Mẫu đơn xin vào đội lớp 3

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là một tổ chức cộng sản dành cho thiếu niên nhi đồng. Các em học sinh từ lớp 3 trở lên có thể đăng ký xin vào đội bằng việc viết đơn xin vào đội lớp 3. Sau đây là một số mẫu đơn để các em tham khảo.

1. Đơn xin vào đội số 1

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

….…, ngày….. tháng…..năm….

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

Kính gửi: - Ban Phụ trách Đội Trường Tiểu học……………..

- Ban Chỉ huy Liên đội.

Em tên là: ……………………………….

Sinh ngày:………………………………..

Học sinh lớp……….Trường Tiểu học……………..

Lúc còn là một học sinh lớp Hai, em cũng đã từng ước ao chiếc huy hiệu măng non lấp lánh trên ngực và chiếc khăn quàng màu đỏ trên vai, tung tăng đến trường. Bây giờ, em đã là một học sinh lớp Ba, được học Điều lệ Đội, biết được Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là một tổ chức tốt nhất, tập hợp những thiếu niên độ tuổi từ chín đến mười bốn để rèn luyện thành những người có ích cho đất nước. Vào Đội là một niềm vinh dự tự hào và cũng là điều kiện giúp em rèn luyện trở thành con ngoan trò giỏi. Vì vậy, em viết đơn này xin được gia nhập vào hàng ngũ Đội. Được vào Đội, em xin hứa:

 • Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đội.
 • Ra sức thực hiện 5 lời Bác Hồ dạy.
 • Quyết tâm rèn luyện, phấn đấu trở thành đội viên tốt.

Người làm đơn (kí tên)
……………………….

2. Đơn xin kết nạp đội số 2

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

….…, ngày….. tháng…..năm….

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

Kính gửi: - Ban Phụ trách Đội Trường Tiểu học……………..

- Ban Chỉ huy Liên đội.

Em tên là: ……………………………

Sinh ngày….. tháng……..năm………..

Học sinh lớp 3A Trường………………………….

Sau khi được học và tìm hiểu về Đội, em nhận thấy Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là một tổ chức để giúp em học tập và phấn đấu trở thành một người trò giỏi, một đứa con ngoan có ích cho Tổ quốc. Em cũng rất thích trên vai của mình được đeo chiếc khăn quàng đỏ thắm.

Em làm đơn này xin vào Đội và hứa:

 • Sẽ thực hiện tốt điều lệ của Đội.
 • Phấn đấu trở thành người đội viên gương mẫu.
 • Thực hiện tốt 5 điều Bác Hổ dạy.

Người làm đơn

3. Đơn xin gia nhập đội số 3

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

….……, ngày……tháng…..năm…….

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

Kính gửi:

– Ban phụ trách Đội Trường Tiểu học………….

– Ban phụ trách Liên đội.

Em tên là: ……………………ngày…………..tháng…………..năm……………….

Học sinh lớp 3G Trường Tiểu học………….., thành phố………….., tỉnh……………

Em làm đơn này để được xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vì em nhận thấy: Đội là tổ chức tốt nhất để giúp em phấn đấu trở thành những người có ích cho xã hội.

Em xin hứa:

– Tuân thủ các Điều lệ của Đội.

– Giữ gìn danh dự Đội.

– Thực hiện tốt những điều dạy của Bác.

Em xin trân trọng cảm ơn.

4. Đơn xin vào đội thiếu niên tiền phong HCM số 4

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH

….……, ngày……tháng…..năm…….

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

Kính gửi: Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học ………cùng Ban chỉ huy Liên đội của trường.

Em tên là:…………………………………….

Sinh ngày: ……………………………………

Học sinh lớp:………… trường Tiểu học………………………..

Là một học sinh của trường……………………, đã từ lâu em luôn dõi theo các hoạt động của Đội và nuôi trong mình mong ước được trở thành người Đội viên.

Thời gian qua, nhờ có sự giảng dạy của các thầy cô và sự tuyên truyền của Liên đội, em đã hiểu rõ Đội Thiếu niên Tiền Phong là tổ chức rất tốt giúp em có thể tiến bộ hơn học tập và rèn luyện. Em đã dành thời gian để tìm hiểu một cách nghiêm túc và kỹ lưỡng về điều lệ Đội, nắm rõ các quy định và mục đích mà Đội hướng tới.

Hôm nay em viết đơn này mong Ban Chỉ huy Liên đội xét cho em được vào Đội, được thực hiện nguyện vọng bấy lâu của mình.

Em xin hứa:

 • Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.
 • Tuân theo Điều lệ Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh.
 • Thực hiện Điều lệ Đội, nghi thức Đội và chương trình rèn luyện đội viên.
 • Giữ gìn danh dự Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh.
 • Không ngừng phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, Đội viên gương mẫu, phấn đấu trở thành người công dân tốt.

5. Cách viết đơn xin vào đội

 • Bố cục đơn rõ ràng mạch lạc
 • Xác định người nhận đơn là ai? (Ban phụ trách Đội, Ban chỉ huy Liên đội)
 • Lí do viết đơn là gì? (xin được vào Đội).
 • Đưa ra lời hứa khi được kết nạp vào Đội

Mời các bạn tham khảo một số mẫu đơn khác tại mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
6 804
Sắp xếp theo
  Giáo dục - Đào tạo Xem thêm