây giờ bằng thời gian t bây giờ đên t ngày”. Vậỵ bây gi mấy giờ?
Bài 10.
Lan đi từ nhà lúc 7 giờ kém 5 phút, Lan đến trường lúc 7 giờ 10 phút. Hỏi Lan
đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút?
Đáp án Bài tập Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3:
Bài 1.
a) S
b) S
c) Đ
d) Đ
Bài 2.
Tháng hai thề 28 hoặc 29 ngày. Nếu tháng đó 28 ngày thì sẽ s tuần
là:
28 : 7 = 4 (tuần)
Nếu chỉ 4 tuần thì tháng đó chỉ thể 4 ngày ch nhật, nhưng tháng đó
5 ngày chủ nhật nên tháng đó phải 5 ngày.
Đáp số: Tháng hai đó 29 ngày.
Bài 3.
Ta có: 20 000 = 10 000 + 5000 + 2000 + 2000 + 1000
Vậy ng 1 tờ giấy bạc 10 nghìn, 2 tờ giấy bạc 2 nghìn, 1 tờ giấy bạc 5
nghìn 1 tờ giấy bạc 1 nghìn.
Bài 4.
Ta có: 10000 = 5000 + 2000 + 2000 + 1000
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Vậy Minh đã trả cho cửa hàng 2 tờ giấy bạc 2 nghìn, 1 tờ giấy bạc 5 nghìn 1
tờ giấy bạc 1 nghìn.
Bài 5.
Tổng số tiền của Lan Huệ :
26 + 14 = 40 (nghìn đồng)
Đễ hai bạn số tiền bằng nhau thì Lan phải có:
40 : 2 = 20 (nghìn đồng)
Vậy Lan phải đưa cho Huệ:
26 20 = 6 (nghìn đồng).
Đáp số: 7 nghìn đồng.
Bài 7.
Ta có:
5= 2 + 2 + 1;
5 = 1 + 1 + + 2 Vậy 2 cách đổi.
Cách 1: Đổi 5 nghìn lấy 2 tờ giấy bạc 2 nghìn, 1 tờ giấy bạc 1 nghìn.
Cách 2: Đổi 5 nghìn lấy 3 tờ giấy bạc 1 nghìn, 1 tờ giấy bạc 2 nghìn.
Bài 8.
Cứ 1 giờ thì kim phút quay được 1 vòng. Vậỷ nếu kim giờ quay được 1 vòng,
tức 12 giờ, thì kim phút được s vòng là:
1 × 12 = 12 (vòng)
Đáp số: 12 vòng.
Bài 9.
Thời gian từ 12 giờ trưa đến hết ngày còn số giờ là:
24 12 = 12 (giờ)

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Đo lường và đơn vị đo lường phần 3

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Đo lường và đơn vị đo lường phần 3 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 3, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 3 và thi học sinh giỏi lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

>>> Bài tiếp theo: Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Đo lường và đơn vị đo lường phần 4

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Đo lường và đơn vị đo lường phần 3 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện tốt môn Toán bồi dưỡng HSG lớp 3.

Đánh giá bài viết
1 776
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 3 Nâng cao Xem thêm