Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 2 có đáp án hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán lớp 3, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho đề thi cuối học kì 1 lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng tải các đề thi Toán lớp 3 học kì 1 này về!

Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 2

Phần I: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng với các câu 1, 2, 3, 4, 5:

Câu 1. Phép tính 8 x 8 có kết quả là

A. 63

B. 48

C. 54

D. 64

Câu 2. Số “Bảy trăm hai mươi lăm” viết là:

A. 720

B. 705

C. 725

D. 7205

Câu 3. Đồng hồ sau chỉ mấy giờ?

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 2

A. 9 giờ 10 phút

C. 2 giờ kém 10 phút

B. 2 giờ kém 15 phút

D. 1 giờ 40 phút

Câu 4. Hình bên có bao nhiêu góc vuông, góc không vuông?

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 2

A. 4 góc vuông, 4 góc không vuông.

B. 1 góc vuông, 3 góc không vuông.

C. 3 góc vuông, 1 góc không vuông.

D. 2 góc vuông, 3 góc không vuông.

Câu 5: 6 dam 6dm =………. dm. Số thích hợp vào chỗ chấm là:

A. 66

B. 660

C. 6600

D. 606

Câu 6: Giá trị của biểu thức 150 + 750 : 3 là:

A. 300

B. 200

C. 400

D. 500

Câu 7: Thoa có 3 nhãn vở, Bình có số nhãn vở gấp 9 số nhãn vở của Thoa. Hỏi Bình có bao nhiêu nhãn vở?

A. 6 nhãn vở

B. 12 nhãn vở

C. 27 nhãn vở

D. 3 nhãn vở

Câu 8: Hình bên có bao nhiêu hình chữ nhật?

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 2

A. 8

B. 5

C. 6

D. 7

Phần II: Tự luận

Bài 9: Tìm X

a) x : 6 = 102

b) 234 : x = 6

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Bài 10: Bác An thu hoạch được 32 kg khoai. Bác đem bán \frac{1}{4} số khoai đó. Hỏi bác An còn lại bao nhiêu ki – lô – gam khoai?

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Bài 11: Hai số có tích là 135. Biết thừa số thứ nhất bằng 9. Nếu tăng thừa số thứ hai thêm 5 đơn vị thì tích mới là………………………………….................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

------Hết------

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 2

Phần 1: 5.5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

C

B

A

D

C

C

D

Điểm

0.5

0.5

0.5

0.5

1

1

0.5

1

Phần II.

Câu 9: ( 2 điểm ) Mỗi phép tính đúng được 1 điểm.

a) x : 6 = 102b) 234 : x = 6
x = 102 × 6x = 234 : 6
x = 612x = 39

Câu 10. (2 điểm)

Bài giải

Điểm

Ghi chú

Số khoai bác An đã bán là:

0,25

32 : 4 = 8 ( kg )

0,5

HS viết thiếu đơn vị trừ 0,25 điểm

Số khoai bác An còn lại là:

0,25

32 – 8 = 24 (kg )

0,5

HS viết thiếu đơn vị trừ 0,25 điểm

Đáp số: 24 kg khoai

0,5

HS viết thiếu đơn vị trừ 0,25 điểm

Bài 11: 0.5 điểm

Hai số có tích là 135. Biết thừa số thứ nhất bằng 9. Nếu tăng thừa số thứ hai thêm 5 đơn vị thì tích mới là 180.

*Lưu ý:

Điểm của bài KTĐK là tổng điểm các bài được làm tròn theo nguyên tắc:

+ Từ 0,5 -> 1 làm tròn thành 1 điểm.

+ Dưới 0,5 điểm làm tròn thành 0 điểm.

------Hết------

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 2. Ngoài đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán có đáp án trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ.

Đánh giá bài viết
66 17.497
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

    Xem thêm