Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 127: Các số có 5 chữ số

Giải vở bài tập Toán 3 bài 127: Các số có 5 chữ số Vở bài tập Toán 3 tập 2 trang 51, 52 giúp các em học sinh nhận biết được các số có 5 chữ số, cấu tạo thập phân của các số có 5 chữ số có các hàng chục nghìn, trăm, chục, đơn vị. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 51 câu 1

Viết (theo mẫu):

a.

Giải vở bài tập Toán 3

Viết số: 44 231: Bốn mươi tư nghìn hai trăm ba mươi mốt.

b.

Giải vở bài tập Toán 3

Phương pháp giải:

Xác định số hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

b.

Giải vở bài tập Toán 3

Viết số: 23234. Đọc số: Hai mươi ba nghìn hai trăm ba mươi tư.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 52 câu 2

Viết (theo mẫu):

Hàng

Viết số

Đọc số

Chục nghìn

nghìn

trăm

chục

Đơn vị

6

8

3

5

2

68352

Sáu mươi tám nghìn ba trăm năm mươi hai

2

7

9

8

3

8

5

4

2

0

1

4

7

2

5

Phương pháp giải:

- Viết số có năm chữ số khi đã biết giá trị các hàng.

- Đọc số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Hàng

Viết số

Đọc số

Chục nghìn

nghìn

trăm

chục

Đơn vị

6

8

3

5

2

68352

Sáu mươi tám nghìn ba trăm năm mươi hai

2

7

9

8

3

27983

Hai mươi bảy nghìn chín trăm tám mươi ba

8

5

4

2

0

85420

Tám mươi năm nghìn bốn trăm hai mươi

1

4

7

2

5

14725

Mười bốn nghìn bảy trăm hai mươi lăm

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 52 câu 3

Số?

Giải vở bài tập Toán 3

Phương pháp giải:

- Xác định khoảng cách giữa hai số.

- Điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài tập Toán 3

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 52 câu 4

Viết (theo mẫu):

a. Số 34 725 gồm 3 chục nghìn, 4 nghìn, 7 trăm, 2 chục, 5 đơn vị.

b. Số 43 617 gồm … chục nghìn, … nghìn, … trăm, … chục, … đơn vị.

c. Số 27 513 gồm ………….., ……………, ………………, …………….., ………………

d. Số 8732 gồm ………………, ………………, ………………, ……………….

Phương pháp giải:

Phân tích số đã cho thành số chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị.

Lời giải chi tiết:

a. Số 34 725 gồm 3 chục nghìn , 4 nghìn, 7 trăm, 2 chục, 5 đơn vị.

b. Số 43 617 gồm 4 chục nghìn, 3 nghìn, 6 trăm, 1 chục, 7 đơn vị.

c. Số 27 513 gồm 2 chục nghìn, 7 nghìn, 5 trăm, 1 chục, 3 đơn vị.

d. Số 8732 gồm 8 nghìn, 7 trăm, 3 chục, 2 đơn vị.

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 128: Luyện tập Các số có 5 chữ số

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 127. Ngoài các bài tập môn Toán 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

..................

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2020-2021 VnDoc biên soạn

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020-2021

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020-2021

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2020-2021 Hay chọn lọc

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020-2021

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020-2021

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020-2021

Đánh giá bài viết
29 10.015
Sắp xếp theo
    Vở Bài Tập Toán 3 Xem thêm