Giải bài tập trang 65, 66, 67 SGK Toán 3: Gam - Luyện tập

Giải bài tập trang 65, 66, 67 SGK Toán 3: Gam - Luyện tập

Giải bài tập trang 65, 66, 67 SGK Toán 3: Gam - Luyện tập với lời giải chi tiết giúp các em hiểu được đơn vị đo khối lượng gam và sự liên hệ giữa gam và kg. Đồng thời, biết cách đọc kết quả khi cân vật bằng cân đĩa và cân đồng hồ và thực hiện 4 phép tính +, -, x, : với số đo khối lượng.

Giải bài tập trang 63, 64 SGK Toán 3: Bảng nhân 9 - Luyện tập

Giải vở bài tập Toán 3 bài 63: Gam

Hướng dẫn giải bài Gam (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 3 trang 65, 66)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Giải bài tập trang 65, 66, 67 SGK Toán 3

a) Hộp đường cân nặng 200g

b) 3 quả táo cân nặng 700g

c) Gói mì chính cân nặng 210g

d) Quả lê cân nặng 400g

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Giải bài tập trang 65, 66, 67 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Quả đu đủ cân nặng 800g

Bắp cải cân nặng 600g.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính theo mẫu

Mẫu: 22 g + 47 g = 69 g

163 g + 28 g = 50 g × 2 =

42 g – 25 g = 96 g : 3 =

100 g + 45 g – 26 g =

Hướng dẫn giải

163 g + 28 g = 191g 50 g × 2 = 100g

42 g – 25 g = 17g 96 g : 3 = 32g

100 g + 45 g – 26 g = 119g.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Cá hộp sữa cân nặng 455g, vỏ hộp cân nặng 58g. Hỏi trong hộp có bao nhiêu gam sữa?

Hướng dẫn giải

Số gam sữa có trong hộp là:

455 – 58 = 397 (g).

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Mỗi túi mì chính cân nặng 210 g. Hỏi 4 túi mì chính như thế cân nặng bao nhiêu gam?

Hướng dẫn giải

Cả 4 gói mì chính cân nặng là:

210 × 4 = 840 (g).

Các bạn tham khảo và luyện tập: Giải vở bài tập Toán 3 bài 64: Luyện tập Gam

Hướng dẫn giải bài Luyện tập Gam (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 3 trang 67)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Điền dấu < , =, > vào chỗ chấm.

744g.... 474g 305g...350g

400g + 8g ...480g 450g...500g – 40g.

1kg...900g + 5 g 760g + 240g ...1kg

Hướng dẫn giải

Điền dấu < , =, > vào chỗ chấm.

744g > 474g 305g < 350g

400g + 8g < 480g 450g < 500g – 40g.

1kg > 900g + 5 g 760g + 240g = 1kg

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Mẹ Hà mua 4 gói kẹo và 1 gói bánh, mỗi gói kẹo cân nặng 130g và gói bánh cân nặng 175g. Hỏi mẹ Hà đã mua tất cả bao nhiêu gam kẹo và bánh?

Hướng dẫn giải

4 gói kẹo cân nặng là:

130 × 4 = 520 (g)

Cả kẹo và bánh mẹ mua cân nặng là:

520 + 175 = 695 (g).

Đáp số: 695 gam

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Cô Lan có 1kg đường, cô đã dùng làm bánh hết 400g. Sau đó cô chia đều số đường còn lại vào 3 túi nhỏ. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam đường?

Hướng dẫn giải

1kg = 1000g

Số đường còn lại cân nặng là:

1000 – 400 = 600 (g)

Mỗi túi đường nhỏ cân nặng là:

600 : 3 = 200 (g)

Đáp số: 200 gam

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 68, 69 SGK Toán 3: Bảng chia 9 - Luyện tập

Đánh giá bài viết
40 13.972
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 3 SGK chi tiết, dễ hiểu Xem thêm