Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 01/04

Bài tập môn tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch

Đề luyện tập tiếng Anh trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 ngày 01/04 dành cho học sinh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 3 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 khác nhau chắc chắn sẽ là tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 3 hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Điền từ vào chỗ chấm

Bedroom, chairs, TV, small, house

This is my (1)………………….. This is the living room. There is a (2)…………………………. And there is a table in this room. There are four (3)…………………………………… this is my (4)………………………………. It is (5)……………….

Task 2. Chọn đáp án đúng

1. What ……….. her name? (am, is, are)

2. There’re …………..beds in the bedroom (a, an, two)

3. This is …………… living room (my, this, I )

4. How old ………………? He’s 10 years old (are you, he is, is he)

5. There are 2 ………….. in the room. (bed, chairs, table)

6. They …………. big. (am, is, are)

7. What’s ………… name? I’m Nam. (your, you, my)

8. This is my school. ………….is nice. (they, it, he)

9. The man is …………… father. (I, she, her)

10. This is my father. ……….. name is Hung. (his, her, my)

Task 3. Tìm từ khác loại so với các từ còn lại

1. A. AlanB. HiC. Mai
2. A. FineB. howC. what
3. A. AreB. youC. am
4. A. sheB. MyC. He
5. A. hisB. herC. you

ĐÁP ÁN

Task 1. Điền từ vào chỗ chấm

1 - house; 2 - TV; 3 - chairs; 4 - bedroom; 5 - small;

Task 2. Chọn đáp án đúng.

1 - is; 2 - two; 3 - my; 4 - is he; 5 - chairs;

6 - are; 7 - your; 8 - It; 9 - her; 10 - his;

Task 3. Tìm từ khác loại so với các từ còn lại

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - B; 5 - C;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 01-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
13 3.248
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm