Giải Toán lớp 3 trang 63, 64: Bảng nhân 9 - Luyện tập

Giải bài tập Toán lớp 3 trang 63, 64: Bảng nhân 9 - Luyện tập với lời giải chi tiết. Lời giải hay bài tập toán 3 này sẽ giúp các em học sinh nắm được cách lập bảng nhân 9 và cách ứng dụng kiến thức bài bảng nhân 9 vào bài tập thực hành một cách thành thạo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

1. Giải Toán lớp 3 trang 63

Toán lớp 3 trang 63 câu 1

Tính nhẩm:

9 × 4 =9 × 2 =9 × 5 =9 × 10 =
9 × 1 =9 × 7 =9 × 8 =0 × 9 =
9 × 3 =9 × 6 =9 × 9 =9 × 0 =

Phương pháp giải:

Nhẩm giá trị bảng nhân 9 vừa học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

9 × 4 = 369 × 2 = 189 × 5 = 409 × 10 = 90
9 × 1 = 99 × 7 = 639 × 8 = 720 × 9 = 0
9 × 3 = 279 × 6 = 549 × 9 = 819 × 0 = 0

Toán lớp 3 trang 63 câu 2

Tính

9 × 6 + 17

9 × 3 × 2

9 × 7 – 25

Phương pháp giải:

- Tìm giá trị của phép nhân.

- Lấy kết quả vừa tìm được thực hiện phép tính với số còn lại.

Lời giải chi tiết:

9 × 6 + 17 = 54 + 17 = 71

9 × 3 × 2 = 27 × 2 = 54

9 × 7 – 25 = 63 – 25 = 38

9 × 9 : 9 = 81 : 9 = 9

Toán lớp 3 trang 63 câu 3

Lớp 3B có 3 tổ, mỗi tổ có 9 bạn. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu bạn?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

1 tổ : 9 bạn

3 tổ : ... bạn?

Muốn tìm lời giải ta lấy số bạn trng một tổ nhân với 3.

Lời giải chi tiết:

Số học sinh của lớp 3B là:

8 × 3 = 27 (bạn)

Đáp số: 7 bạn

Toán lớp 3 trang 63 câu 4

Đếm thêm 9 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

9

18

27

54

81

Phương pháp giải:

Đếm xuôi cách 9 đơn vị, bắt đầu từ số 9 rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

2. Giải Toán lớp 3 trang 64

Toán lớp 3 trang 64 câu 1

Tính nhẩm:

9 × 1 =9 × 5 =9 × 4 =9 × 10 =
9 × 2 =9 × 7 =9 × 8 =9 × 0 =
9 × 3 =9 × 9 =9 × 6 =0 × 9 =
9 × 2 =9 × 5 =9 × 8 =9 × 10 =
2 × 9 =5 × 9 =8 × 9 =10 × 9 =

Phương pháp giải:

Nhẩm lại các bảng nhân trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

9 × 1 = 99 × 5 = 459 × 4 = 329 × 10 = 90
9 × 2 = 189 × 7 = 639 × 8 = 729 × 0 = 0
9 × 3 = 279 × 9 = 819 × 6 = 540 × 9 = 0
9 × 2 = 189 × 5 = 459 × 8 = 729 × 10 = 90
2 × 9 = 185 × 9 = 458 × 9 = 7210 × 9 = 90

Toán lớp 3 trang 64 câu 2

Tính:

9 × 3 + 99 × 8 + 9
9 × 4 + 99 × 9 + 9

Phương pháp giải:

- Tính giá trị phép tính nhân.

- Cộng kết quả vừa tìm được với số còn lại.

Lời giải chi tiết:

9 × 3 + 9 = 27 + 9 = 36

9 × 4 + 9 = 36 + 9 = 45

9 × 8 + 9 = 72 + 9 = 81

9 × 9 + 9 = 81 + 9 = 90

Toán lớp 3 trang 64 câu 3

Một công ty vận tải có bốn đội xe. Đội một có 10 xe ô tô, 3 đội còn lại mỗi đội có 9 xe ô tô. Hỏi công ty đó có bao nhiêu xe ô tô?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Đội Một : 10 xe ô tô.

Ba đội còn lại, mỗi đội : 9 xe ô tô.

Tất cả : ... xe ô tô ?

- Tìm số xe của ba đội còn lại : Lấy số xe của mỗi đội nhân với 3.

- Tính tất cả số xe : Lấy số xe của đội Một cộng với kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Số xe ô tô của 3 đội còn lại là:

9 × 3 = 27 (xe)

Số xe ô tô của công ty là:

10 + 27 = 37 (xe).

Toán lớp 3 trang 64 câu 4

Viết kết quả phép nhân vào ô trống(theo mẫu):

Toán lớp 3 trang 64 câu 4

Lời giải:

Toán lớp 3 trang 64 câu 4

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 65, 66, 67 SGK Toán 3: Gam - Luyện tập

Trên đây là: Giải Toán lớp 3 trang 63, 64: Bảng nhân 9 - Luyện tập. Trong quá trình học lớp 3, các em học sinh không tránh được việc gặp những bài tập Toán lớp 3 khó, nâng cao. Những bài tập sách giáo khoa cũng có thể khiến các em gặp khó khăn trong quá trình giải. Tuy nhiên, để cùng các em học Toán lớp 3 hiệu quả hơn, VnDoc cung cấp lời giải bài tập Toán lớp 3 để các em tham khảo. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
43 9.852
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 3 Xem thêm