Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 09/03

Bài tập ở nhà lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án

Phiếu ôn tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch bệnh ngày 09 - 03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh 3 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 3 khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Order the words.

1. break time / do / play / at / they / what ?

.................................................................................................................................

2. at / play / break time / hide-and-seek / they .

.................................................................................................................................

3. playing / football / likes / he ?

.................................................................................................................................

4. flying kite / she / likes .

.................................................................................................................................

5. reading/ I/like/ a /book

.................................................................................................................................

Task 2. Read and complete.

like; don't; what; play; do;

Hoa: (1) _______ do you do at break time?

Tam: I (2) _______ badminton.

Hoa: Do you (3) _______ it?

Tam: Yes, I (4) _______.

Hoa: Do you like football?

Tam: No, I (5) _______ .

Task 3. Tim từ trái nghĩa với các từ sau:

Big

(1) ________

Sit

(6) ________

New

(2) ________

Come in

(7) ________

Black

(3) ________

This

(8) ________

Open

(4) ________

These

(9) ________

Up

(5) ________

She

(10) ________

ĐÁP ÁN

Task 1. Order the words.

1 - What do they do at break time?

2 - They play hide-and-seek at break time.

3 - He likes playing football.

4 - She likes flying kites.

5 - I like reading a book.

Task 2. Read and complete.

1 - What; 2 - play; 3 - like; 4 - do; 5 - don't

Task 3. Tim từ trái nghĩa với các từ sau:

Big

(1) ____Small____

Sit

(6) _____Stand___

New

(2) ____Old____

Come in

(7) __Go out______

Black

(3) ____White____

This

(8) ____That____

Open

(4) _____Close___

These

(9) ___Those_____

Up

(5) ____Down____

She

(10) ____He____

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 3 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 09-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
18 3.904
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm