Giải vở bài tập Toán 3 bài 64: Luyện tập Gam

Giải vở bài tập Toán 3 bài 64

Giải vở bài tập Toán 3 bài 64: Luyện tập trang 74, 75 Vở bài tập Toán 3 với lời giải và đáp án chi tiết cho từng bài tập SBT cho các em học sinh tham khảo luyện tập các dạng bài tập đơn vị đo khối lượng gam. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 74, 75 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1. Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm:

585g … 558g

305g … 300g + 50g

1kg … 850g + 150g

526g … 625g

450g … 500g – 60g

1kg … 640g + 360g

Câu 2. Bác Toàn mua 4 gói bánh và 1 gói kẹo. Mỗi gói bánh cân nặng 150g và gói kẹo cân nặng 166g. Hỏi bác Toàn đã mua tất cả bao nhiêu gam bánh và kẹo?

Câu 3. Một quả bóng to và 10 quả bóng nhỏ cân nặng tất cả là 1kg. Mỗi quả bóng nhỏ cân nặng 60g. Hỏi quả bóng to cân nặng bao nhiêu gam ?

Câu 4. Thực hành:

Dùng cân để cân hộp Bộ đồ dùng học toán và hộp bút của em, sau đó viết tiếp vào chỗ chấm:

a. Hộp Bộ đồ dùng học toán cân nặng ………. g

Hộp bút cân nặng ……. g.

b. Hộp ……………… cân nặng hơn hộp …………….

c. Hộp Bộ đồ dùng học toán và hộp bút cân nặng tất cả ………… g.

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

585g > 558g

305g < 300g + 50g

1kg = 850g + 150g

526g < 625g

450g > 500g – 60g

1kg = 640g + 360g

Câu 2.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số gam 4 gói bánh cân nặng là:

150 ⨯ 4 = 600 (g)

Tổng số gam kẹo và bánh là:

600 + 166 = 766 (g)

Đáp số: 766g

Câu 3.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

1kg = 1000g

10 quả bóng nhỏ cân nặng là: 60 ⨯ 10 = 600 (g)

1 quả bóng to cân nặng là: 1000 – 600 = 400 (g)

Đáp số: 400g

Câu 4.

Dùng cân để cân hộp Bộ đồ dùng học toán và hộp bút của em, sau đó viết tiếp vào chỗ chấm:

a. Hộp bộ đồ dùng học toán cân nặng 400g

Hộp bút cân nặng 200g.

b. Hộp bộ đồ dùng học Toán cân nặng hơn hộp bút

c. Hộp Bộ đồ dùng học toán và hộp bút cân nặng tất cả 600g.

Các bạn tham khảo các dạng bài tập SGK: Giải bài tập trang 65, 66, 67 SGK Toán 3: Gam - Luyện tập

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 65: Bảng chia 9

Đánh giá bài viết
20 8.994
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm