Bộ đề trắc nghiệm Toán lớp 3 - Ôn tập nghỉ dịch Covid-19 (Tuần từ 9/3 - 14/3)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN 3
Đề 1 (01/3/2020)
1. Trong phép chia , số chia 7 thì số có thể những số nào?
A. 1; 2; 3; 4; 5; 6
B. 2, 3, 4, 5, 6, 7
C. 3, 4, 5, 6, 7, 8
2. Giá trị chữ số 5 trong số 7 450 là:
A. 5000
B. 500
C. 50
D.5
3. Số lớn nhất trong các số 8156; 8615; 8516; 8165 là:
A. 8156
B. 8615
C. 8516
D. 8165
4. Số Ba nghìn ba trăm bốn mươi lăm” viết là:
A. 3345
B. 330045
C. 345
D. 300030045
5. Cho biểu thức: (357 + 107) x 2
Giá trị của biểu thức là:
A. 571
B. 928
C. 927
D. 517
6. Cho 18 m 5 cm = cm
A. 185
B. 1850
C. 1805
D. 1800
7. Một cửa hàng 836 lít dầu. Lần thứ nhất bán 1/4 số dầu đó, lần th hai bán 465 lít
dầu. Hỏi cả hai lần cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?
A. 207 lít dầu
B. 674 lít dầu
C. 764 lít dầu
D. 702 lít dầu
8. Một hình tam giác độ i mỗi cạnh đều bằng 24cm. Một hình tứ giác độ dài mỗi
cạnh đều bằng 2dm. Hỏi chu vi hình tam giác chu vi hình tứ giác hơn kém nhau bao
nhiêu cm?
A. 6 cm B. 7cm C. 8cm D. 9cm
9. Với ba số 529; 763; 234 và các dấu +, -, = Em lập được bao nhiêu phép tính đúng?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
__________________________________________
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề Toán 2 (02/3/2020)
1. Số 2 nghìn, 3 trăm, 2 đơn vị viết :
A. 2302
B. 2320
C. 23002
D.23202
2. Trong phép chia thương 6, số chia 5, số 3. Số bị chia là:
A. 34 B. 33 C. 36 D. 37
3. Hiệu của số lớn nhất 4 chữ số với số lớn nhất có ba chữ số là:
A. 999 B. 9999 C. 9000 D. 9009
4. Tích của 230 4 là:
A. 900 B. 919 C. 9200 D. 920
5. 22 giờ tức mấy giờ đêm?
A. 9 gi B. 10 giờ C. 11 gi D. 12 giờ
6. Chữ số 6 trong 565 có giá trị là:
A. 600 B. 60 C. 56 D. 65
7. Tìm kết quả x, biết: x x 5 = 125 + 135
A. 52 B. 25 C. 255 D. 552
8. 4m 4dm =.....dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 440 B. 44 C. 404 D.444
9. Chu vi hình vuông cạnh 5cm là:
A. 5cm B. 10cm C. 15cm D. 20cm
10. Một hình chữ nhật chiều rộng 15m chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi
hình chữ nhật đó?
A. 120m B. 102m C. 60m D. 45m
11. Nhà em 24 con . Số vịt nhiều hơn số 2 con. Hỏi nhà em bao nhiêu con vịt
gà?
A. 22 con B. 50 con C. 40 con D. 35 con
12. Một đội đồng diễn thể dục 464 học sinh, trong đó ¼ số học sinh học sinh
nam. Hỏi đội đó có bao nhiêu học sinh nữ?
A. 483 học sinh
B. 438 học sinh
C. 384 học sinh
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. 348 học sinh
13. Mẹ 900g đường, mẹ dùng làm bánh hết 600g. Sau đó mẹ chia đều vào 2 túi nhỏ. Hỏi
mỗi túi bao nhiêu gam đường?
A. 105g
B. 150g
C. 200g
D. 300g
14. Em 7 quyển vở, anh nhiều hơn em 21 quyển vở. Hỏi số quyển vở của em bằng
một phần mấy số quyển vở của anh?
A. 4 lần
B. 1/4
C. 3 lần
D. 1/3
_________________________________________________________________
Đề Toán 3 (03/03/2020)
1. Số 5 nghìn 3 chục 2 đơn vị viết là:
A. 532 B. 5032 C. 5320 D. 5023
2. Tìm số thích hợp để điền o ch chấm: 5m 4cm = ……cm là:
A. 54 cm B. 540 cm C. 504 cm D. 564 cm
3. Tích của 246 4 là:
A. 61 B. 964 C. 948 D. 984
4. Trong các phép chia với số chia 7, số dư lớn nhất là:
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
5. Một phép chia số chia 5, thương 24, số 3. Hãy tìm số bị chia?
A. 123 B. 120 C. 132 D. 102

Tổng hợp Đề thi trắc nghiệm Toán lớp 3

Bộ đề trắc nghiệm Toán lớp 3 tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức trong chương trình Toán 3. Tài liệu này bao gồm 15 đề thi giúp các em học tập và luyện đề dễ dàng hơn, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Các bài tập ở nhà khác

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020

................................................................................

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bộ Đề trắc nghiệm Toán lớp 3. Ngoài Bài ôn tập trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
38 7.081
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 3 Xem thêm