Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 02/04

Bài tập tiếng Anh 3 mới trong thời gian nghỉ dịch COVID-19

Phiếu ôn tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 3 chương trình mới ngày 02/04 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập tiếng Anh lớp 3 có đáp án với nội dung bám sát chương trình học trực tuyến lớp 3 môn tiếng Anh giúp các em ôn luyện hiệu quả trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Corona.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Reorder the letters.

1/ tsuednt =>……………………………………………

2/ beodyog =>…………………………………………

3/wot =>………………………………………………

4/ ybe =>……………………………………………

5/ nktahs =>…………………………………………

6/ anme =>…………………………………………

7/ owh => ……………………………………………

8/ irlg =>………………………………………………

9/ lesep => ……………………………………………

Task 2. Choose the correct answer.

1. ………………………, Nam.

A. Hello

B. Cat

C. Lan

D. Your

2. Hello, ……………………..!

A. Hi

B. John

C. Is

D. Are

3. Hi, my ………………………. Is Scott

A. This

B. Your

C. Name

D. I

4. Hello, I …………….Lisa

A. Is

B. Am

C. My

D. Name

5. …………………… your name? My name is John.

A. What’s

B. What

C. Name

D. Hi

6. What is ………………. Name? My name’s Kate.

A. Your

B. My

C. Am

D. You

7. My name ……………….. Jenny.

A. Are

B. Is

C. Am

D. I’m

8. What is your name? ………………. Name is Chi.

A. My

B. Your

C. You

D. I’m

9. What is your name? …………………………. Mai

A. My name’s

B. My name

C. I

D. You

10. Hi! What’s your name? …………………….! My name’s Kate.

A. Hello

B. Who

C. What

D. Name

Task 3. Write the correct word.

A: Hi. My name……1……. Lan. What is your……2…………?

B: ………3……….. I’m Hoa. How ………4…….you?

A: I’m fine, ……………5…………………. Nice to ……………6…………you.

B: nice to ………………7………..you, too.

ĐÁP ÁN

Task 1. Reorder the letters.

1 - student; 2 - goodbye; 3 - two; 4 - bye;

5 - thanks; 6 - name; 7 - who/ how; 8 - girl; 9 - sleep;

Task 2. Choose the correct answer.

1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - B; 5 - A;

6 - A; 7 - B; 8 - A; 9 - a; 10 - A;

Task 3. Write the correct word.

1 - is; 2 - name; 3 - Hi/ Hello; 4 - are;

5 - thanks; 6 - meet; 7 - meet

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 02-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 1.575
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm