Bộ đề ôn tập ở nhà Toán lớp 3 - Nghỉ do dịch Corona (Từ 06/4 - 11/4)

Bộ đề ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán - Nghỉ do dịch Corona (Từ 06/4 - 11/4) giúp các thầy cô ra bài tập về nhà môn Toán 3 cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 3 trong thời gian các em được nghỉ ở nhà.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

1. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán - Ngày 06/4

Bài 1: Tính giá trị biểu thức

a/ (768 – 3 × 142) : 6 =

b/ 8706 – 475 + 254 × 3 =

c/ 760 × 9 : 2 – 254 × 3

Bài 2: Trong một phép chia có số chia là 8, thương là 134 và số dư là 6. Tìm số bị chia của phép chia đó.

Bài 3: Tìm x

a/ 954 + x : 3 = 1548

b/ x : 8 = 452 (dư 7)

c/ (x + 4918) : 2 = 2482 × 2

Bài 4: Đội Một sửa được 1245 mét đường, đội Một sửa được ít hơn đội Hai 153 m đường nhưng nhiều hơn đội Ba 835 m đường. Hỏi cả ba đội sửa được tất cả bao nhiêu mét đường?

Bài 5: Trong kho có 8974 ki-lô-gam thóc. Người ta xuất kho thóc 2 lần, mỗi lần 2415 ki-lô-gam. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài 6: Một cửa hàng ngày đầu bán được 1384 ki-lô-gam xi măng, ngày thứ hai bán gấp hai lần ngày đầu, ngày thứ ba bán được bằng một nửa số xi măng của hai ngày đầu. Hỏi cả ba ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam xi măng?

Bài 7: Trong một phép chia có số chia là 8, thương là 846 và số dư là số dư lớn nhất có thể. Tìm số bị chia.

2. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán - Ngày 07/4

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

4567 + 543 6534 – 368 578 x 6

….………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………

Bài 2: Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất có 5 chữ số khác nhau được tạo thành từ các chữ số: 1, 0, 7, 2, 6.

….………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………

Bài 3: Người ta rải nhựa đoạn đường dài 9870m và rải từ hai đầu vào. Một đầu đã rải được 3025m, đầu kia rải được 4725m. Hỏi còn bao nhiêu mét đường chưa rải nhựa?

….………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………

Bài 4: Tìm hiệu của số lẻ lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có 4 chữ số.

….………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………

3. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán - Ngày 08/4

Câu 1: Đọc số:

2451: .Hai nghìn bốn trăm năm mươi môt.

1025:

4275:

3905

3814: ..................................................................................................................

2800: ..................................................................................................................

6050: ..................................................................................................................

3155: ..................................................................................................................

Câu 2: Lan đi từ nhà lúc 7 giờ kém 10 phút. Lan đến trường lúc 7 giờ 5 phút. Hỏi Lan đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút?

a, 10 phút b. 5 phút c. 15 phút d. 7 giờ 5 phút

Câu 3: Ngày 27 tháng 5 là thứ sáu thì ngày 1 tháng 6 của năm đó là:

a, Thứ ba b. Thứ năm c. Thứ tư d. Thứ sáu

Câu 4: Tìm x biết:

a, x + 839 = 6784 b, 5 x x = 475 c, x : 457 = 9

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

4. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán - Ngày 09/4

Bài 1: Tính giá trị biểu thức:

a, 139 + 603 : 3

……………………

……………………

……………………
b. 164 : (32: 8)

……………………

……………………

……………………

Bài 2: Tìm X

a, X – 258 = 347

……………………

……………………

……………………

b, X x 9 = 819

……………………

……………………

……………………

Bài 3: Buổi sáng của hàng bán được 1764 lít xăng, buổi chiều bán bằng một nửa số xăng buổi sáng. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu lít xăng?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Bài 4: Tính cạnh hình vuông biết chu vi hình đó là 196cm?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Bài 5: Thùng thứ nhất có 16 lít dầu, thùng thứ nhất có số dầu bằng 1/8 số dầu thùng thứ hai. Hỏi cả hai thùng có bao nhiêu lít dầu?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

5. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán - Ngày 10/4

Câu 1: Hùng có 2 hộp phấn, mỗi hộp có 20 viên. Hùng lấy 10 viên ở hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai thì số viên phấn hộp thứ hai gấp mấy lần số viên phấn hộp thứ nhất?

A. 30 lần B. 10 lần C. 3 lần D. 2 lần

Câu 2: Tính giá trị của biểu thức:

4531 × 2 + 1012 (356 - 245) × 3

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 3: Tìm x biết:

a, x + 379 = 1312 b, 5336 – x = 784 c, x : 6 = 832

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 4: Một đội xe chở hàng, xe đầu chở được 380 kg hàng, 3 xe sau mỗi xe chở được 540 kg hàng. Hỏi đội xe đó chở được bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 5: Số chia là 9 thì số dư lớn nhất là: ……………………………

6. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán - Ngày 11/4

Bài 1: Đặt tính rồi tính

533 + 128

728 – 245

172 x 4

798 : 7

Bài 2: Tìm x biết:

a, 90 : x = 5

b, x : 4= 83

Bài 3: Một đội công nhân đào đường. Ngày đầu đào được 500m, ngày thứ hai đào được gấp đôi ngày đầu. Cả hai ngày đội công nhân đào được là:

A. 500m B. 1000m C. 1500m D. 2000m

Bài 4: a, Viết số liền trước của số:

- 4647: ............. - 9552: .......... - 1909: .........

- 2097: ................ - 6100: ........... - 99999: .........

b, Viết số liền sau của số:

- 6290: ............. - 9482: .......... - 1600: .........

- 4399: ................ - 8 000: ........... - 9999: .........

Bài 5: Trường Hòa Bình có số học sinh là số lớn nhất có 3 chữ số và ít hơn trường Sơn La 126 học sinh. Hỏi cả hai trường có bao nhiêu học sinh?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Bộ bài tập ôn tập ở nhà lớp 3

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bộ đề ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán - Nghỉ do dịch Corona (Từ 06/4 - 11/4). Ngoài Bài ôn tập trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
111 14.025
Sắp xếp theo

    Bài tập ở nhà lớp 3

    Xem thêm