Học trực tuyến lớp 3

Học trực tuyến lớp 3 là nội dung bài dạy các môn Toán và Tiếng Việt kèm theo các bài tập ôn ở nhà lớp 3. Các bài dạy và bài tập lớp 3 được VnDoc.com sưu tầm, đều được soạn trong kiến thức đã học từ kì 1 đến giữa kì 2 trong thời gian nghỉ dịch bệnh Covid 19.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Các bạn tham khảo thêm:

Học trực tuyến lớp 3 các môn:

VnDoc sẽ cập nhật sớm nhất cho các bạn tham khảo vào các ngày tiếp theo.

Bài giảng trực tuyến lớp 3

Lịch học trực tuyến các lớp tiểu học

Lịch học trực tuyến các lớp tiểu học

1. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 12/5)

Toán 3. Luyện tập trang 153

1. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 11/5)

LTCV 3. Đặt và trả lời câu hỏi bằng gì?

2. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 08/5)

Toán 3. Diện tích hình chữ nhật

3. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 07/5)

Tập đọc 3. Một mái nhà chung

4. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 06/5)

Toán 3. Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-met vuông

5. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 05/5)

Tập đọc 3. Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua

6. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 04/5)

Học toán 3. Diện tích một hình

7. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 01/5)

Toán 3. Luyện tập trang 149

Tập đọc 3. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

8. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 30/4)

Toán 3. Luyện tập trang 148

Luyện từ và câu lớp 3: Mở rộng vốn từ. Thể thao. Dấu phẩy

9. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 29/4)

Toán 3. So sánh các số trong phạm vi 100 000

Tập Đọc Lớp 3. Bé Thành Phi công

10. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 28/4)

Toán 3. Số 100 000 - Luyện Tập

Tập Đọc 3. Buổi Học Thể Dục

11. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 25/4)

Toán 3. Luyện Tập Trang 145

Tập Đọc 3. Bản Tin

12. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 24/4)

Toán 3. Các Số Có Năm Chữ Số (tt)

Tiếng Việt 3: Luyện từ và câu: Nhân Hoá. Cách Đặt Và Trả Lời Câu Hỏi

13. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 23/4)

Toán Lớp 3. Luyện Tập Trang 142

Tập Đọc Lớp 3. Cùng Vui Chơi

14. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 22/4)

Môn Toán Lớp 3. Các Số Có Năm Chữ Số

Môn Tập Đọc Lớp 3. Cuộc Chạy Đua Trong Rừng

15. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 21/4)

Toán Lớp 3. Ôn Tập Giữa Kì II

Tiếng Việt Lớp 3. Ôn Tập Giữa Học Kì II

16. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 20/4)

Môn Toán: Luyện tập trang 138

Môn Tiếng Việt: Ôn tập giữa học kì 2

17. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 18/4)

Môn Toán: Làm Quen Với Thống Kê Số Liệu (tiếp theo)

Môn Tiếng Việt: Tập Đọc Lớp 3. Rước Đèn Ông Sao

18. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 17/4)

Môn Toán: Làm Quen Với Thống Kê Số Liệu

Môn Tiếng Việt: Luyện từ và câu Lớp 3 - Mở rộng vốn từ: Lễ hội - Dấu phẩy

19. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 16/4)

Môn Toán: Luyện tập trang 132

Môn Tiếng Việt: Tập đọc: Đi hội chùa Hương

20. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 15/4)

Môn Toán: Tiền Việt Nam

Học Tiếng Việt: Tập đọc Cậu bé thông minh

21. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 14/4)

Học Toán: Luyện tập trang 129

Học Tiếng Việt: Tập đọc: Ngày hội rừng xanh

22. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 13/4)

Học toán: Luyện Tập

Học Tiếng Việt: Luyện từ và câu lớp 3: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?

23. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 11/4)

Học môn Toán: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Học Tiếng Việt: Hội đua voi ở Tây Nguyên

24. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 10/4)

25. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 09/4)

26. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 08/4)

27. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 07/4)

28. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 06/4)

29. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 04/4)

30. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 03/4)

31. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 02/4)

32. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 01/4)

33. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 31/3)

34. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 30/3)

35. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 27/3)

36. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 26/3)

Chủ đề học: Toán: Tháng - năm; Tiếng Việt: Nhà bác học và bà cụ

37. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 25/3)

Chủ đề học: Toán: Luyện Tập Chung Trang 106 - Tập đọc: Người trí thức yêu nước

38. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 24/3)

Chủ đề học: Toán: Luyện tập - Tiếng Việt: LTVC: Nhân Hóa

39. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 23/3)

Chủ đề học: Toán: Phép trừ các số trong phạm vị 10 000 - Tập đọc: Bàn tay cô giáo

40. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 21/3)

Chủ đề học: Toán: Luyện tập trang 103 - Tập đọc: Ông tổ nghề thêu

41. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 20/3)

Chủ đề học: Phép cộng các số trong phạm vi 10.000 - Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh

42. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 19/3)

Chủ đề học: So Sánh Các Số Trong Phạm Vi 10.000 - Tập đọc: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc, dấu phẩy.

43. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 18/3)

Chủ đề học: Điểm ở giữa. Trung điểm của các đoạn thẳng - Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ

44. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 17/3)

Chủ đề học: Số 10 000. Luyện tập - Tập đọc: Ở lại với chiến khu

45. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 16/3)

Chủ đề học: Các số có 4 chữ số (tiếp theo) - Báo cáo kết quả tháng thi đua noi gương chú bộ đội

46. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 15/3)

47. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 14/3)

Chủ đề học: Các số có bốn chữ số (tiếp theo) - Tập đọc: Bộ đội về làng

48. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 13/3)

Chủ đề học: Luyện Tập số có 4 chữ số - Luyện từ và câu. Nhân hóa

49. Học trực tuyến lớp 3 môn Toán + Tiếng việt (Ngày 12/3)

Chủ đề học: Toán số có 4 chữ số - Tập đọc: Hai Bà Trưng

Mời các em tham khảo thêm Các Khóa học trực tuyến trên VnDoc như: Toán lớp 3 nâng cao; Tiếng Anh Trung cấp; Tiếng Anh cao cấp;.... có đầy đủ để các bạn cùng học tập.

50. Tài liệu ôn tập ở nhà lớp 3

Đề ôn tập ở nhà lớp 3 Tuần 1 tháng 3

Đề ôn tập ở nhà lớp 3 Tuần 2 tháng 3

Đề ôn tập ở nhà lớp 3 Tuần 3 tháng 3

Đề ôn tập ở nhà lớp 3 Tuần 4 tháng 3

Đề ôn tập ở nhà lớp 3 Tuần 1 tháng 4

Đề ôn tập ở nhà lớp 3 Tuần 2 tháng 4

Đề ôn tập ở nhà lớp 3 Tuần 3 tháng 4

Đề ôn tập ở nhà lớp 3 Tuần 4 tháng 4

Đề ôn tập ở nhà lớp 3 Tuần 5 tháng 4

Làm bài tập trực tuyến môn Toán + Tiếng Việt lớp 3

Làm bài tập trực tuyến môn Tiếng Anh lớp 3

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Học trực tuyến lớp 3 các môn. Ngoài Bài học trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đề cương ôn tập Tết lớp 3

Bài tập Tết lớp 3 môn Tiếng Việt

Bài tập Tết lớp 3 môn Toán

Bài tập Tết lớp 3 môn Tiếng Anh

Đánh giá bài viết
2.108 282.096
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ở nhà lớp 3 Xem thêm