Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 - 2021

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 có đáp án

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 chương trình mới học kì 1 năm 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án tổng hợp những kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm cuối học kì 1 hiệu quả.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

I. Read and number the sentence to make the right dialogue. 

A. Hi, Sana. I'm Momo. Is this your school?
B. But your school has a large playground.
C. Hello, I am Sana. What's your name?
D. Yes, it is. My school is old.

II. Read and choose the correct answer.

1. A. Are those your school bag?

B. Are those your school bags?

2. A. I play basketball with my friends.

B. I play basketball on my friends.

3. A. How old are your mother?

B. How old is your mother?

4. A. It's my friends.

B. They are my friends.

5. A. Do you like reading?

B. Do you like read?

III. Put the words in order. 

1. these/ my/ classmates/ are/./

_____________________________

2. play/ I/ at/ chess/ time/ break/ ./

_____________________________

3. your/ brother's/ What/ name/ is/ ?/

_____________________________

4. up/ Stand/ please/ ./ ,/

_____________________________

5. is/ school/ That/ my/ ./

_____________________________

IV. Read and complete the blank.

My name is Jimmy. This is my friends. Tony and Peter. They like playing football and I like playing chess. We play football at break time. Tony likes playing basketball. Peter likes reading book.

1. Jimmy's friends are _____ and ________.

2. They play football at __________.

3. ________ likes playing chess.

4. Tony likes ____________.

5. Tony and Peter like __________.

ĐÁP ÁN

I. Read and number the sentence to make the right dialogue.

1 - C; 2 - A; 3 - D; 4 - B;

II. Read and choose the correct answer.

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - B; 5 - A;

III. Put the words in order.

1 - These are my classmates.

2 - I play chess at break time.

3 - What is your brother's name?

4 - Stand up, please.

5 - That is my school.

IV. Read and complete the blank.

1. Jimmy's friends are __Tony___ and ____Peter____.

2. They play football at ____break time______.

3. __Jimmy______ likes playing chess.

4. Tony likes ______playing basketball______.

5. Tony and Peter like ____playing football______.

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh 3 học kì 1 có đáp án. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 3 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Bài tập trắc nghiệm trực tuyến tiếng Anh lớp 3, Giải bài tập SGK Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3...

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
40 6.341
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm