Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 07/04

Bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 3 ngày 07/04 có đáp án

Nằm trong bộ đề bài tập môn tiếng Anh lớp 3 mới, đề luyện tập tiếng Anh ngày 07/04 dành cho học sinh lớp 3 có đáp án dưới đây được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 3 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 3 kiểm tra kiến thức đã học về Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the correct answer.

1. Nice to_________ you!

A. meet

B. see

C. you

D. hi

2. This is my__________

A. pen

B. pens

C. you

D. I

3. How_________ you?

A. is

B. are

C. my

D. my

4. What’s __________ name?

A. you

B. He

C. She

D. your

5. My name_______ Hoa

A. are

B. is

C. am

D. you

6. This______ my friend.

A. are

B. is

C am

D. you

7. _________, I’m Mai

A. hello

B. you

C. hi

D. A&C

8. I’m fine,_______

A. thanks

B. my

C. nice

D. meet

9. See_______ again

A. you

B. I

C. your

D. his

10. How do you________ your name?

A. do

B. smile

C. spell

D. meet

Task 2. Write the suitable word to complete the sentence.

1. ……………….is Lili

2. ………………….that? that’s my sister

3. May I …………….. in?

4. That’s my mother. Her ……… Is Hoa.

5. Fine, ……………………

6. This is my ……………… She is Mai.

7. That ……………… my friend

8. I ………………..two dolls.

9. Open your book, ……………..

10. What …………….is it today?

Task 3. Sắp xếp thành từ đúng

1. Ookb

2. npki

3. Kdes

4. ulbe

5. Ywoell

6. ckbla

7. Dre

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the correct answer.

1 - A; 2 - A; 3 - B; 4 - D; 5 - B; 6 - B; 7 - D; 8 - A; 9 - A; 10 - C;

Task 2. Write the suitable word to complete the sentence.

1. ………She……….is Lili

2. ………Who's………….that? that’s my sister

3. May I ……come……….. in?

4. That’s my mother. Her ……name… Is Hoa.

5. Fine, ………thanks……………

6. This is my ……friend/ teacher/ sister/ mother………… She is Mai.

7. That ………is……… my friend

8. I ………have………..two dolls.

9. Open your book, ……please………..

10. What ……day……….is it today?

Task 3. Sắp xếp thành từ đúng

1. Book

2. Pink

3. Desk

4. Blue

5. Yellow

6. Black

7. Red

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 07-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.607
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm