Bộ 7 đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2021 có đáp án

Bộ 7 Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 chương trình mới có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 3 cơ bản như: Chọn từ khác loại, Sắp xếp những từ đã cho thành câu hoàn chỉnh, Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi, Đọc đoạn văn và xác định thông tin đúng sai, Tìm lỗi sai và sửa, ... kèm theo giải đáp án chi tiết giúp các em học sinh lớp 3 có thể đối chiếu với kết quả bài làm một cách chính xác. VnDoc.com hy vọng rằng bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 cuối học kì này sẽ là tài liệu ôn thi học kì 1 năm 2020 - 2021 hiệu quả dành cho các em học sinh lớp 3. Chúc các em học sinh đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Xem thêm: Bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 Tải nhiều

Bộ 7 đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 có đáp án trên đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 3 năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi học kì môn tiếng Anh lớp 3 có cấu trúc giống với đề thi chính thức giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 3 có đáp án - Đề số 1

Question 1: Chọn và khoanh tròn từ khác loại với những từ còn lại

1. you father sister

2. old nice three

3. its she he

4. how who too

Question 2: Em hãy điền a hoặc an

1. This is…………….. book.

2. Is this …………….chair?

- No, it isn’t. It is ……….desk.

3. Is this …………eraser?

- Yes, it is.

Question 3: Sắp xếp lại các từ để tạo thành câu đúng

1. name / is / Linh / My /. /

………………………………………………………………………………………….

2. your / please / book / Close / , /

…………………………………………………………………………………………

3. in / May / out / I / ? /

…………………………………………………………………………………………

4. This / school / my / is / . /

…………………………………………………………………………………………

Question 4: Nối các câu hỏi ở cột A với các câu trả lời ở cột B.

A

B

1. What’s your name?

a. I’m fine, thank you.

2. May I go out?

b. My name’s Hue.

3. How are you?

c. Nice to meet you, too

4. Nice to meet you

d. Sure

Question 5: Read the text and answer the following questions

I am Paul. This is my school. It is really beautiful and modern. I am in class 5A. there are twenty five students in my class. Edward is my close friend. Our favorite subject is English. We often practice speaking English together. I like football but he likes basketball. After school. We often go to the park together.

1. How is Paul’s school?

____________________________________

2. Which class is he in?

____________________________________

3. How many stduents are there in his class?

____________________________________

4. What is his favorite subject?

____________________________________

5. Who is Paul’s close friend?

____________________________________

6. What do they often do after school?

____________________________________

ĐÁP ÁN

Question 1: Chọn và khoanh tròn từ khác loại với những từ còn lại

1 - you; 2 - three; 3 - its; 4 - too

Question 2: Em hãy điền a hoặc an

1 - a; 2 - a - a; 3 - a

Question 3: Sắp xếp lại các từ để tạo thành câu đúng

1 - My name is Linh.

2 - Close your book, please.

3 - May I go out?

4 - This is my school.

Question 4: Nối các câu hỏi ở cột A với các câu trả lời ở cột B.

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - c;

Question 5: Read the text and answer the following questions

1. His school is beautiful and mordern

2. He is in class 5A

3. There are twenty - five students in my class.

4. His favorite subject is English

5. Edward is Paul’s close friend.

6. They often go to the park together after school.

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án - Đề số 2

I. Reorder these letters:

0. elhol Hello

1. oyTn T………..

2. plsel s………..

3. amen n………..

4. rfenid f………..

II. Read and complete:

how Hi meet name’s Hello

Peter: (0) Hello. My (1) ……………. Peter.

Quan: (2) ……………., Peter. My name’s Quan.

Peter: Nice to (3) ……………. you, Quan. (4) ……………. do you spell your name?

Quan: Q-U-A-N.

