Đề ôn tập ở nhà Toán lớp 3 số 7 - Nghỉ dịch Corona

Đề ôn tập ở nhà Toán lớp 3 số 7 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc tổng hợp các dạng Toán trọng tâm, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải các dạng Toán 3, ôn tập tại nhà một cách hiệu quả.

I. Trắc nghiệm

Bài 1: Số liền trước của số 42840 là:

A. 42841

B. 42830

C. 42839

D. 43850

Bài 2: Số gồm bảy chục nghìn, năm trăm, sáu đơn vị viết là:

A. 75600

B. 75060

C. 75006

D. 70506

Bài 3: Tính

a) 14 x 8 : 7 =

b) 175 – ( 30 + 20) =

Bài 4: (1 điểm)

a) Hình vẽ dưới đây: Có ……. góc vuông.

Có ………hình tứ giác.

Đề thi lớp  3 môn Toán

b) Có 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ. Hỏi 3 vỉ thuốc đó có bao nhiêu viên thuốc?

A. 10

B. 40

C. 20

D. 18.

Bài 5:

a) Chữ số 3 trong số 43908 chỉ:

A. 3 đơn vị

B. 3 chục

C. 3 trăm

D. 3 nghìn

b) Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 7m 2cm = … cm là:

A. 72

B. 702

C. 720

D. 7002

Bài 6:

a) Diện tích hình chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng 7cm là:

A. 36 cm2

B. 63 cm2

C. 80 cm

D. 18 cm2

b) Một số chia cho 9 dư 3 , Vậy số đó chia cho 3 dư mấy?

A . 0

B. 1

C. 2

D. 4

II – Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính

3946 + 3524

8253 - 5739

5607 × 4

40096 : 7

Bài 2: Tính giá trị biểu thức

112 : (4 × 2) = …………………………

81025 - 12071× 6 =…………………..

Bài 3: Tìm x?

a. 6005 : x = 5

b. x × 3 = 2652

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Bài 4: Một sợi dây dài 108cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất dài bằng 1/4 chiều dài sợi dây. Tính chiều dài của mỗi đoạn dây.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Phiếu bài tập tự ôn ở nhà

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020

VnDoc.com có rất nhiều các dạng đề thi minh họa, kiến thức ôn tập vô cùng phong phú. Các em cần dành thời gian tìm hiểu những nội dung chính của yêu cầu đề thi, cấu trúc của đề thi minh họa, đề thi các năm trước để tự ôn luyện tại nhà.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Đề ôn tập ở nhà Toán lớp 3 số 7. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
24 7.627
Sắp xếp theo

    Toán lớp 3 Chân Trời, Kết Nối, Cánh Diều

    Xem thêm