Thi thử Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1

Đề kiểm tra học kì 1 Tiếng Anh 3 có đáp án năm 2020

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1 Online nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 3 trên VnDoc. Đây là dạng đề thi thử bao gồm nhiều dạng bài tập hay giúp các em học sinh ôn tập, làm quen với đề để chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1 được để dưới dạng trực tuyến, cho phép các em học sinh trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

 • Exercise 1: Look at the pictures and write
 • Exercise 1: Look at the pictures and write

  1. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1

  c _ _ _ _ n

  2. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1

  _ a _ _ r _

  3. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1

  c _ _ b _ _ _ d

  4. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1

  _ _ n

  5. Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1

  _ a _ _ p _ _ k

 • 1.
  crayon 
 • 2.
  camera
 • 3.
  cupboard
 • 4.
  fan
 • 5.
  backpack
 • Exercise 2: Look at the picture and answer Yes or No

  Đề thi Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2020 số 1

 • 1. There is a plate of spaghetti on the table
 • 2. They are drinking soda
 • 3. Would Adam like some sausages?
 • 4. Toby is eating a piece of pizza
 • 5. There are four people in the picture
 • Exercise 3: Read and match

  1. Who is the old man?

  A. Yes, she is so beautiful

  2. What is it?

  B. It’s pink

  3. Is she pretty?

  C. He is my grandfather

  4. What color is the pen?

  D. We have a party

  5. What do you do on Christmas Day?

  E. It’s a fan

 • 1.
  Điền đáp án A, B, C, D tương ứng
  C
 • 2.
  E
 • 3.
  A
 • 4.
  B
 • 5.
  D
 • Exercise 4: Reorder these words to have correct sentences
 • 1. leaf/ There/ a/ is/ green/./
  1. There is a green leaf
 • 2. What/ wan/ you/ do/ colour/ ?/
  2. What color do you want?
 • 3. she/ Who/ is/ ?/
  3. Who is she?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
11 968
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 1 lớp 3

Xem thêm