Giải vở bài tập Toán 3 bài 65: Bảng chia 9

Giải vở bài tập Toán 3 bài 65

Giải vở bài tập Toán 3 bài 65: Bảng chia 9 trang 75, 76 Vở bài tập Toán 3 với hướng dẫn giải và đáp án chi tiết giúp các em học sinh hiểu cách lập bảng chia 9 từ bảng nhân 9, cách dùng bảng chia 9 trong luyện tập, thực hành một cách chính xác và đầy đủ hơn.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 75, 76 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1. Số?

Số bị chia

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

Số chia

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Thương

Câu 2. Tính nhẩm:

9 ⨯ 6 9 ⨯ 5

54 : 9 45 : 9

54 : 6 45 : 5

9 ⨯ 7 9 ⨯ 8

63 : 9 72 : 9

63 : 7 72 : 8

Câu 3. Có 27l dầu rót đều vào 9 can. Hỏi mỗi can có mấy lít dầu?

Câu 4. Có 27l dầu rót vào các can, mỗi can có 9l dầu. Hỏi có mấy can dầu?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

Số bị chia

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

Số chia

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Thương

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Câu 2.

9 ⨯ 6 = 54 9 ⨯ 5 = 45

54 : 9 = 6 45 : 9 = 5

54 : 6 = 9 45 : 5 = 9

9 ⨯ 7 = 63 9 ⨯ 8 = 72

63 : 9 = 7 72 : 9 = 8

63 : 7 = 9 72 : 8 = 9

Câu 3.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 4

Bài giải

Mỗi can có số lít dầu là:

27 : 9 = 3 (lít)

Đáp số: 3 lít

Câu 4.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 4

Bài giải

Số can dầu là:

27 : 9 = 3 (can)

Đáp số: 3 can

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 66: Luyện tập Bảng chia 9

Đánh giá bài viết
6 2.782
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm