Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 64: Luyện tập Gam

Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 64: Luyện tập trang 74, 75 Vở bài tập Toán 3 với lời giải và đáp án chi tiết cho từng bài tập SBT cho các em học sinh tham khảo luyện tập các dạng bài tập đơn vị đo khối lượng gam ở lớp 3. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 74 câu 1

Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm:

585g … 558g

305g … 300g + 50g

1kg … 850g + 150g

526g … 625g

450g … 500g – 60g

1kg … 640g + 360g

Phương pháp giải:

So sánh các số khi cùng đơn vị đo.

Chú ý: 1kg = 1000g.

Lời giải chi tiết:

585g > 558g

305g < 300g + 50g

1kg = 850g + 150g

526g < 625g

450g > 500g – 60g

1kg = 640g + 360g

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 74 câu 2

Bác Toàn mua 4 gói bánh và 1 gói kẹo. Mỗi gói bánh cân nặng 150g và gói kẹo cân nặng 166g. Hỏi bác Toàn đã mua tất cả bao nhiêu gam bánh và kẹo?

Phương pháp giải:

- Tính khối lượng của 4 gói bánh: Lấy khối lượng của một gói nhân với 4.

- Tính tổng khối lượng của bốn gói bánh và một gói kẹo.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Lời giải chi tiết:

Số gam 4 gói bánh cân nặng là:

150 ⨯ 4 = 600 (g)

Tổng số gam kẹo và bánh là:

600 + 166 = 766 (g)

Đáp số: 766g

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 75 câu 3

Một quả bóng to và 10 quả bóng nhỏ cân nặng tất cả là 1kg. Mỗi quả bóng nhỏ cân nặng 60g. Hỏi quả bóng to cân nặng bao nhiêu gam?

Phương pháp giải:

- Đổi 1kg = 1000g

- Tính khối lượng của 10 quả bóng nhỏ: Lấy khối lượng của một quả bóng nhỏ nhân với 10.

- Lấy 1000g trừ đi khối lượng 10 quả bóng nhỏ vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

1kg = 1000g

10 quả bóng nhỏ cân nặng là: 60 ⨯ 10 = 600 (g)

1 quả bóng to cân nặng là: 1000 – 600 = 400 (g)

Đáp số: 400g

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 75 câu 4

Thực hành:

Dùng cân để cân hộp Bộ đồ dùng học toán và hộp bút của em, sau đó viết tiếp vào chỗ chấm:

a. Hộp Bộ đồ dùng học toán cân nặng ………. g

Hộp bút cân nặng ……. g.

b. Hộp ……………… cân nặng hơn hộp …………….

c. Hộp Bộ đồ dùng học toán và hộp bút cân nặng tất cả ………… g.

Phương pháp giải:

- Dùng cân để tìm khối lượng của hộp bút và hộp Bộ đồ dùng học toán.

- So sánh hai số rồi xác định vật có khối lượng nặng hơn.

- Muốn tìm khối lượng cả hai vật thì lấy khối lượng của hộp bút cộng với khối lượng hộp Bộ đồ dùng học toán.

Lời giải chi tiết:

Dùng cân để cân hộp Bộ đồ dùng học toán và hộp bút của em, sau đó viết tiếp vào chỗ chấm:

a. Hộp bộ đồ dùng học toán cân nặng 400g

Hộp bút cân nặng 200g.

b. Hộp bộ đồ dùng học Toán cân nặng hơn hộp bút

c. Hộp Bộ đồ dùng học toán và hộp bút cân nặng tất cả 600g.

Các bạn tham khảo các dạng bài tập SGK: Giải bài tập trang 65, 66, 67 SGK Toán 3: Gam - Luyện tập

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 65: Bảng chia 9

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 được tải nhiều nhất:

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 74, 75. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
49 30.182
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm