Ma trận đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2021 - 2022 theo Thông tư 22

Ma trận đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 theo Thông tư 22 bao gồm bảng ma trận đề thi 3 môn: Toán, Tiếng Việt, Tin học được VnDoc sưu tầm, đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 1 lớp 3 cho các em học sinh. Sau đây mời thầy cô cùng tham khảo toàn bộ Ma trận đề thi học kì 1 lớp 3 để ra đề thi lớp 3.

1. Ma trận đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2021 - 2022

1.1. Ma trận đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số và phép tính: tính giá trị của biểu thức; nhân (chia) ba chữ số với (cho) số có một chữ số; Giải bài toán bằng hai phép tính.

Số câu

1

1

1

1

2

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo độ dài. Đơn vị đo khối lượng. Xem đồng hồ.

Số câu

3

3

Số điểm

2,5

2,5

Yếu tố hình học: chu vi hình chữ nhật. Góc vuông, góc không vuông.

Số câu

2

2

Số điểm

2,5

2,5

Giải bài toán bằng hai phép tính.

Số câu

1

1

Số điểm

2,0

2,0

Tổng

Số câu

6

2

1

6

3

Số điểm

6,0

3,0

1,0

6,0

4,0

1.2. Ma trận đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1
Nhận biết

Mức 2
Thông hiểu

Mức 3
Vận dụng

Tổng

TNKQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

1. Kiến thức tiếng Việt, văn học

Số câu

1

1

2

Số điểm

1,0

1,0

2,0

2. Đọc

a) Đọc thành tiếng

Số câu

1

1

Số điểm

6,0

6,0

b) Đọc hiểu

Số câu

2

1

3

Số điểm

1,0

1,0

2,0

3.Viết

a) Chính tả

Số câu

1

1

Số điểm

5,0

5,0

b) Đoạn, bài văn

(viết hoặc nói)

Số câu

1

1

Số điểm

5,0

5,0

4. Nghe nói

Kết hợp trong đọc và viết chính tả, tập làm văn

Tổng

Số câu

3

2

2

1

5

4

2

Số điểm

2,0

11

2,0

5,0

4,0

5,0

11

1.3. Ma trận đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin học

Ma trận số lượng câu hỏi đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỷ lệ %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Các bộ phận của máy tính

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

5%

2. Thao tác với chuột, bàn phím máy tính

Số câu

2

2

Số điểm

1.0

1.0

10%

3. Làm quen với thư mục

Số câu

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

1.0

2.0

20%

4. Làm quen với phần mềm học vẽ

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

5%

5. Em tập vẽ: vẽ hình băng các công cụ có sẵn

Số câu

2

1

3

Số điểm

1.0

4.0

5.0

50%

6. Em tập vẽ: Tẩy xóa, tô màu, sao chép, di chuyển hình vẽ

Số câu

2

1

Số điểm

1.0

1.0

10%

Tổng

Số câu

5

5

1

1

12

Số điểm

2,5

2.5

4.0

1.0

10

Tỷ lệ %

25%

0%

25%

0%

40%

0%

10%

100%

Tỷ lệ theo mức

25%

25%

40%

10%

Tương quan giữa lý thuyết và thực hành

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí thuyết (10')

10

5

50%

Thực hành (30')

2

5

50%

Ma trận phân bổ câu hỏi đề thi học kì 1 môn Tin học 3

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

1. Làm quen với máy tính

Số câu

2

3

1

6

Câu số

A1, A4

A2,A3,A5

B1

2. Em tập vẽ

Số câu

3

2

1

6

Câu số

A6,A7,A10

A10

A8, A9

B2

Tổng số câu

5

4

2

1

12

2. Ma trận đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2020 - 2021

2.1. Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

TNKQ

TL

HT khác

1. Kiến thức tiếng Việt, văn học

Số câu

1

1

1

1

3

1

Số điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

1,5

0,5

2. Đọc

a) Đọc thành tiếng

Số câu

1

1

Số điểm

1,5

1,5

b) Đọc hiểu

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

0,5

1,0

0,5

3. Viết

a) Chính tả

Số câu

1

1

Số điểm

2,0

2,0

b) Đoạn, bài

(viết văn)

Số câu

1

1

Số điểm

2,0

2,0

4.

Nghe -nói

Nói

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

2

2

2

1

1

1

2

5

4

2

Số điểm

1,0

3,5

1,0

1,0

0,5

2,0

1,0

2,5

4,0

3,5

2.2. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số và phép tính: cộng, trừ trong phạm vi 1000; nhân (chia) số có hai, ba chữ số với (cho) số có một chữ số.

Số câu

4

4

1

1

9

1

Số điểm

2,0

2,0

1,0

1,0

5,0

1,0

Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo độ dài, khối lượng,...

Số câu

2

2

Số điểm

1,0

1,0

Yếu tố hình học: góc vuông, góc không vuông; hình chữ nhật, hình vuông,...

Số câu

2

2

Số điểm

1,0

1,0

Giải bài toán bằng hai phép tính.

Số câu

1

1

Số điểm

2,0

2,0

Tổng

Số câu

6

6

1

1

1

13

2

Số điểm

3,0

3,0

1,0

2,0

1,0

7,0

3,0

2.3. Ma trận đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 3

Mạch kiến thức,

kĩ năng (Chủ đề)

Số câu

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Khám phá máy tính

Số câu

2

1

1

2

2

Số điểm

1

1,5

1

1

2,5

Em tập vẽ

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

2,5

0,5

2,5

Em học gõ 10 ngón

Số câu

4

4

Số điểm

2

2

Học và chơi cùng máy tính

Số câu

3

3

Số điểm

1,5

1,5

Tổng

Số câu

10

1

1

1

10

3

Số điểm

5

1,5

2,5

1

5

5

Ngoài các bảng ma trận đề thi học kì 1, VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Bài tập cuối tuần lớp 3 đủ các môn Toán, tiếng Việt, Tiếng Anh để các em ôn tập mỗi tuần, giúp các em nắm chắc kiến thức tất cả các môn và học đồng đều tất cả các môn đó.

Các bạn hãy tham khảo chi tiết Ma trận đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2021 - 2022 theo Thông tư 22 gồm 3 môn Toán, Tiếng Việt, Tin học lớp 3, giúp thầy cô tham khảo, ra đề thi học kì 1 cho học sinh của mình theo đúng chuẩn 4 mức độ của Thông tư 22.

Đề thi học kì 1 lớp 3 Tải nhiều

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Ma trận đề thi học kì 1 lớp 3 theo Thông tư 22. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
78 24.064
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 3 Xem thêm