Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 20/03

Phiếu ôn tập tiếng Anh lớp 3 ngày 20/3 có đáp án

Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 trong thời gian nghỉ dịch Corona ngày 20/3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh lớp 3 chương trình mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận tiếng Anh 3 khác nhau được VnDoc.com chia theo từng ngày giúp các em ghi nhớ kiến thức hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Circle the best answer.(Khoanh tròn đáp án đúng)

1. What is this?

a. It's a pen.

b. They are my pens.

c. These are rubbers.

2. How do you ....... your name?

a. what

b. is

c. spell

3. ......... this a book? - Yes, it is.

a. Is

b. who

c. What

4. What are these?

a. It's a book.

b. They are computers.

c. It's an ruler.

5. Is this a ball?

a. No.

b. Yes, it is.

c. it is not

Task 2. Make the question.(Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau)

1. A:.....................................................?

B: No, it isn't. My school is big

2. A:.....................................................?

B: I play hide and seek.

3. A:......................................................?

B: My name is Long.

4. A:......................................................?

B: L – O – N - G.

5. A:......................................................?

B: Yes. They are my friends.

Task 3. Read and complete the sentence (Đọc và điền từ thích hợp hoàn thành câu).

Hi; nice; this; no; that; nice

Phong: (1) __________, Linda.

Linda: Hello, Phong. (2) _________ is Tony.

Phong: (3) __________ to meet you.

Tony: Hello, Phong. (4) _________ to meet you, too.

Linda: Is (5) _____________ Mai?

Phong: (6) _________, it isn’t. It’s Hoa.

ĐÁP ÁN

Task 1. Circle the best answer. (Khoanh tròn đáp án đúng)

1 - a; 2 - c; 3 - a; 4 - b; 5 - b

Task 2. Make the question. (Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau)

1 - Is your school small?

2 - What do you do in your free time?

3 - What is your name?

4 - How do you spell your name?

5 - Are they your friends?

Task 3. Read and complete the sentence (Đọc và điền từ thích hợp hoàn thành câu).

1 - Hi; 2 - This; 3 - Nice; 4 - Nice; 5 - that; 6 - No

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 20-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
18 4.205
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm