Giải vở bài tập Toán 3 bài 63: Gam

Giải vở bài tập Toán 3 bài 63

Giải vở bài tập Toán 3 bài 63: Gam trang 73, 74 vở bài tập Toán 3 với lời giải chi tiết giúp các em hiểu được đơn vị đo khối lượng gam và sự liên hệ giữa gam và kg. Đồng thời, biết cách đọc kết quả khi cân vật bằng cân đĩa và cân đồng hồ và thực hiện 4 phép tính +, -, x, : với số đo khối lượng. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 73 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Câu 1. Số ?

Giải vở bài tập Toán 3

Câu 2. Số?

Giải vở bài tập Toán 3

Câu 3. Tính (theo mẫu):

Mẫu : 125g + 38g = 163g

a. 235g + 17g

450g – 150g

60g – 25g + 14g

b. 18g ⨯ 5

84g : 4

Câu 4. Chai nước khoáng cân nặng 500g, vỏ chai cân nặng 20g. Hỏi trong chai chứa bao nhiêu gam nước khoáng?

Câu 5. Mỗi chiếc bánh nướng cân nặng 150g. Hỏi 4 chiếc bánh nướng như thế cân nặng bao nhiêu gam?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 3

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 3

Câu 3.

Mẫu : 125g + 38g = 163g

a. 235g + 17g = 252g

450g – 150g = 300g

60g – 25g + 14g = 49g

b. 18g ⨯ 5 = 90g

84g : 4 = 21g

Câu 4.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số gam nước khoáng chứa trong chai là:

500 – 20 = 480 (g)

Đáp số: 480g

Câu 5.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 3

Bài giải

Số gam của 4 chiếc bánh nướng cân nặng là:

150 ⨯ 4 = 600 (g)

Đáp số: 600g

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 64: Luyện tập Gam

Đánh giá bài viết
2 5.329
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm