Giải Toán lớp 3 trang 80, 81: Tính giá trị của biểu thức - Luyện tập (tiếp)

Giải Toán lớp 3 trang 80, 81: Tinh giá trị của biểu thức - Luyện tập (tiếp) được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Lời giải bài tập Toán 3 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại cách tính nhẩm giá trị của biểu thức dạng chỉ có phép tính cộng, trừ hoặc phép tính nhân, chia, áp dụng cách tính cho từng bài tập Toán lớp 3.

1. Giải Toán lớp 3 trang 80

Toán lớp 3 trang 80 câu 1

Tính giá trị của biểu thức:

a) 253 + 10 × 4

41 × 5 – 100

93 – 48 : 8

b) 500 + 6 × 7

30 × 8 + 50

69 + 20 × 4

Hướng dẫn giải

a) 253 + 10 × 4 = 253 + 40 = 293

41 × 5 − 100 = 205 – 100 = 105

93 – 48 : 8 = 93 – 6 = 87

b) 500 + 6 × 7 = 500 + 42 = 542

30 × 8 + 50 = 240 + 50 = 290

69 + 20 × 4 = 69 + 80 = 149

Toán lớp 3 trang 80 câu 2

Ghi đúng, ghi sai vào chỗ trống sau đây

a) 37 - 5 × 5 = 12

180 : 6 + 30 = 60

30 + 60 × 2 = 150

282 - 100 : 2 = 91

b) 13 × 3 - 2 = 13

180 + 30 : 6 = 35

10 + 60 × 2 = 180

282 - 100 : 2 = 232

Hướng dẫn giải

a) 37 - 5 × 5 = 12 Đ

180 : 6 + 30 = 60 Đ

30 + 60 × 2 = 150 Đ

282 - 100 : 2 = 91 S

b) 13 × 3 - 2 = 13 S

180 + 30 : 6 = 35 S

10 + 60 × 2 = 180 S

282 - 100 : 2 = 232 Đ

Toán lớp 3 trang 80 câu 3

Mẹ hái được 60 quả táo, chị hái được 35 quả táo. Số táo của mẹ và của chị đều xếp vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo?

Hướng dẫn giải

Tổng số táo mẹ và chị hái được là:

60 + 35 = 95 (quả)

Mỗi hộp có số quả táo là:

95 : 5 = 19 (quả)

Toán lớp 3 trang 80 câu 4

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình dưới. Hãy xếp thành hình sau:

Toán lớp 3 trang 80 câu 4

Phương pháp giải:

Chia hình tứ giác thành các hình tam giác đã cho, từ đó tìm được cách xếp hình thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Toán lớp 3 trang 80 câu 4

2. Giải Toán lớp 3 trang 81

Toán lớp 3 trang 81 câu 1

Tính giá trị của biểu thức:

125 – 85 + 80                             68 + 32 – 10

21 × 2 × 4                                   147 : 7 × 6

Hướng dẫn giải

125 – 85 + 80 = 40 + 80 = 120

68 + 32 – 10 = 100 – 10 = 90

21 × 2 × 4 = 42 × 4 = 168

147 : 7 × 6 = 21 × 6 = '126

Toán lớp 3 trang 81 câu 2

Tính giá trị của biểu thức:

375 – 10 × 3                                  306 + 93 : 3

64 : 8 + 30                                     5 × 11 – 20

Hướng dẫn giải

375 – 10 × 3 = 365 × 3 = 1095

306 + 93 : 3 = 399 : 3 = 133

64 : 8 + 30 = 8 + 30 = 38

5 × 11 – 20 = 55 – 20 = 35

Toán lớp 3 trang 81 câu 3

Tính giá trị của biểu thức:

81 : 9 + 10                          11 × 8 – 60

20 × 9 : 2                            12 + 7 × 9

Hướng dẫn giải

81 : 9 + 10 = 9 + 10 = 19

11 × 8 – 60 = 88 – 60 = 28

20 × 9 : 2 = 180 : 2 = 90

12 + 7 × 9 = 19 × 9 = 171

Toán lớp 3 trang 81 câu 4

Mỗi số trong hình tròn là giá trị của biểu thức nào?

Toán lớp 3 trang 81 câu 4

Hướng dẫn giải

Toán lớp 3 trang 81 câu 4

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 82 SGK Toán 3: Tính giá trị của biểu thức - Luyện tập (tiếp theo)

Ngoài hướng dẫn giải bài tập Toán 3, chúng tôi còn cung cấp các bài tập Toán nâng cao, các thầy cô và các phụ huynh có thể tham khảo, lựa chọn các bài tập phù hợp cho con em mình, nhằm giúp các em có những tài liệu hay nhất và bổ ích nhất để làm.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Giải bài tập trang 80, 81 SGK Toán 3: Tính giá trị của biểu thức - Luyện tập (tiếp) trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ.

1. Đề thi học kì 1 lớp 3 Tải nhiều:

2. Đề thi học kì 1 lớp 3 Hay chọn lọc

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 3:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin Học năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tự nhiên xã hội năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Đạo Đức năm 2020 - 2021:

3. Đề thi học kì 1 lớp 3 VnDoc biên soạn cực chi tiết:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 - 2021:

Đánh giá bài viết
52 21.912
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán lớp 3 SGK chi tiết, dễ hiểu Xem thêm