Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Đo lường và đơn vị đo lường phần 4

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Đo lường và đơn vị đo lường phần 4

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Đo lường và đơn vị đo lường phần 4 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 3, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 3 và thi học sinh giỏi lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3:

I. Bài tập

Bài 1.

Em đi học từ nhà lúc 7 giờ và đến trường lúc 7 giờ 20 phút. Hỏi em đã đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút?

Bài 2.

Một tiết học bắt đầu lúc 8 giờ và đến 9 giờ kém 20 phút thì xong tiết học đó. Hỏi thời gian tiết học đó là bao nhiêu phút?

Bài 3.

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Khoảng thời gian từ 8 giờ kém 10 phút sáng đến 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày là:

A. 20 phút B. 30 phút C. 40 phút D. 50 phút

Bài 4.

Lan và Hồng cùng đi một quãng đường dài 3km, Lan đi xe đạp nên hết 1/4 giờ, Hồng đi bộ nên phải mất gấp 3 lần thời gian của Lan. Hỏi Hồng đi hết bao nhiêu thời gian?

Bài 5.

Bạn A đi quãng đường 3km hết 15 phút. Hỏi bạn A đi quãng đường 10km thì hết bao nhiêu thời gian?

Bài 6.

Nhà bác A thu hoạch vụ mùa được 300kg thóc, nhà bác B thu hoạch được ít hơn nhà bác A là 3 yến thóc. Hỏi:

a. Nhà bác B thu hoạch được bao nhiêu ki-Iô-gam thóc?

b. Cả hai nhà bác A và B thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài 7.

Năm nay, thửa ruộng nhà bác A trồng ngô, khi thu hoạch bác đem bán hết số ngô này và thu được 600 nghìn đồng. Năm ngoái nhà bác A trồng lạc trên thửa ruộng này và thu được một số ki-lô-gam lạc, bác đem bán và được số tiền nhiều hơn năm nay là 200 nghìn đồng. Tính số ki-lô-gam lạc năm ngoái nhà bác A thú được, biết giá 1 yến lạc năm ngoái là 40 nghìn đồng.

Bài 8.

Cả Dung và Hà nặng 55kg, Dung nặng hơn Hà 5kg. Hỏi Dung và Hà mỗi người nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 9.

Một yến lạc bán giá 50 nghìn đồng, một yến ngô bán giá 30 nghìn ‘đồng. Biết số tiền bán lạc và ngô bằng nhau và bằng 150 nghìn đồng. Hỏi đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam ngô, bao nhiêu ki-lô-gam lạc?

Bài 10.

Thửa ruộng A thu được số thóc gấp đôi thửa ruộng B, biết tổng số thóc của hai thửa ruộng là 600kg. Hỏi mỗi thửa ruộng thu được bao nhiêu tạ thóc?

Bài 11.

Thửa ruộng A trồng ngô và thu được 3 tạ 2 yến ngô. Thửa ruộng B cũng trồng ngô, nhưng thu được chỉ bằng một nửa số ngô của thửa ruộng A. Hỏi cả hai thửa ruộng thu được bao nhiêu ki-lô-gam ngô?

Đáp án Bài tập Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3:

Bài 1.

Đáp số: 20 phút.

Bài 2.

Đáp số: 40 phút.

Bài 3.

C. 40 phút

Bài 4.

Thời gian Lan đi hết quãng đường là:

60 : 4 = 15 (phút)

Thời gian Hồng đi hết quãng đường là:

15 x 3 = 45 (phút).

Đáp số: 45 phút.

Bài 5.

Thời gian để bạn A đi 1km là:

15 : 3 = 5 (phút)

Thời gian để bạn A đi hết 10km là:

5 × 10 = 50 (phút).

Đáp số: 50 phút.

Bài 6.

a) 3 yến = 30kg

Nhà bác B thu hoạch được số thỏc là:

300 – 30 = 270 (kg)

b) Cả 2 nhà bác A và bác B thu hoạch được số thóc là:

300 + 270 = 570 (kg).

Đáp số: a) 270kg; b) 570kg.

Bài 7.

Số tiền bán lạc năm ngoái là:

600 + 200 = 800 (nghìn đồng)

Số lạc đem bán là:

800:40= 20 (yến)

20 yến = 200kg

Đáp số: 200kg lạc.

Bài 8. Ta có sơ đồ sau:

Đáp án Bài tập Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3:

Số cân nặng cùa Hà là: (55 – 5): 2 = 25 (kg)

Số cân nặng của Dung ìà: 25 + 5 = 30 (kg).

Đáp số: Dung: 30kg;

Hà: 25kg.

Bài 9.

Đáp số: Ngô 50kg; Lạc: 30 kg.

Bài 10.

Ta biểu diễn số thóc của hai thửa ruộng theo sơ đồ dưới đây:

Đáp án Bài tập Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3:

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 1 = 3 (phần)

Giá trị một phần hay số thóc thửa ruộng B thu được là: 600 : 3 = 200 (kg)

200kg = 2 tạ

Số thóc thửa ruộng A thu được là:

200 x 2 = 400 (kg)

400kg = 4 tạ.

Đáp số:

Thửa ruộng A: 4 tạ thóc.

Thửa ruộng B: 2 tạ thóc.

Bài 11.

3 tạ 2 yến = 320kg

Số ngô thửa ruộng B thu được là:

320:2 = 160 (kg)

Tổng số ngô cả hai thửa A và B thu được là:

160 + 320 = 480 (kg).

Đáp số: 480kg ngô.

>>> Bài tiếp theo: Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Tính diện tích trong hình học phần 1

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Đo lường và đơn vị đo lường phần 4 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện tốt môn Toán bồi dưỡng HSG lớp 3.

Đánh giá bài viết
1 1.417
Sắp xếp theo
    Toán lớp 3 Nâng cao Xem thêm