Giải vở bài tập Toán 3 bài 58: Luyện tập bảng chia 8

Giải vở bài tập Toán 3 bài 58

Giải vở bài tập Toán 3 bài 58: Luyện tập Bảng chia 8 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp cho các em học sinh luyện tập cách tính các dạng bài tập bảng chia trong phạm vi 8. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 68 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1. Tính nhẩm:

8 ⨯ 2 8 ⨯ 4

16 : 8 32 : 8

8 ⨯ 6 8 ⨯ 8

48 : 8 64 : 8

8 ⨯ 3 8 ⨯ 5

24 : 8 40 : 8

8 ⨯ 7 8 ⨯ 9

56 : 8 72 : 8

Câu 2. Tính nhẩm:

32 : 8 48 : 8

32 : 4 48 : 6

40 : 8 56 : 8

40 : 5 56 : 7

Câu 3. Một người có 58kg gạo. Sau khi bán 18kg gạo, người đó chia đều số gạo còn lại vào 8 túi. Hỏi mỗi túi đựng mấy ki-lô-gam gạo ?

Câu 4. Tô màu 1/8 số ô vuông trong mỗi hình:

Giải vở bài tập Toán 3

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

8 ⨯ 2 = 16 8 ⨯ 4 = 32

16 : 8 = 2 32 : 8 = 4

8 ⨯ 6 = 48 8 ⨯ 8 = 64

48 : 8 = 6 64 : 8 = 8

8 ⨯ 3 = 24 8 ⨯ 5 = 40

24 : 8 = 3 40 : 8 = 5

8 ⨯ 7 = 56 8 ⨯ 9 = 72

56 : 8 = 7 72 : 8 = 9

Câu 2.

32 : 8 = 4 48 : 8 = 6

32 : 4 = 8 48 : 6 = 8

40 : 8 = 5 56 : 8 = 7

40 : 5 = 8 56 : 7 = 8

Câu 3.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số ki-lô-gam gạo sau khi bán còn lại là:

58 – 18 = 40 (kg)

Số ki-lô-gam gạo có trong mỗi túi là:

40 : 8 = 5 (kg)

Đáp số: 5kg

Câu 4.

Giải vở bài tập Toán 3

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 59: So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Đánh giá bài viết
41 10.958
Sắp xếp theo

    Vở Bài Tập Toán 3

    Xem thêm