Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 theo TT 22

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 là đề kiểm tra Toán định kỳ cuối học kì 1. Đề thi được để dưới dạng trực tuyến cho các em học sinh trực tiếp luyện tập, làm quen với đề và có thể kiểm tra kết quả sau khi làm xong. 

Nhằm mang đến cho các em học sinh lớp 3 nguồn tài liệu luyện thi học kì 1 trực tuyến, VnDoc giới thiệu bộ đề thi học kì 1 lớp 3 online với đầy đủ các môn được biên soạn sát với đề thi thực, giúp các em học sinh có sự ôn tập và chuẩn bị tốt nhất cho bài thi học kì 1 sắp tới của mình.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại:  Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

 • A. Trắc nghiệm

  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

 • Câu 1: (1,0 điểm) Kết quả của phép tính 540 – 40 là:
 • Câu 2: (1,0 điểm) Kết quả của phép tính 50g x 2 là:
 • Câu 3: (1 điểm) Bao gạo 45 kg cân nặng gấp số lần bao gạo 5kg là:
 • Câu 4: (1 điểm) Tìm x, biết: 56 : x = 8
 • Câu 5: (1 điểm) 30 + 60: 6 = ... Kết quả của phép tính là:
 • Câu 6: (1 điểm) Hình bên có số góc vuông là:

  Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020

 • B. Tự luận:
 • Câu 7: Tính
 • a) 203 x 4 = .......
  812
 • b) 684: 6 = .........
  114
 • Câu 8.
  Một cửa hàng buổi sáng bán được 412 m vải, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 282 m vải. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?
  Trả lời:

  Cả hai buổi cửa hàng bán được .......... mét vải

  542

  Buổi chiều cửa hàng bán được số mét vải là: (0,25 điểm)

  412 – 282 = 130 (m) (0,75 điểm)

  Cả hai buổi cửa hàng bán được số mét vải là: (0,25 điểm)

  412 + 130 = 542 (m) (0,5 điểm)

  Đáp số: 542 mét vải (0,25 điểm)

 • Câu 9. (1 điểm)
  Lớp 3A có 34 học sinh, cần chia thành các nhóm, mỗi nhóm có không quá 6 học sinh. Hỏi có ít nhất bao nhiêu nhóm?
  Trả lời: Có thể chia được ít nhất ........... nhóm học sinh
  6
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
54 1.026
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 1 lớp 3

  Xem thêm