Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 - 2021 số 2

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 3 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án, đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 do VnDoc.com đăng tải với nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 mới thường gặp giúp các em nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

Circle the odd one out. 

1. a. living roomb. gymc. kitchend. attic
2. a. beb. wasc. god. watch
3. a. Mondayb. Thursdayc. Februaryd. Sunday
4. a. footballb. hide-and-seekc. judod. blind man's bluff
5. a. pencil caseb. schoolbagc. rulerd. table

Put the words into the correct order. 

1. have / Maths / do / When / you / ?/

……………………………………………………………

2. you / an / Do / have / egg ?

………………………………………………………………………………

3. thirsty./ not / I’m

………………………………………………………………………………

4 . have / on / English / Friday. / I

………………………………………………………………………………

5. like / My / photo. / not / grandpa / does/ taking

………………………………………………………………………………

Read and match. 

1. Open your book, please!A. Xin vui lòng đóng sách lại!
2. Be quiet, please!B. Xin vui lòng ngồi xuống!
3. Close your book, please!C. Xin vui lòng mở sách ra!
4. Sit down, please!D. Xin vui lòng đến đây!
5. Come here, please!E. Hãy giữ im lặng nào!
6. Stand up, please!F. Xin vui lòng đứng lên!

Read and complete the sentence. 

come / don't / yes / book

1. Tom: May I go out, Mr Loc?

Mr Loc: (1) ________ , you can.

Mr Loc: (2) ________ talk, Nam.

Nam: Sorry, Mr loc.

2. Miss Hien: Mai, open your (3)________ , please.

Mai: Yes, Miss Hien.

Miss Hien: (4)________ here, Quan.

Quan: Yes, Miss Hien.

Trên đây là Đề thi môn tiếng Anh 3 học kì 1 có đáp án. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 3 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Bài tập trắc nghiệm trực tuyến tiếng Anh lớp 3, Giải bài tập SGK Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3...

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
24 4.408
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm