Đề ôn tập ở nhà Toán lớp 3 số 1 - Nghỉ dịch Corona

Đề ôn tập ở nhà Toán lớp 3 số 1 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc tổng hợp các dạng toán trọng tâm, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải các dạng Toán 3, ôn tập tại nhà một cách hiệu quả.

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh trước câu trả lời đúng

Câu 1 (1đ): M1

a. Số nào lớn nhất trong các số sau:

A. 295

B. 592

C. 925

D. 952

b. Số liền sau của 489 là:

A. 480

B. 488

C. 490

D. 500

Câu 2 (1đ): M2

a. Chu vi hình chữ vuông có cạnh 4cm là

A. 8

B. 8cm

C. 16

D. 16cm

b. 5hm + 7 m có kết quả là:

A. 57 m

B. 57 cm

C. 507 m

D. 507 cm

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S (1đ)

a. Phép chia cho 7 có số dư lớn nhất là 7.

b. Tháng 2 một năm có 4 tuần và 1 ngày. Tháng 2 năm đó có 29 ngày.

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1 (2đ): Đặt tính rồi tính: (M2)

a. 492 + 359

b. 582 – 265

c. 114 x 8

d. 156 : 6

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Bài 2: ( 1 đ) Tính giá trị biểu thức: (M3)

a. 139 + 603 : 3

b. 164 : (32: 8)

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Bài 3 (1đ): Tìm X (M3)

a. X – 258 = 347

b. X x 9 = 819

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Bài 4 (2đ): Cửa hàng gạo có 232kg gạo. Cửa hàng đã bán đi 1/4 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (M3)

Bài 5 (1đ):

a. Tìm một số biết rằng. Lấy số đó nhân với số lớn nhất có 1 chữ số thì được 108 (M4)

b. Tính nhanh: (M4)

115 + 146 + 185 + 162 + 138 + 154

…………………………………………………………......................................................…

………………………………………………………….........................................................

………………………………………………………….........................................................

………………………………………………………….........................................................

Phiếu bài tập tự ôn ở nhà

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020

Mời các bạn cùng luyện Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020 giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức môn Toán hiệu quả và chuẩn bị tốt cho đề thi giữa kì 2 sắp tới.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Đề ôn tập ở nhà Toán lớp 3 số 1. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
150 18.670
Sắp xếp theo

    Toán lớp 3 Chân Trời, Kết Nối, Cánh Diều

    Xem thêm