Giải bài tập trang 145 SGK Toán 3: Luyện tập các số có 5 chữ số (tiếp theo)

Giải bài tập trang 145 SGK Toán 3: Luyện tập Các số có 5 chữ số (tiếp theo)

Giải bài tập trang 145 SGK Toán 3: Luyện tập các số có 5 chữ số (tiếp theo) có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập nắm chắc các kiến thức về cấu tạo số có 5 chữ số, vận dụng và các bài tập liên quan. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Giải bài tập trang 143, 144 SGK Toán 3: Các số có 5 chữ số (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài Luyện tập các số có 5 chữ số – SGK toán 3 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 3 trang 145)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết theo mẫu

Viết số

Đọc số

16305

Mười sáu nghìn ba trăm linh năm

16500

62007

62070

71010

71001

Hướng dẫn giải

Viết số

Đọc số

16305

Mười sáu nghìn ba trăm linh năm

16500

Mười sáu nghìn năm trăm

62007

Sáu mươi hai nghìn không trăm linh bảy

62070

Sáu mươi hai nghìn không trăm bảy mươi

71010

Bảy mươi mốt nghìn không trăm mười

71001

Bảy mươi mốt nghìn không trăm linh một

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết theo mẫu

Đọc số

Viết số

Tám mươi bảy nghìn một trăm mười lăm

87115

Tám mươi bảy nghìn một trăm linh năm

Tám mươi bảy nghìn không trăm linh một

Tám mươi bảy nghìn năm trăm

Tám mươi bảy nghìn

Hướng dẫn giải

Đọc số

Viết số

Tám mươi bảy nghìn một trăm mười lăm

87115

Tám mươi bảy nghìn một trăm linh năm

87105

Tám mươi bảy nghìn không trăm linh một

87001

Tám mươi bảy nghìn năm trăm

87500

Tám mươi bảy nghìn

87000

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Điền số thích hợp vào ô trống

Giải bài tập trang 145 SGK Toán 3

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Tính nhẩm

4000 + 500 = 4000 – (2000 – 1000) =

6500 – 500 = 4000 – 2000 + 1000 =

300 + 2000 x 2 = 8000 – 4000 x 2 =

1000 + 6000 : 2 = (8000 – 4000) x 2 =

Hướng dẫn giải

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

4000 + 500 = 45000 4000 – (2000 – 1000) = 3000

6500 – 500 = 6000 4000 – 2000 + 1000 = 3000

300 + 2000 x 2 = 4300 8000 – 4000 x 2 = 0

1000 + 6000 : 2 = 4000 (8000 – 4000) x 2 = 8000

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 146 SGK Toán 3: Số 100000 - Luyện tập

Đánh giá bài viết
15 1.671
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 3 SGK chi tiết, dễ hiểu Xem thêm