Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 sách Family and Friends

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh Family and Friends

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 sách Family and Friends có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 3 năm 2022 - 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh học kì 1 lớp 3 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 sách Family and Friends

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Look at the pictures and complete the words

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 sách Family and Friends

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 sách Family and Friends

1. _ i _ _

2. c _ r l _

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 sách Family and Friends

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 sách Family and Friends

3. ele_ _ a _ t

4. _ _ n

Read and write Yes or No

1. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 sách Family and Friends

This is your bag.

______________________

2. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 sách Family and Friends

The kite is under the slide.

______________________

3. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 sách Family and Friends

It’s blue.

______________________

Write the words in the correct order

1. is/ pencil./ That/ her/

_______________________________________

2. That/ bag./ his/ is/

_______________________________________

3. long/ has/ black/ He/ has/ hair/./

_______________________________________

4. Do/ yogurt/ like/ you/ ?/

_______________________________________

5. do./ I/ Yes,/

_______________________________________

*Tải file để xem đáp án chi tiết*

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 sách Family and Friends. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 2.067
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 3 Chân trời

    Xem thêm