III. Read and match

A

0. Hello, Nga.

1. Is that Tony?

2. How old are you, Mary?

3. What’s your name?

4. Are Minh and Nam your friends?

B

a. My name is Lan.

b. Yes, they are.

c. Hi, Phong.

d. I’m five years old.

e. No, it isn’t

IV. Put the words in order:

0. I / Hoa. / Hello / am

Hello, I am Hoa.

1. it / Mai. / No, / isn’t. / It’s

_____________________

2. Nice / Hello, / meet / to / you. / Mr. Loc.

_____________________

3. six / old, / years / I’m / too.

_____________________

4. friend, / is / Tony. / This / my

_____________________

V. Choose the odd one out.

1. MondayThursdaySundaytoday
2. tomorrowyesterdaytodayFriday
3. VietnameseEnglishChineseEngland
4. MathslessonSciencePE
5. chalkstudentboardschoolbag
6. colourpinkorangeblack
7. ThisThatherThose

ĐÁP ÁN

I. Reorder these letters:

1. Tony 2. spell 3. name 4. friend

II. Read and complete:

1. name’s 2. Hi 3. meet 4. How

III. Read and match

0 - c; 1- e; 2 - d; 3 - a; 4 - b

IV. Put the words in order:

1. No, it isn’t. It’s Mai.

2. Hello, Mr Loc. Nice to meet you.

3. I’m six years old, too.

4. This is my friend, Tony.

V. Choose the odd one out.

1 - today; 2 - Friday; 3 - England; 4 - lesson; 5 - student; 6 - colour; 7 - her;

Đề thi tiếng Anh lớp 3 kì 1 có đáp án - Đề số 3

I a. Check the words you hear (1 point)

1.shehe
2.mynice
3.schoolclassroom
4.bigbook
5.smallschool

b. Listen and check( 1 point)

1. She’s my friendShe’s Mai
2. This is my schoolThis is my library
3. May I go out ?May I come in?
4. Close your book pleaseOpen your book, please
5. It is smallIt isn’t small

II. Circle the odd one out (2 points)

1. bigsmallclassroom
2. schoolclassroomeveryone
3. standnewsit
4. maygo outcome in
5. ruleriseraser

III. Reorder the sentences to make a dialogue (2 points)

a. What’s its name?
b. This is my school
c. It’s Vo Thi Sau school
d. Yes, it is
e. Is it big?

IV. Reorder the words to make sentences (2 points)

1. new / This / my / is / school / .

......................................................................................................................

2. is /we / This / to / go / the / school /way / .

......................................................................................................................

3. come / in / May / I ?

......................................................................................................................

4. your / ,/ please / Close / book / .

......................................................................................................................

5. up / Stand / , / please / .

......................................................................................................................

V. Write the responses (2 points)

1. What’s your name?

...........................................................................................................................

2. How are you?

................................................................................................................................

3. Is your school big?

............................................................................................................................

4. What’s the name of your school?

.........................................................................................

5. Nice to meet you!

..................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

II. Circle the odd one out ( 2 points)

1 - Classroom; 2 - everyone; 3 - new; 4 - may

III. Reorder the sentences to make a dialogue (2 points)

1 - b; 2 - a; 3 - c; 4 - e; 5 - d

IV. Reorder the words to make sentences (2 points)

1 - This is my school.

2 - This is the way we go to school.

3 - May I come in?

4 - Close your book, please.

5 - Stand up, please.

V. Write the responses (2 points)

Học sinh tự trả lời

Gợi ý:

1 - My name’s Le.

2 - I am fine, thank you.

3 - Yes, it is.

4 - It is Le Quy Don primary school.

5 - Nice to meet you, too.

Xem thêm 4 Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 1 có đáp án khác

Download 4 đề thi Anh văn lớp 3 học kỳ 1 có đáp án còn lại trong file tải.

Trên đây là Bộ đề kiểm tra học kì 1 tiếng Anh lớp 3 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh khác như để học tốt Tiếng Anh lớp 3, bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
88 24.103
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm