Giải vở bài tập Toán 3 bài 62: Luyện tập Bảng nhân 9

Giải vở bài tập Toán 3 bài 62

Giải vở bài tập Toán 3 bài 62: Bảng nhân 9 trang 72 vở bài tập Toán 3 với lời giải chi tiết giúp các em học sinh cách lập luyện tập bảng nhân 9 và cách ứng dụng kiến thức bài bảng nhân 9 vào bài tập thực hành một cách thành thạo. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 72 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1. Tính nhẩm:

9 ⨯ 1 = …

9 ⨯ 2 = …

9 ⨯ 3 = …

9 ⨯ 4 = …

1 ⨯ 9 = …

2 ⨯ 9 = …

3 ⨯ 9 = …

4 ⨯ 9 = …

9 ⨯ 5 = …

9 ⨯ 6 = …

9 ⨯ 7 = …

9 ⨯ 8 = …

5 ⨯ 9 = …

6 ⨯ 9 = …

7 ⨯ 9 = …

8 ⨯ 9 = …

Câu 2. Tính :

a. 9 ⨯ 4 + 9

b. 9 ⨯ 6 + 9

c. 9 ⨯ 5 + 9

d. 9 ⨯ 7 + 9

Câu 3. Lớp 3E có 4 tổ. Tổ Một có 8 bạn, 3 tổ còn lại mỗi tổ có 9 bạn . Hỏi lớp 3E có bao nhiêu bạn?

Câu 4. Viết kết quả phép nhân vào ô trống (theo mẫu):

x

1

4

7

2

6

8

9

3

5

10

7

7

8

9

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

9 ⨯ 1 = 9

9 ⨯ 2 = 18

9 ⨯ 3 = 27

9 ⨯ 4 = 36

1 ⨯ 9 = 9

2 ⨯ 9 = 18

3 ⨯ 9 = 27

4 ⨯ 9 = 36

9 ⨯ 5 = 45

9 ⨯ 6 = 54

9 ⨯ 7 = 63

9 ⨯ 8 = 72

5 ⨯ 9 = 45

6 ⨯ 9 = 54

7 ⨯ 9 = 63

8 ⨯ 9 = 72

Câu 2.

a. 9 ⨯ 4 + 9 = 36 + 9 b. 9 ⨯ 6 + 9 = 54 + 9

= 45 = 63

c. 9 ⨯ 5 + 9 = 45 + 9 d. 9 ⨯ 7 + 9 = 63 + 9

= 54 = 72

Câu 3.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số bạn có trong 3 tổ còn lại là:

9 ⨯ 3 = 27 (bạn)

Số bạn có trong lớp 3E là:

8 + 27 = 35 (bạn)

Đáp số: 35 bạn

Câu 4.

x

1

4

7

2

6

8

9

3

5

10

7

7

28

49

14

42

56

63

21

35

70

8

8

32

56

16

48

64

72

24

40

80

9

9

36

63

18

54

72

81

27

45

90

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 63: Gam

Đánh giá bài viết
31 5.949
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm