Bài tập Toán lớp 3: Bảng nhân 9

Bài tập Toán lớp 3: Bảng nhân 9 là tài liệu ôn tập Chương 2 với các bài tập Toán lớp 3 cơ bản, giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán lớp 3 đạt kết quả tốt nhất, góp phần củng cố thêm kiến thức của các em.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Lý thuyết Bảng nhân 9

9 x 1 = 99 x 2 = 189 x 3 = 279 x 4 = 369 x 5 = 45
9 x 6 = 549 x 7 = 639 x 8 = 729 x 9 = 819 x 10 = 90

B. Bài tập Bảng nhân 9

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính 9 x 6 bằng:

A. 27B. 72C. 63D. 54

Câu 2: Tại một cửa hàng, ngày thứ nhất cửa hàng bán được 9 lít dầu. Ngày thứ hai cửa hàng bán được số dầu gấp 5 lần ngày thứ nhất. Số lít dầu ngày thứ hai bán được là:

A. 9 lítB. 27 lítC. 36 lítD. 45 lít

Câu 3: Kết quả của phép tính 9 x 3 + 23 là:

A. 50B. 60C. 70D. 80

Câu 4: Giá trị X thỏa mãn: X x 9 = 81 là:

A. 10B. 9C. 8D. 7

Câu 5: Kết quả phép tính nào lớn nhất trong các phép tính dưới đây?

A. 5 x 9B. 6 x 10C. 7 x 8D. 9 x 7

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Tính nhẩm

9 x 69 x 89 x 49 x 99 x 5

Bài 2: Tính:

9 x 2 + 179 x 9 – 259 x 6 + 45
9 x 8 – 219 x 3 + 9 x 109 x 5 : 3

Bài 3:

a, X – 37 = 9 x 8

b, 250 – X = 9 x 10

Bài 4: Một cửa hàng ngày đầu tiên họ bán được 9 hộp kẹo. Ngày thứ hai họ bán được số hộp kẹo gấp 2 lần số hộp đã bán được ở ngày thứ nhất. Hỏi sau hai ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu hộp kẹo?

C. Lời giải bài tập Bảng nhân 9

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
DDABD

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

9 x 6 = 549 x 8 = 729 x 4 = 369 x 9 = 819 x 5 = 45

Bài 2: Tính:

9 x 2 + 17 = 359 x 9 – 25 = 569 x 6 + 45 = 81
9 x 8 – 21 = 519 x 3 + 9 x 10 = 1179 x 5 : 3 = 15

Bài 3:

a, X – 37 = 9 x 8

X – 37 = 72

X = 72 + 37

X = 109

b, 250 – X = 9 x 10

250 – X = 90

X = 250 – 90

X = 160

Bài 4:

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số hộp kẹo là:

9 x 2 = 18 (hộp kẹo)

Cả hai ngày cửa hàng bán được số hộp kẹo là:

18 + 9 = 27 (hộp kẹo)

Đáp số: 27 hộp kẹo

--------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bài tập Toán lớp 3: Bảng nhân 9. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
23 5.935
Sắp xếp theo

    Bài tập Toán lớp 3

    Xem thêm