Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 - Đề 3

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học sinh tham khảo, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng học, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kì thi lớp 3 đạt kết quả cao.

1. Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2020 - 2021

Phần A: Trắc nghiệm (4 điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

Câu 1: Nhấn nút trái chuột liên tiếp 2 lần rồi thả ngón tay, gọi là … chuột

A. Nháy

B. Nháy đúp

C. Kéo thả

D. Di chuyển

Câu 2: Khi làm việc với máy tính, khoảng cách từ mắt em đến màn hình là bao nhiêu cm?

A. 20 cm đến 50 cm

B. 50 cm đến 80 cm

C. 30 cm đến 60 cm

D. 60 cm đến 90 cm

Câu 3: Biểu tượng nào là biểu tượng của phần mềm Paint?

Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2019 - 2020
Câu 4: Các phím Q W E R T Y U I O P nằm ở đâu trên bàn phím?

A. Hàng phím trên

B. Hàng phím cơ sở

C. Hàng phím số

D. Hàng phím dưới

Câu 5: Để khởi động một chương trình từ màn hình nền em sẽ:

A. Nháy đúp chuột phải vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền.

B. Nháy đúp chuột trái vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền.

C. Nháy chuột phải vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền.

D. Nháy chuột trái vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền.

Câu 6: Nháy nút phải chuột lên thư mục rồi chọn Delete là thao tác … thư mục.

A. Mở

B. Xóa

C. Đóng

D. Tạo

Câu 7: Em hãy điền tên các bộ phận chính của máy tính vào chỗ trống:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin học

Câu 8: Để tắt máy em thực hiện những thao tác gì?

A. Vào Start Shut down.

B. Vào Start Stand By.

C. Vào Start Restart.

D. Vào Start Turn Off.

Phần B: Thực hành: (6 điểm)

* Em hãy thực hành mở phần mềm Paint trên màn hình và thực hiện các yêu cầu sau:

- Vẽ ngôi nhà theo mẫu hình bên.

- Tô màu ngôi nhà

- Lưu lại bài vẽ ngôi nhà với tên theo mẫu: Tên em + Tên lớp (Ví dụ: Nhu Quynh 3A)

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin học

2. Ma trận số câu, số điểm đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2020 - 2021

MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ CÂU, SỐ ĐIỂM KHỐI 3 CUỐI HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2019 – 2020

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỷ lệ %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Làm quen với máy tính

Số câu

2

2

4

Số điểm

1.0

1.0

2.0

20%

2. Em tập vẽ

Số câu

1

1

6

Số điểm

0.5

6.0

6.5

65%

Tổng

Số câu

4

0

4

0

0

1

0

0

9

Số điểm

2.0

-

2.0

-

-

6.0

-

0.0

10

100%

Tỷ lệ %

20%

0%

20%

0%

0%

60%

0%

00%

100%

Tỷ lệ theo mức

20%

20%

60%

0%

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí thuyết (15')

8

4

40%

Thực hành (20')

1

6

60%

3. Ma trận phân bố câu hỏi đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2020 - 2021

MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI LỚP 3 - HỌC KÌ 1

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

1. Làm quen với máy tính

Số câu

2

2

4

Câu số

A1,A2

A5,A7

2. Em tập vẽ

Số câu

2

2

1

5

Câu số

A3,A6

A4,A8

B1

Tổng số câu

4

4

1

9

4. Đáp án đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3 năm 2020 - 2021

Phần A: Lý thuyết: 4 điểm

Mỗi câu chọn đúng đáp án học sinh được 0.5 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 8

B

B

A

A

B

B

A

Câu 7 (0.5 điểm)

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin học

Phần B: Thực hành: 6 điểm

- HS mở được phần mềm Paint (0.5 điểm).

- HS vẽ được hình ngôi nhà đủ các bộ phận như hình mẫu. Hình đẹp, đường thẳng phải ngay, không đứt khúc (4.5 điểm).

- HS tô màu được ngôi nhà. Màu sắc đẹp, tươi sáng (0.5 điểm).

- HS lưu được bài vẽ với tên như đề bài yêu cầu (0.5 điểm).

..., ngày …… tháng…… năm……….

Ký duyệt của BGH

Trước khi giao đề cương hay đề ôn tập cho học sinh thì các giáo viên cần kiểm tra việc soạn bài của mình, chuẩn bị của học sinh các bước cơ bản hiểu nội dung cần ôn là như thế nào, sau đó mới phát đề ôn tập để các em tập trung sâu mà lại hiệu quả.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3. Các em học sinh có thể tham khảo thêm toàn bộ đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 cùng môn Tiếng Việt lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

1. Đề thi học kì 1 lớp 3 Tải nhiều:

2. Đề thi học kì 1 lớp 3 Hay chọn lọc

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 3:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin Học năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tự nhiên xã hội năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Đạo Đức năm 2020 - 2021:

3. Đề thi học kì 1 lớp 3 VnDoc biên soạn cực chi tiết:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021:

Đánh giá bài viết
39 9.304
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin học Xem thêm