Giải Toán lớp 3 trang 155: Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

Giải bài tập trang 155 SGK Toán 3: Phép cộng các số trong phạm vi 100 00 bao gồm đáp án chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 3 này sẽ giúp các em học sinh nắm được cách thực hiện phép cộng các số trong phạm vi 100 000 (đặt tính, tính đúng). Đồng thời, hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn bằng 2 phép tính và tính diện tích hình chữ nhật.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bài 1 Toán lớp 3 trang 155 tập 2

Tính

\dfrac{\begin{align} & \,\,\,64827 \\ & + \\ & \,\,\,21957 \\ \end{align}}{\,\,\,\,}\dfrac{\begin{align} & \,\,\,86149 \\ & + \\ & \,\,\,12735 \\ \end{align}}{\,\,\,\,}
\dfrac{\begin{align} & \,\,\,37092 \\ & + \\ & \,\,\,35864 \\ \end{align}}{\,\,\,\,}\dfrac{\begin{align} & \,\,\,72468 \\ & + \\ & \,\,\,\,\,\,6829 \\ \end{align}}{\,\,\,\,}

Hướng dẫn giải

\dfrac{\begin{align} & \,\,\,64827 \\ & + \\ & \,\,\,21957 \\ \end{align}}{\,\,\,\,86784}\dfrac{\begin{align} & \,\,\,86149 \\ & + \\ & \,\,\,12735 \\ \end{align}}{\,\,\,\,98884}
\dfrac{\begin{align} & \,\,\,37092 \\ & + \\ & \,\,\,35864 \\ \end{align}}{\,\,\,\,72956}\dfrac{\begin{align} & \,\,\,72468 \\ & + \\ & \,\,\,\,\,\,6829 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,79297}

Bài 2 Toán lớp 3 trang 155 tập 2

Đặt tính rồi tính:

a, 18257 + 6443952819 + 6546
b, 35046 + 267342475 + 6820

Hướng dẫn giải

\dfrac{\begin{align} & \,\,\,18257 \\ & + \\ & \,\,\,64439 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,82696}\dfrac{\begin{align} & \,\,\,52819 \\ & + \\ & \,\,\,\,\,\,6546 \\ \end{align}}{\,\,\,\,\,59365}
\dfrac{\begin{align} & \,\,\,35046 \\ & + \\ & \,\,\,26734 \\ \end{align}}{\,\,\,\,61780}\dfrac{\begin{align} & \,\,\,2475 \\ & + \\ & \,\,\,6820 \\ \end{align}}{\,\,\,\,9295}

Bài 3 Toán lớp 3 trang 155 tập 2

Tính diện tích hình chữ nhật ABCD

Giải bài tập trang 155 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

9 x 6 = 54 cm vuông

Đáp số 54 cm vuông

Bài 4 Toán lớp 3 trang 155 tập 2

Đoạn đường AB dài 2350m và đoạn đường CD dài 3km. Hai đoạn đường này có chung nhau một chiếc cầu từ C đến B dài 350m. Tính độ dài đoạn đường từ A đến D.

Bài 4 Toán lớp 3 trang 155 tập 2

Hướng dẫn giải

Đổi 3km = 300m

Ta có đoạn đường AB dài 2350m, đoạn đường CD dài 3000m

Đoạn đường này có chiếc cầu CB dài 350m

Vậy độ dài đoạn đường AD là: AB + CD - CB = 2350 + 3000 - 350 = 5000 (m)

Vậy đoạn đường AD dài 5000m = 5km

Đáp số 5km

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 156 SGK Toán 3: Luyện tập Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Giải bài tập trang 155 SGK Toán 3: Phép cộng các số trong phạm vi 100 000. Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
265 53.728
Sắp xếp theo

    Toán lớp 3 Chân trời - Tập 2

    Xem thêm