Bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 Tải nhiều

Nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020, Bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 kì 1 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh Unit 1 - 10 giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm cuối kì 1 lớp 3.

Xem thêm:

Đề cương tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 - 2021

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Anh có đáp án

Mời quý giáo viên & các bậc phụ huynh click vào từng đường link để tham khảo & download đề thi.

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 có file nghe năm 2020 - 2021

Bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 có file nghe

15 đề ôn thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Xem chi tiết tại: Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 - 2021 số 2

Circle the odd one out.

1. a. living roomb. gymc. kitchend. attic
2. a. beb. wasc. god. watch
3. a. Mondayb. Thursdayc. Februaryd. Sunday
4. a. footballb. hide-and-seekc. judod. blind man's bluff
5. a. pencil caseb. schoolbagc. rulerd. table

Put the words into the correct order.

1. have / Maths / do / When / you / ?/

……………………………………………………………

2. you / an / Do / have / egg ?

………………………………………………………………………………

3. thirsty./ not / I’m

………………………………………………………………………………

4 . have / on / English / Friday. / I

………………………………………………………………………………

5. like / My / photo. / not / grandpa / does/ taking

……………………………………………………………………………

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 có đáp án

Xem chi tiết tại: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 2

Read and choose the best options.

1. Hello, I'm Jimmy. - __________________

A. Hi, Jimmy. I am fine.

B. Hello, Jimmy. I am Linda.

C. Goodbye, Jimmy.

2. Be quiet, girls. - ____________________

A. Hello.

B. Goodbye.

C. Sorry.

3. Do you like playing football?

A. Yes, I do.

B. No, I am not.

C. Yes, I am.

4. ________________? - Yes, they are.

A. Are that your school bags

B. Are these your school bags?

C. Is that your school bag?

Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kỳ 1 có đáp án

Xem chi tiết tại: Đề thi tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020 - 2021

I. Read and number the sentence to make the right dialogue.

A. Hi, Sana. I'm Momo. Is this your school?
B. But your school has a large playground.
C. Hello, I am Sana. What's your name?
D. Yes, it is. My school is old.

II. Read and choose the correct answer.

1. A. Are those your school bag?

B. Are those your school bags?

2. A. I play basketball with my friends.

B. I play basketball on my friends.

3. A. How old are your mother?

B. How old is your mother?

4. A. It's my friends.

B. They are my friends.

5. A. Do you like reading?

B. Do you like read?

Đề tiếng Anh lớp 3 học kì 1 có đáp án

Xem chi tiết tại: Đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021

Choose the odd one out.

1. A. mapB. blackboardC. thirdD. schoolbag
2. A. YellowB. blueC. GreenD. Orange
3. A. fatherB. teacherC. motherD. sister
4. A. whereB. thatC. theseD. this
5. A. goB. wentC. playD. visit

Read and match.

AB
1. May I go out?A. Yes, they are.
2. How are you?B. I am nine.
3. Are these your pencils?C. Yes, you can.
4. What color is your book?D. I am fine, thanks.
5. How old are you?E. It is blue.

Trên đây là Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh hay và chọn lọc. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 3 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Bài tập trắc nghiệm trực tuyến tiếng Anh lớp 3, Giải bài tập SGK Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3...

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
13 4.704
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm